"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Omzet detacheerders blijft flink stijgen

De omzet van Nederlandse detacheerders is in het derde kwartaal met 17% gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Waar organisaties en uitzendbureaus het moeilijk hebben op de extreem krappe arbeidsmarkt, slagen detacheerders er juist heel goed in kandidaten binnen te halen.

Dat stelt de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), op basis van de meest recente MarktMonitor, gemeten onder de leden van de branchevereniging.

Het aantal gedetacheerden in dienst is in het derde kwartaal met dubbele cijfers gegroeid naar 16%. Het uurtarief steeg met bijna 7%, onder meer om de hogere kosten in verband met schaarste en indexaties te ondervangen.

IT, energie, HR en gemeenten

Binnen de detacheringswereld springen er een aantal sectoren uit. Dit zijn sectoren die nu al een aantal kwartalen achter elkaar stijgen. Zo is de vraag naar IT-personeel sterk gestegen ten opzichte van een jaar geleden (+26%), een belangrijke driver voor de omzettoename.

Security vraagstukken en cloudoplossingen zijn ingewikkelde processen en vormen de oorzaak van deze stijging. Daarnaast is ‘data’ het nieuwe goud en elke organisatie heeft met datatransitie te maken. De energietransitie die nu in gang wordt gezet is mede de oorzaak dat de omzet in engineering stijgt met 18% ten opzichte van een jaar geleden. Engineers zijn bijna niet te vinden.

Gemeenten zijn debet aan de stijging (30%) van het aantal gedetacheerden in het sociale domein. Om de uitdagingen van onder ander de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de woningnood het hoofd te bieden, worden specialisten ingehuurd bij de detacheerders.

De vraag naar HR-medewerkers heeft voor een omzetstijging gezorgd van maar liefst 41%. Door corona liggen er nu een aantal lastige projecten op het bord van HR, denk aan de oplossingen voor hybride werken en het opnieuw formuleren van het mobiliteitsbeleid. Daarnaast kampen veel sectoren met veel moeilijk vervulbare vacatures waardoor extra hulp op de HR-afdeling vaak broodnodig is.

Uitzondering vormt de medische sector. Omdat de afgelopen maanden het corona-virus niet voor ingrijpende ontwrichting heeft gezorgd, worden er minder mensen (-26% t.o.v. Q3 2021) gedetacheerd in de medische wereld. Mocht er een opleving komen van het virus dan zou het zo kunnen dat er weer een opwaarts effect is waar te nemen in de omzetcijfers van de VvDN leden.

Contrast met uitzenden

De groeicijfers staan in contrast met die van de uitzendwereld, waar er op dit moment sprake is van een daling in het aantal uitzenduren.

Volgens de VvDN komt dit door de aard van de werkzaamheden. Detacheringswerk wordt gekenmerkt als specialistisch en hoogwaardig en is daardoor toch iets minder gevoelig voor de conjunctuur.

De VvDN concludeert op basis van de eigen cijfers dat detacheerders succesvol zijn op de krappe arbeidsmarkt en grote personeelstekorten. Fred Boevé, bestuurslid VvDN: “De groei gaat maar door. De enorme krapte op de arbeidsmarkt biedt veel kansen voor onze sector. Waar organisaties en uitzendbureaus de mensen niet meer hebben, hebben wij ze juist wel. Hoewel het niet vanzelf gaat, lukt het ons om goede kandidaten met veel gevraagde eigenschappen aan ons te binden.

Het komt voor dat onze leden zelfs specialisten een maand voordat een opdracht start al in dienst nemen met een maand leegloop (‘geen opdracht’) op de koop toe. Om maar verzekerd te zijn dat de opdracht een maand later kan worden ingevuld. ‘Binnen is binnen’ is het devies. Je zou kunnen stellen dat detacheerders de probleemoplossers van veel organisaties zijn.”

Goed jaar

De omzetstijging van 17% in derde kwartaal ligt in lijn met de forse groei van voorgaande kwartalen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet met 20%, in het eerste kwartaal van 2022 met 18%. Hoewel de economische situatie in het huidige kwartaal een stuk onzekerder is, beleven de Nederlandse detacheerders vooralsnog een heel goed jaar.