"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Samen hebben we de beste collectieve AOV ontwikkeld”

“Het risico om onverzekerd te zijn is zowel voor zelfstandigen als voor de samenleving veel te groot”, vindt Edward Belgraver. Daarom ging hij samen met Edward Vree (Avéro Achmea) en Simon Peereboom (ABN AMRO Verzekeringen) aan de slag om een collectieve beroeps-AOV te ontwikkelen; op maat, specifiek voor de zelfstandigen van Verloning.nl. Over het resultaat zijn alle betrokkenen meer dan tevreden: “Vergeet niet dat het een complex product is en dat zelfstandigen het ook complexe materie vinden. Het is ons gelukt om deze AOV desondanks laagdrempelig en begrijpelijk naar de hele doelgroep te brengen.”

“Ik noem dit wel de Rolls Royce van de verzekeringen binnen ons pakket”, zegt Edward Belgraver, directeur Verloning.nl. Hij heeft het over de collectieve AOV die in een driehoekssamenwerking tussen Avéro Achmea, ABN AMRO Verzekeringen en Verloning.nl werd ontwikkeld. Het is een uniek product geworden, vindt Belgraver: “Het is heel transparant, heel eerlijk en echt heel goed.”

De bouw van die Rolls Royce was geen sinecure en vereiste veel flexibiliteit en creativiteit van de betrokkenen, zo blijkt. Het ging immers om een volstrekt nieuw product met een nieuwe dynamiek.

Risico onverzekerd zijn te groot

Edward Belgraver had al langere tijd de wens dat alle zelfstandige professionals die werken met Verloning.nl een arbeidsongeschiktheidsverzekering zouden moeten hebben. Verloning.nl zet uiteenlopende middelen in om de ‘modern werkenden’ – de zelfstandigen die zich via de organisatie laten verlonen – te ondersteunen. Dat gaat van het actief faciliteren van allerlei leertrajecten tot het aanbieden van verzekeringen die specifiek voor de zp-doelgroep zijn ontwikkeld. Een collectieve AOV stond heel hoog op zijn wensenlijst, vertelt Belgraver: “Zowel voor de individuele zelfstandige als voor de samenleving is het risico van onverzekerd zijn veel te groot. De excessen die kunnen ontstaan als zelfstandigen uitvallen, zijn wat mij betreft onacceptabel. Je hoort arbeidsongeschiktheid gewoon voor iedereen goed geregeld te hebben.”

Op zoek naar een oplossing ging Edward Belgraver in gesprek met Simon Peereboom, specialist collectieve inkomensverzekeringen bij ABN AMRO Verzekeringen. Peereboom: “Edward benaderde me met de vraag of ik mee wilde denken over een collectieve AOV voor de zelfstandigen die werken met Verloning.nl. ‘Als je hier een oplossing voor hebt zouden we daar ontzettend mee geholpen zijn’, gaf hij aan. Ik ben gaan nadenken of iets vergelijkbaars al bestond. Ik wist dat Avéro Achmea al een collectieve AOV had, maar niet specifiek voor bedrijven als Verloning.nl. Ik ben daar met Edward Vree over gaan bellen en hij reageerde direct positief.”

Duurzame arbeidspropositie

Edward Vree is specialistisch accountmanager inkomen bij Avéro Achmea en onder meer Product Owner van de Collectieve AOV. Hij herinnert zich die eerste, oriënterende gesprekken goed: “Waarom we direct wilden meedenken? We zien dat de wereld om ons heen verandert en we dragen graag ons steentje bij als het gaat om het ontwikkelen van een duurzame arbeidspropositie die past bij die veranderende wereld. Vanuit Avéro Achmea waren we al wat eerder met zo’n collectieve AOV bezig. We hebben hem ontwikkeld omdat we steeds meer zien dat zelfstandigen zich organiseren en in groepsverband op zoek gaan naar oplossingen. Simon zei ‘Ik ken een leuke vent, een enthousiaste en vernieuwende ondernemer die op zoek is naar een oplossing voor zijn eigen bedrijf’. Hij vroeg me of ik in was voor een gesprek en zo zijn we met z’n drieën de reis gestart. Vanaf het begin was de samenwerking heel transparant. We zijn rustig gaan onderzoeken wat de klantbehoefte was bij Verloning.nl en hoe Edward er als eigenaar naar keek. In nauwe samenwerking met ABN AMRO Verzekeringen, die als adviseur ook meedenkt over dingen als wet- en regelgeving en de vraag hoe ze het product in de praktijk kunnen toepassen, zijn we gaan bouwen.”

