"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Topprioriteit: zzp’ers willen dat ministerie SZW aan de slag gaat met pensioen

Zzp’ers willen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zo snel mogelijk werk maakt van een goede pensioenvoorziening en bescherming van zelfstandigen.

Zorgen voor een goede pensioenvoorziening moet de topprioriteit worden voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), vinden zzp’ers. Verder moet het ministerie aan de slag met armoedebestrijding en regels ter bescherming van zzp’ers.

Dat blijkt uit een opiniepeiling van bureau Kantar als onderdeel van de omgevingsanalyse van het ministerie van SZW. Uit de peiling blijkt welke beleidsonderwerpen het Nederlands publiek, zzp’ers en werkgevers belangrijk vinden. Daarnaast zocht Kantar uit over welke beleidsonderwerpen deze groepen zich zorgen maken.

Pensioen, corona en regels

De meeste zelfstandig ondernemers noemen spontaan dat het ministerie komend jaar moet zorgen voor een goede pensioenvoorziening. Dat geldt ook voor ‘de gemiddelde Nederlander’: bijna de helft van de Nederlanders vindt dat SZW zich vooral bezig moet houden met de zorg voor een goede pensioenvoorziening (47%).

Uit een lijst met voorgeselecteerde onderwerpen kiezen zzp’ers het vaakst ‘misbruik van uitkeringen en toeslagen tegengaan’ (44%), ‘armoede bestrijden’ (41%) en ‘meer regels ter bescherming van zzp’ers’ (30%). Met dat laatste thema is het ministerie al jaren bezig, maar tot nu toe zonder resultaat. Lees ook deze analyse van het werk van de voormalig minister van SZW.

Verplichte aov

Verder willen zelfstandigen dat SZW zorgt voor inkomen bij verlies van werk, arbeidsongeschiktheid en pensioen (29%). Een oplossing is bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). In het regeerakkoord is al afgesproken dat het ministerie een speciale aov komt voor zzp’ers gaat realiseren.

Hoe zo’n verzekering eruit gaat zien is nog onduidelijk. De huidige plannen voor een verplichte aov voor zzp’ers blijken niet tot nauwelijks uitvoerbaar voor bijvoorbeeld het UWV en de Belastingdienst, liet voormalig SZW-minister Koolmees weten.

Extra steun nodig

Zzp’ers maken zich dus zorgen over armoede en vinden dat het ministerie aan de slag moet met regels ter bescherming van zelfstandigen. Uit de enquête blijkt dat een deel van de ondervraagde zzp’ers wel wat extra steun kan gebruiken.

Kantar ondervroeg de zzp’ers eind november 2021 en in die periode maakte 17% van de ondervraagde zzp’ers van de TOZO. Van deze groep voelt 61% zich door de TOZO geholpen. Dat is een stuk minder dan werkgevers: van de ondernemers die NOW aanvroeg, voelde driekwart zich geholpen.

Deze inzichten sluiten aan bij een onderzoek van online bank KNAB onder 2500 zzp’ers, dat tussen 3 december en 10 januari werd afgenomen. Daarin geven bijna alle zelfstandigen, ook die het niet moeilijk hebben, het vorige kabinet een onvoldoende voor het beleid om getroffen zelfstandigen te ondersteunen.

Financiële situatie

Van alle ondervraagde zzp’ers in het Kantar-onderzoek, heeft 10% moeite om rond te komen. Dit percentage komt overeen met onderzoeksresultaten van Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO.

Van de zzp’ers die deelnamen aan de opiniepeiling van Kantar, heeft zo’n 8% schuld opgebouwd als gevolg van de coronacrisis. Zo’n 5% heeft zelfs problematische schulden. Een klein deel van deze groep weet niet waar hij terecht kan voor hulp. Verder geeft 19% van de zzp’ers aan weinig spaargeld te hebben en is 6% bang om werk te verliezen.

Het goede nieuws: Bijna driekwart (72%) van de zzp’ers heeft helemaal geen geldzorgen. Maar zij maken zich wel zorgen over de situatie van anderen.

Werkgevers: pensioen als topprioriteit, zzp- en flexbeleid minder belangrijk

Ook werkgevers vinden het belangrijk dat SZW werk maakt van een goede pensioenvoorziening. De meest genoemde SZW-prioriteiten die werkgevers spontaan naar voren brengen zijn alle onderwerpen omtrent corona (13%), zorgen voor een goede pensioenvoorziening (13%) en inkomensbeleid (13%). Regelgeving voor zzp’ers (4%) vinden werkgevers veel minder urgent.

De werkgevers noemen personeelstekort (15%) het vaakst als knelpunt op de arbeidsmarkt. Over schijnzelfstandigheid en de flexibilisering van de arbeidsmarkt (5%) maken werkgevers zich minder zorgen.

 

5 reacties op dit bericht

 1. Misschien ook goed om te vermelden is dat de steekproef van Kantar onder 1100 zelfstandigen is uitgevoerd, waarvan 531 zelfstandigen hebben gereageerd.
  17% hiervan is 90 zelfstandigen.
  Ik ben benieuwd hoe de representativiteit is geborgd. Bij het snelle doorlezen van het Kantar kon ik dat niet vinden.

  • Hi Marcel! In het rapport staat het volgende:
   De steekproef is getrokken in NIPObase, een online onderzoekspanel met daarin ruim 100.000 Nederlanders die beschikbaar zijn om aan onderzoek deel te nemen.
   Hieruit zijn drie afzonderlijke steekproeven getrokken: een van het Nederlands publiek van 18 jaar en ouder, representatief naar de achtergrondkenmerken geslacht,
   leeftijd, opleiding, regio en grootte van het huishouden. De steekproeven van de ZZP-ers en werkgevers zijn random getrokken en na de dataverzameling herwogen
   op de achtergrondkenmerken leeftijd en geslacht (ZZP-ers) en grootte van het bedrijf (werkgevers).

 2. ‘Verder willen zelfstandigen dat SZW zorgt voor inkomen bij verlies van werk, arbeidsongeschiktheid en pensioen (29%).’ staat in het artikel. Dat impliceert voor mij juist dat zelfstandigheden die niet willen of er neutraal over zijn. 29% is niet willen dat SZW zorgt voor inkomen bij verlies van werk, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Die formulering is wel wat tendentieus.

 3. Hi Marleen, bedankt voor je reactie. Wat ik bedoel: het ministerie is inderdaad bezig met het thema zorgen voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Of zo’n aov nou de meest gewenste oplossing is voor zzp’ers, daar gaat de enquête niet over.

 4. Dankzij het feit dat ik zelf spaar voor mijn pensioen kan ik moeilijke jaren -zoals de Corona jaren- overbruggen. Ik moet daartoe wel mijn pensioenreserve aanspreken, maar die is godzijdank beschikbaar als ik zelf spaar/beleg voor mijn oude dag. Helaas betaal ik wel het volle pond aan belastingen. Het zou goed zijn als de overheid het mogelijk maakte op basis van leeftijd een bedrag ‘veilig en fiscaal onbelast maar wel opneembaar in moeilijke tijden’ zou toestaan. Op deze manier heb ik straks volop belasting betaald, geen aanspraak gemaakt op steun, maar wel blut op het moment dat de pensioendatum zich aandient. In tegenstelling tot werknemers is er geen fatsoenlijke mogelijkheid geld apart te zetten zonder dat de Belastingdienst het claimt, elk jaar een stukje. Over 50 jaar belachelijk veel.