"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

MSP’s in Nederland en België – hoe ziet die markt eruit?

Een Managed Service Provider (MSP) is een niet meer weg te denken fenomeen op de markt voor inhuur van personeel. Nederland en België gelden zelfs als early adopters in Europa. Hoe ziet onze MSP-markt eruit? Wie zijn de belangrijkste spelers? En hoe ontwikkelt die markt zich? Een overzicht.

Een Managed Service Provider (MSP) beheert de leveranciers van tijdelijk, ingehuurd personeel. Dit concept is in de VS (en het VK) ontstaan toen grote organisaties door groeiende inhuurvolumes behoefte kregen aan inzicht en overzicht van hun eigen inhuur. Door MSP’s de regie te geven, konden deze organisaties kennis binnenhalen om kostenbesparingen door te voeren en de inhuurprocessen stroomlijnen.

Overgewaaid uit Amerika kreeg het MSP-concept een jaar of tien geleden ook vaste grond onder de voeten op de Nederlandse en Belgische ‘inhuurmarkt’. Sterker nog, binnen Europa gelden Nederland en België als early adopters en grootgebruikers van MSP-programma’s.

Vooral grote organisaties besteden vaker de volledige inhuur van extern personeel uit aan een MSP-dienstverlener om de behoefte aan extern personeel in kaart te brengen en de markt van leveranciers en zelfstandigen te ontsluiten.

Nederland en België in top-10

Wereldwijd staat Nederland qua MSP-beheerde omzet volgens onderzoeksbureau SIA (Staffing Industry Analysts) ondertussen op een 4e en België op een 9e plek, best bijzonder voor deze relatief kleine landen.

 

 

Boven- en onderstaande figuur geven een overzicht  van de (managed) ‘spend’ die SIA heeft gemeten. Ze geven een beeld van de totale omzet van alle partijen die leveren onder MSP’s en van de omvang en verdeling tussen landen.

Om een idee te geven van de omvang van de MSP-markt; in hetzelfde SIA-rapport wordt de wereldwijde ‘spend’ geraamd op 150 miljard dollar. Dat is omgerekend circa 6 miljard euro in Nederland (4%) en 3 miljard euro in België (2%).

Bron: Everest Group

 

MSP-spelers op de markt

In het rapport MSP-aanbieders in Nederland en België, editie 2022/2023 (zie onder) is aan de deelnemers van het onderzoek gevraagd hoeveel ‘managed spend’ (beheerde omzet) zij jaarlijks hebben en hoeveel MSP-programma’s zij draaien in Nederland, België en wereldwijd. Dit geeft een goede indicatie van de grootte van de verschillende MSP-spelers op de markt.

Dit overzicht laat zien dat de gemiddelde ‘spend’ per MSP-programma in Nederland en België ruim € 10 miljoen bedraagt. En deze tabel bevestigt de uitkomst van bovengenoemd SIA-onderzoek dat de MSP-markt in Nederland grofweg twee keer zo groot is als die in België.

Consolidaties in Nederland

Grote internationale uitzendorganisaties hebben vaak ook een (internationaal opererende) MSP-tak. Bekende namen zijn Randstad Sourceright, Tapfin (ManpowerGroup) en Pontoon (Adecco Group).

Daarnaast zijn er andere MSP-dienstverleners actief op de markt. Binnen die groep is een sterke consolidatieslag gaande in Nederland, wat er op duidt dat de MSP-markt volwassen wordt. Grote spelers nemen branchegenoten over. In 2020 nam HeadFirst Group branchegenoot Between over, en eerder ook al Myler en Staffing MS, waardoor het veruit de grootste Nederlandse MSP is. En HeadFirst blijft op overnamepad. In 2021 nam het RPO & recruitmentspecialist Sterksen over. Relevant voor de MSP-markt is ook de overname in 2022 van het Belgische HR-techbedrijf ProUnity. ProUnity is op de Belgische markt actief als MSP. Door de overname verdrievoudigt HeadFirst Group haar bestaande business in België.

Nummer twee qua beheerde omzet op de Nederlandse MSP-markt is Brainnet – nu Magnit –  dat begin 2021 is overgenomen door de Amerikaanse MSP PRO Unlimited.  In augustus 2021 nam PRO Unlimited ook nog de internationale speler Workforce Logiq over. Inmiddels is PRO Unlimited, met onder meer dochterbedrijf het Nederlandse Brainnet, na een rebranding verder gegaan onder de naam Magnit.