Dekking van 70 procent over omzet

Simon Peereboom vult aan: “Zorgvuldigheid was een belangrijk uitgangspunt. Op het gebied van financiële dienstverlening is de wet- en regelgeving in Nederland heel streng. Die zorgvuldigheid hebben we betracht door met mensen te spreken die autoriteit zijn op dit gebied.”

Edward Vree: “De rol van Simon was belangrijk. Hij is begonnen te kijken ‘Wat mag wel en wat mag niet’. We wilden een product dat voldoet aan alle maatstaven. Daar wilden we alle drie geen enkele discussie over hebben.”

Edward Belgraver: “Betrouwbaarheid was cruciaal. We wilden een maatwerk-product ontwikkelen dat past bij de diensten die we leveren vanuit de filosofie dat we uitsluitend hele duurzame en betrouwbare oplossingen vinden: Beloftes die we doen  moeten worden nagekomen.”

Het is goed om te bedenken dat het product waarom Edward Belgraver vroeg eigenlijk niet bestond – Edward Vree –

Edward Vree: “Het is goed om hierbij te bedenken dat het product waarom Edward Belgraver vroeg eigenlijk niet bestond. Je hebt het over een groep zelfstandigen die omzet draait op basis van gewerkte uren. De dekking moet dus aan die omzet gerelateerd zijn. Normaliter bepaal je, als je bij ons een verzekering afsluit, het verzekerd bedrag vooraf en betaal je ook de premie vooraf. In deze collectieve AOV kwamen we uit op een constructie waarbij we zeggen dat we een bepaald percentage inhouden op je omzet en dat we een dekking bieden van 70 procent over de omzet die je over de 12 voorafgaande kalendermaanden hebt gedraaid. Zo’n constructie bestond gewoon niet.”

Leertraject voor hele keten

Het vinden van oplossingen op basis van zo’n geheel nieuwe denkwijze was spannend, aldus Vree: “Er zaten allerlei elementen in het product waarvan we zelf niet goed wisten hoe die zouden uitpakken. Soms ontdekten we verrassende dingen die heel goed werkten en op andere momenten werden we weer verrast door problemen die we moesten tackelen.

Het mooie is dat die zoektocht sterk gedragen werd door de hele keten. Voordat wij iets in de markt zetten moet het compliant zijn aan de regels en eisen die wij aan een product stellen. We zijn met elkaar continu een leertraject doorgegaan. Je bouwt snel kennis op, het traject werd door gehele keten gedragen. We hebben samen met ons productmanagement én Edward en Simon aan tafel gezeten om te kijken hoe we stappen konden zetten. Als iets niet kon op de ene manier hebben we binnen kaders gekeken wat wel mogelijk was. Inmiddels zijn we razend enthousiast en geloven we volledig in dit product.”

De wereld om ons heen verandert en je hebt maar één keuze, namelijk om daarin mee te gaan – Simon Peereboom –

Simon Peereboom: “Interessant in die hele zoektocht was dat het commerciële verhaal daarbij niet leidend is geweest. Als je ziet hoeveel tijd en effort erin is gestoken, dan zou je het nooit zo hebben aangepakt als je uitsluitend vanuit de commercie denkt. Dat een leidende partij in Nederland als Avéro Achmea hierin gestapt is zegt wel wat. Dat is heel mooi en zie je eigenlijk maar weinig. De maatschappelijke behoefte aan vernieuwing en het feit dat we liever voorloper zijn dan volger was voor ons alle drie de échte drijfveer om samen onze schouders eronder te zetten.”

Begrijpelijke en laagdrempelige verzekering

Edward Vree: “Eens. We hebben vooral gekeken naar de behoefte die er is en hoe we die behoefte optimaal kunnen invullen. Zoals Simon aangeeft: We zitten voorin de bus met het reageren op alle ontwikkelingen. Dat is ook vanuit een maatschappelijke blik belangrijk. De overheid zit in haar maag met het feit dat er onder een groep zelfstandigen een lage verzekeringsgraad is. Wanneer je niet verzekerd bent en ook niet op een andere manier een vangnet geregeld hebt, dan heb je een probleem als je arbeidsongeschikt wordt. Er zijn zzp’ers die bij de lokale overheid in de bijzondere bijstand terechtkomen. Dat zorgt voor hoge kosten en vervelende situaties en dat is niet de bedoeling.”

De samenwerking leidde uiteindelijk tot een nieuwe collectieve beroeps-AOV voor Verloning.nl waar Edward Belgraver trots op is. “Vergeet niet dat het in de grond een complex product is en dat zelfstandigen het ook complexe materie vinden. Het is ons gelukt om deze AOV desondanks heel laagdrempelig en heel begrijpelijk naar de hele doelgroep te brengen. We hebben echt de beste collectieve AOV ontwikkeld.”

