"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

PZO, VZN bundelen krachten. Cristel van de Ven (VZN) neemt zetel in SER over.

Met de oprichting een nieuw Netwerk Zelfstandig Ondernemers (NZO) willen de PZO, VZN, MKB-Nederland en VNO-NCW de belangen van zelfstandigen die bewust voor eigen rekening en risico ondernemen, beter ondersteunen in Den Haag. NZO komt ook in de SER.

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en de zelfstandig ondernemers zonder personeel binnen VNO-NCW en MKB-Nederland gaan intensief met elkaar samenwerken. Ze starten samen het Netwerk Zelfstandig Ondernemers.

Cristel van de Ven, voorzitter van VZN, wordt voorzitter van het nieuwe Netwerk. En ze gaat namens het netwerk in de SER plaats nemen. Van de Ven:  ‘Door de krachten te bundelen kan niemand in Den Haag meer over de belangen van deze belangrijke groep ondernemers heenstappen. Samen staan we nog sterker en kunnen we de positie van zelfstandigen in Nederland versterken.’

Advies uitbreiding SER

Het nieuws komt nadat eerder deze week de SER aan Minister Van Gennip (SZW) adviseerde om meer ruimte in de Raad te maken vertegenwoordigers van zelfstandigen. Tegelijk wees de Raad VZN – maar ook De Werkvereniging – af als nieuwe vertegenwoordiger. Via deze samenwerking komt Van de Ven van VZN dus alsnog in de SER. Ze neemt de bestaande plek van PZO voorzitter Roderik Pape over.

Wanneer de minister het advies van de SER overneemt, dat wordt de Raad later uitgebreid met drie extra zetels voor vertegenwoordigers van zelfstandigen. Wel via de drie bestaande geledingen werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijke kroonleden.

Collectieve belangenbehartiging

Het Netwerk Zelfstandig Ondernemers verenigt in de praktijk alle brancheorganisaties aangesloten bij VNO-NCW en MKB-Nederland met zelfstandig ondernemers in hun achterban, lid-verenigingen van PZO en de lid-verenigingen van VZN. Samen vertegenwoordigen zij zo een substantieel deel (naar eigen zeggen circa 200.000) zelfstandig ondernemers in Nederland. Direct dan wel via hun leden.

De al bestaande samenwerking van VNO-NCW en MKB-Nederland met PZO wordt voortgezet. VZN werd in 2020 opgericht door Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en ONL, de ondernemersorganisatie opgericht door onder andere oud MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel.

De organisaties blijven zelfstandig, maar het Netwerk Zelfstandig Ondernemers organiseert de collectieve belangenbehartiging voor zelfstandige ondernemers zonder personeel en krijgt een eigen secretariaat om de gecoördineerde lobby te voeren.

Groot maatschappelijk belang

De groeiende groep zelfstandig ondernemers in Nederland is van grote maatschappelijke betekenis, zo vindt het Netwerk. De afgelopen jaren is het aantal zelfstandigen toegenomen tot circa 13% van alle werkenden.

Ze zijn hiermee zowel economisch, sociaal als qua creativiteit een economische kracht van betekenis en het zelfstandig ondernemerschap biedt velen in Nederland mooie kansen en werk. Dit rechtvaardigt volgens de oprichters een betere en duidelijke vertegenwoordiging in het maatschappelijk overleg, zoals in de SER, in beleidsoverleggen met departementen en in andere gremia. Partijen vinden dat een keuze kunnen maken voor zelfstandig ondernemerschap moet worden gekoesterd.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Wij van de Werkvereniging, feliciteren de VZN met deze toetreding en zijn blij dat de zelfstandigen zonder personeel nu beter vertegenwoordigd zullen worden in de SER. Dat werd tijd.
    Toch maakt de manier waarop deze samenwerking tot stand is gekomen weer zichtbaar hoe de traditionele polder werkenden graag in overzichtelijke hokjes houdt. Deze grote groep Modern Werkenden – denk ook aan hybride werkenden, platformwerkers, flexwekers en werknemers die van werk naar werk hopt – zal zich niet vertegenwoordigd voelen door dit hokjes denken. Hun belangen zullen niet te vertalen zijn naar traditionele ondernemers, werknemers en werkgevers belangen. De vlucht naar voren – waarbij het opbouwen van zekerheden aan het werk en de werkenden worden gekoppeld, waardoor alle werkenden wendbaar en weerbaar worden ongeacht de contractvorm – zal vermoedelijk nog steeds niet worden opgepakt waarmee de gedeelde belangen op de arbeidsmarkt nog steeds op de achtergrond blijven.
    Het is een klein stapje voorwaarts, maar het blijft een vorm van meestribbelen. Wij zullen de vernieuwing dan ook actief blijven aanjagen! Het is nu aan de minister om te kijken of ze ons liever van buiten naar binnen ziet plassen, of andersom 😉