SLUIT MENU

Van ambitie naar actie: over het coalitieakkoord

Doorpakken. Koers te houden. Samen de schouders eronder te zetten. Dat is wat er volgens ABU directeur Jurriën Koops nodig is nu er een regeerakkoord ligt.

Donderdag werd het lang verwachte coalitieakkoord gepresenteerd. In ruim veertig pagina’s komen alle grote maatschappelijk vraagstukken aan bod. Van klimaat tot onderwijs en van wonen tot arbeidsmarkt. Er wordt flink ‘vooruitgekeken naar de toekomst’, tot ver voorbij dit kabinet. Aan ambitie geen gebrek. En dat is goed, want zonder ambitie geen succes.

Op het terrein van werk en arbeidsmarkt wil het kabinet grote hervormingen doorvoeren. Hervormingen die ervoor moeten zorgen dat ‘werken loont’, de bestaanszekerheid van mensen wordt vergroot, werkgeverschap aantrekkelijk blijft en de krapte op de arbeidsmarkt kan worden opgevangen. De richting is goed.

Op punten is het regeerakkoord daarop prettig helder. Op het terrein van de regulering van flexibele contracten wordt het SER-advies als basis genomen. Dat juichen wij van harte toe. Daartoe had de ABU met de onlangs afgesloten CAO de eerste stappen al gezet. Of de introductie van het wettelijk minimumuurloon, een lang gekoesterde ABU-wens – en met de verhoging is ook niks mis.

Op andere punten blijft het bij ambitie: we gaan meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Of: we breiden de arbeidsmarktinfrastructuur uit om de overgang van werk-naar-werk te organiseren. Op een belangrijk punt is het regeerakkoord teleurstellend: op zzp-terrein is er weinig nieuws onder de zon, terwijl dat voor een integrale hervorming van de arbeidsmarkt broodnodig is.

Maar het belangrijkste komt nu. De stap van ambitie naar actie. De huidige arbeidsmarkt schreeuwt om hervorming. Het komt er op aan om door te pakken. Koers te houden. Samen de schouders eronder te zetten. Met een breed maatschappelijk draagvlak van private en publieke partijen en met het organiserend vermogen van de samenleving. De ABU staat klaar om het nieuwe kabinet te helpen bij de uitwerking van de plannen. Want ABU staat voor een toekomst die werkt. Voor iedereen.

Drs. J.H. (Jurriën) Koops is sinds 2014 directeur van de ABU. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de organisatie. Koops studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond. In 1999 maakte hij de overstap naar Start, waar hij werkzaam was als Senior consultant Business Development. In 2002 begon hij bij de ABU als coördinator Team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken. In 2009 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en in 2012 tot directeur Sociale Zaken. Sinds 2014 is hij directeur van de ABU. Naast zijn reguliere werkzaamheden vervult hij diverse bestuurslidmaatschappen, zoals voorzitter STOOF en bestuurslid SNCU. Bekijk alle berichten van Jurriën Koops