"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Aantal zelfstandig ondernemers neemt toe, vooral in de Randstad

Het aantal ondernemers in Nederland is flink gestegen, vooral in de Randstad. De groei komt vooral door zzp’ers. Momenteel is 70% van alle ondernemers zzp’er, tien jaar geleden was dat nog 59%.

Er zijn op dit moment ruim 2,3 miljoen bedrijven in Nederland: 5,7% meer dan een jaar geleden. De meeste nieuwe bedrijven zijn zzp’ers in de Randstad.

Uit het jaaroverzicht van de Kamer van Koophandel (KVK) blijkt dat het aantal fulltime-zzp’ers afgelopen jaar groeide met 8%. Het aantal parttime zelfstandigen (minder dan 15 uur per week) nam met 8% toe. Dat is opvallend: het aantal grootbedrijven nam met slechts 1% toe, het aantal mkb’ers bleef gelijk.

Percentage zzp’ers in flink gestegen

De groei van het aantal zzp’ers is al langer een trend. Het aantal zzp’ers is in tien jaar toegenomen met 84% naar meer dan 1,6 miljoen. Tien jaar geleden was 6 op de 10 ondernemers een zzp’er, dat is gestegen naar 7 op de 10.

Ook ten opzichte van de werkzame beroepsbevolking nam het percentage zzp’ers toe, namelijk van 10% in 2013 naar 17% anno 2022.

Vooral groei in de Randstad

Afgelopen jaar kwamen er vooral bedrijven bij in Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Utrecht. In Zeeland, Limburg en de Noordelijke provincies nam de groei juist af. De meeste ondernemers (443.000) wonen in Zuid-Holland en daar kwamen ook de meeste nieuwe bedrijven bij (+6,2%).

Noord-Holland heeft de meeste ondernemers per 1000 inwoners. Daar wonen ruim 142 ondernemers per 1000 inwoners. Zuid-Holland heeft 117 ondernemers per 1000 inwoners.

Leeftijd en herkomst

De gemiddelde ondernemer is 45 jaar. Op dit moment is 82% van de ondernemers geboren in Nederland. Tien jaar geleden was dat nog 87%. De grootste meeste ondernemers die niet in Nederland zijn geboren, komen uit respectievelijk Polen, Turkije en Suriname.

Er zijn meer mannelijke dan vrouwelijke ondernemers. Die verdeling is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. In 2013 was 33,7% van alle ondernemers vrouw, nu is dat 37,3%. In de sectoren bouw, logistiek en ICT werken vooral mannelijke ondernemers. In persoonlijke dienstverlening, gezondheid en cultuur en sport en recreatie werken juist meer vrouwen.

Meer vrouwen aan de slag met financiën en milieu

Die man-vrouwverdeling per sector lijkt een beetje te veranderen. Afgelopen jaar begonnen flink meer vrouwen dan mannen een bedrijf in de financiële sector (+11% vrouwen, -3% mannen) en in de branche Energie, water en milieu (+36% vrouwen, -2% mannen). Dat is opvallend, want van oudsher zijn vooral mannelijke ondernemers actief in deze sectoren.

Benieuwd naar meer feiten en cijfers over zzp’ers? Lees het rapport De zzp’er bestaat wel. Feiten en cijfers over zelfstandigen zonder personeel.