Het meest recente en opvallende overnamenieuws komt van Harvey Nash. Nash Squared, het moederbedrijf van intermediair en broker Harvey Nash heeft Het Flexhuis overgenomen. Het Flexhuis is een MSP gespecialiseerd in de gezondheidszorg en gemeenten. Met het Flexhuis maakt Harvey Nash een grote sprong voorwaarts op de MSP-markt.

Bron: Flexmarkt Omzetranglijst (omzet MSP-dienstverleners in 2021 in Nederland). Inmiddels is Het Flexhuis overgenomen door Harvey Nash.

 

Ook De Staffing Groep, in het voorjaar van 2021 overgenomen door de Zwitserse investeerder Axiom, mengt zich in de strijd in de race naar de top.

En in 2020 heeft Maandag de Nederlandse activiteiten overgenomen van MSP’er Solvus (voorheen onderdeel van USG People Nederland) en Talentsourcer toegevoegd aan zijn portfolio.

Opvallend is dat Nederland door enkele van deze grote partijen als Europese hub wordt gezien. Zij hebben de ambitie hun MSP-propositie vanuit de sterk ontwikkelde Nederlandse markt in andere EU-landen uit te rollen en hebben daartoe al de eerste stappen gezet.

Verschillende snelheden in België

De Belgische MSP-markt kent verschillende snelheden. Grote, internationale organisaties werken al enkele jaren met MSP-dienstverleners, die het inhuurprogramma verspreid over meerdere landen, voor hen verzorgen. Doorgaans zijn dit dan ook internationale MSP-spelers zoals Manpower Talent Solutions of Randstad Sourceright, … Dergelijke programma’s zijn in regel al behoorlijk doorontwikkeld, met een dienstverlening die daardoor meestal op tactisch/strategisch niveau ligt.

Nederlandse partijen als HeadFirst en Magnit (voorheen Brainnet, onderdeel van PRO Unlimited) trekken sinds enige tijd ook naar België, maar vooral tweetaligheid en de andere cultuur in organisaties zijn een uitdaging voor buitenlandse, c.q. Nederlandse MSP-partijen die in België actief willen zijn. Daarnaast geldt er in België een complexere (in tegenstelling tot de meer liberale Nederlandse) wet- en regelgeving en is er een verschil in maturiteit van de markt.

Dit alles biedt kansen aan lokale Belgische dienstverleners om hun diensten te ontwikkelen en te laten groeien en bloeien. Voorbeelden zijn scale-ups als Charipickers, Wiggli, ProUnity, Flexorius, Profile Group, enzovoort. Het aantal programma’s dat in Belgische bedrijven wordt beheerd door van origine Belgische MSP’s groeit.

Nog onontgonnen gebied

Desondanks is er, zowel in Nederland als in België, nog een groot onontgonnen gebied op de MSP-markt. Er is een behoorlijk potentieel aan organisaties dat nog steeds geen echte visie en beleid hebben voor hun omvangrijke inhuur van externen. In die organisaties heeft men nog geen afgewogen keuze gemaakt tussen wel of niet uitbesteden daarvan aan een externe partij zoals een MSP. Het strategisch belang van inhuur wordt in die bedrijven nog te vaak onderschat en strategische inhuur staat niet hoog genoeg op de prioriteitenlijst van menig directie. Al zijn er tekenen dat de, in het post-coronatijdperk, steeds nijpender wordende arbeidsmarkt hier snel verandering in brengt. Neem daarbij de toenemende onvoorspelbaarheid van de economie en de blijvende flexibilisering van de arbeidsmarkt en het besef dringt door dat beleid voor inhuur van externen cruciaal is voor organisaties om succesvol te blijven in de toekomst.


Rapport MSP-aanbieders in Nederland en België, editie 2022/2023

ZiPconomy heeft samen met haar Belgische tegenhanger NextConomy het MSP onderzoeksrapport editie 2022/23 gepubliceerd. Hierin staat alles over de actuele wereld van Managed Service Providers (MSP’s) in Nederland en België. Een must voor organisaties die (her)overwegen een MSP in te schakelen voor de inhuur van externen. Het rapport is gratis te downloaden of als hardcopy te bestellen.


MSP & Staffing Suppliers Meetup

Ben je staffing vendor en actief in België?

Schrijf je dan in voor de volgende NextConomy Meetup op 24 november 2022 bij Van der Valk in Mechelen (België). Deze Meetup voor MSP & Staffing Suppliers heeft als centrale thema:

“Reimagining Talent Supply – How can staffing suppliers and MSP’s work together optimally?”

Meld je hier aan