Solidair karakter in regeling

Edward Vree: “Het solidaire karakter zit sterk verweven in ons product. We kunnen alle beroepen en risico’s aan, van hele zware tot wat lichtere beroepen. Mensen kunnen drie verschillende keuzes maken in de regeling. Ze kunnen kiezen voor een korte-termijnoplossing en tijdens de looptijd eenvoudig overgaan op een oplossing voor de lange termijn. Ze kunnen heel makkelijk overstappen en dat maakt dit product uniek. Het unieke zit ook in het feit dat de inhoudingen op de premie voor onder andere arbeidsongeschiktheid per uur worden gedaan.”

We laten nu in de praktijk zien dat dit soort oplossingen mogelijk zijn – Edward Belgraver –

Edward Belgraver: “Ik denk dat veel partijen in de markt echt interesse zullen hebben in dit product. We laten nu in de praktijk zien dat dit soort oplossingen mogelijk zijn. Vooral platformen en partijen die structureel met zzp’ers werken gaan zien dat dingen beter geregeld kunnen worden. Ik denk dat deze ontwikkelingen alleen maar sneller, beter en duurzamer gaan worden. De platformeconomie wordt zo stapsgewijs steeds volwassener. De kinderziektes gaan eruit. Iemand moet bij die ontwikkelingen de norm zetten en ik denk dat we dat met z’n drieën goed hebben gedaan en dat het door de markt steeds meer zal worden opgepakt.”

Simon Peereboom: “De wereld om ons heen verandert en je hebt maar één keuze, namelijk om daarin mee te gaan. Denk maar aan de uitspraak ‘Als je doet wat je altijd deed krijg je wat je altijd kreeg’. Meebewegen met de ontwikkelingen is wat mij betreft de enige optie.”

Bijdragen aan werkgeluk zzp’er

Edward Belgraver: “Helemaal mee eens. De overheid heeft de wetgeving rondom zzp’ers heel erg gejuridiseerd. Bedrijven hebben daardoor vaak angst om direct met zelfstandigen te werken. Ze zijn bang dat ze dingen niet goed geregeld hebben. Die wet- en regelgeving is ook veel te veel gemaakt vanuit oude dogma’s. De wetgeving is momenteel belemmerend in plaats van stimulerend en dat moeten we kantelen. Uitgangspunt is wat mij betreft dat we volledig focussen op de behoefte om fatsoenlijk en transparant met elkaar samen te werken en kijken hoe we dat optimaal mogelijk maken.”

Simon Peereboom: “Die uitgangsgedachte van Edward is uiteindelijk de basis geweest voor ons succes. Het begint bij een visie over de manier waarop je je bedrijf wilt inrichten: natuurlijk is Verloning.nl een commercieel bedrijf, maar het gaat er bij hem niet om zoveel mogelijk te verdienen. Zijn uitgangspunt is dat je integer moet zijn en werkelijk moet bijdragen aan het werkgeluk van de zzp’er. Als we dat gevoel niet alle drie hadden gedeeld zou het product er nooit zijn gekomen.”

Edward Vree: “Het mooie is dat we deze reis in de driehoek adviseur, klant en verzekeraar begonnen zijn en dat we elkaar ook nu het product staat niet loslaten. We zorgen ervoor dat we continu in contact blijven en worden daardoor niet verrast. We lossen dingen waar we tegenaan lopen samen op en zijn voortdurend bezig de processen optimaal te laten lopen. Zo blijven we de relatie én het product continu verbeteren.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

4 reacties op dit bericht

 1. waarom 70% van de omzet en niet van de winst? Voor een uurtje-factuurtje zzp’er zit dat dicht bij elkaar maar als je bijvoorbeeld in de handel of de bouw zit is dat een ander verhaal.

 2. Ah, ik zie nu dat het ook enkel voor ‘uren-zzp’ers’ is.

  • Klopt! Met Verloning.nl bedienen we uitsluitend “uren-zzp’ers” die zorgeloos willen werken zonder KVK of BTW nummer. Die alle afdrachten én zekerheden goed geregeld willen hebben.

 3. “Edward Vree: “Het is goed om hierbij te bedenken dat het product waarom Edward Belgraver vroeg eigenlijk niet bestond. ”

  Arnoud Wennekus (www.aov-zzp.nl)
  Dat is nu juist waar het NIET om gaat. Niemand zit te wachten op een “Produkt”.
  Iemand wil wel of geen risico nemen of afdekken,
  een flexibele makkelijke oplossing die op maat is en die recht doet aan eigen invulling en keuzes. En betaalbaar is. Verzekeringswereld denkt nog steeds in hun eigen hokjes helaas…