SLUIT MENU

Detacheerders hebben volop werk en zien omzet flink stijgen

De ontwikkelingen in de detacheringsmarkt zijn zeer gunstig. De omzet over het derde kwartaal van dit jaar is in vergelijking tot hetzelfde kwartaal een jaar eerder gestegen met 5,4%. En – nog een teken dat het goed gaat – het percentage bankzitters is meer dan gehalveerd in een jaar tijd.

Dat blijkt uit de MarktMonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN).

Veel minder leegloop gedetacheerden

Het percentage ‘leegloop’, gedetacheerden in vaste dienst maar zonder opdracht, is ook verder gedaald. Ten opzichte van een jaar daarvoor is dit aantal zogenaamde ‘bankzitters’ in het derde kwartaal van dit jaar met ruim 53% afgenomen tot 3%. Deze gemiddelde leegloop daalt al vijf kwartalen op rij na de piek in het coronakwartaal (Q2 2020) van 7,5%.

Bron: Kwartaalperspectief Q3 2021 (Dzjeng)

Detachering in juridische sector +62%

Opvallende stijger in de VvDN MarktMonitor met maar liefst 62% omzetgroei ten opzichte van een jaar eerder is het vakgebied ‘juridisch’. Het zijn met name juridische functies bij de overheid die sterk in aantal toenemen en zorgen voor een spectaculaire groei. De groei kan voor een groot deel worden verklaard door de groeiende rol van wet- en regelgeving, fiscaliteit en natuurlijk nog door corona-gerelateerde regelingen en projecten.

De omzet in het financiële domein is daarentegen gedaald met bijna 8% ten opzichte van een jaar eerder. Er is minder vraag bij financiële instellingen doordat een aantal grote projecten vorig jaar is beëindigd en er meer medewerkers vast aangenomen zijn. Daarnaast is er sprake van groei van het aantal zzp’ers in finance.

Detachering droeg bij aan wendbaarheid economie

Marcel van den Bekerom, vicevoorzitter VvDN, is dan ook positief over de ontwikkelingen in de detacheringsbranche. “Met stevige stappen laten we de coronacrisis achter ons; de economie is in het tweede kwartaal van 2021 weer gaan groeien, en dat geldt ook voor de werkgelegenheid, de krapte op de arbeidsmarkt en de omzet van de detacheringsbranche. De detacheringsbranche heeft in de afgelopen anderhalf jaar een stevige bijdrage geleverd aan de wendbaarheid van de Nederlandse economie en zorg. We zien dat gedetacheerden nauwelijks thuis zitten tussen opdrachten in, maar dat ze vrijwel naadloos naar de volgende opdracht doorstromen.

“Meer erkenning voor detacheerders, a.u.b.”

Detachering vervult dus een belangrijke rol op de arbeidsmarkt, stelt Van den Bekerom. Daarnaast wijst hij erop dat detacheerders ‘aantrekkelijke werkgevers’ zijn, iets wat volgens hem ondergewaardeerd wordt. Wij zijn werkgevers die goed voor hun mensen zorgen. Ruim 60% van de gedetacheerden is in vaste dienst bij het detacheringsbureau. Het ziekteverzuim bij gedetacheerden is heel laag, omdat we hen heel intensief begeleiden. Vanuit de maatschappij en politiek verdient detachering dan ook meer erkenning. Het zou plezierig zijn als wij die erkenning ook echt krijgen.”

Lees ook:

 


Verschil VvDN MarktMonitor en ABU MarktMonitor

De uitzendbranche kreeg vooral in het tweede kwartaal van het coronajaar 2020 flinke klappen en veerde dit jaar weer stevig op. Vandaar dat de ABU MarktMonitor in het derde kwartaal van dit jaar een flinke omzetgroei toont van +19% en in het tweede kwartaal zelfs +35,5%.

Bart Gianotten

De cijfers uit de VvDN MarktMonitor geven een veel minder schommelend beeld. Detacheerders zijn over het algemeen wat minder vroegcyclisch dan uitzenders, en dat is zichtbaar in de verschillende groeicijfers. Vandaar dat het goed is dat er naast de ABU Marktmonitor ook een VvDN Marktmonitor is, stelt ook Bart Gianotten, CFO bij Yacht en de nieuwe voorzitter van de commissie MarktMonitor bij VvDN, waar hij ook bestuurslid is. “Het zijn twee verschillende vormen van dienstverlening. De detacheringsbranche heeft een heel andere dynamiek. Neem de coronacrisis; in de uitzendbranche is vorig jaar een enorme volumedaling geweest omdat het werk bij heel veel fabrieken en bijvoorbeeld horeca fors is afgeschaald. Bij detachering hebben we dat nauwelijks gezien. Bij hoogopgeleiden is het verval in werkgelegenheid miniem geweest. In het tweede kwartaal van 2020 was er wel wat spanning in de markt – een paar grote bedrijven hebben op de rem getrapt – maar over de gehele linie is de totale vraag naar professionals hoog gebleven.”

Eigen benchmark

De eigen MarktMonitor is voor VvDN-leden een onmisbare benchmark, stelt Gianotten. “Onze leden willen weten hoe zij het zelf doen in de markt. Je wilt jezelf als detacheerder kunnen vergelijken met een relevante markt. Als wij 10% groeien en de markt 6%, ben ik blij. Maar als wij 10% groeien en de markt 14%, ben ik niet blij.”

Als wij 10% groeien en de markt 6%, ben ik blij. Als wij 10% groeien en de markt 14%, ben ik niet blij.

Deep dive

Waar alle leden informatie aanleveren voor de kwartaalcijfers, is er daarnaast nog de mogelijkheid om deel te nemen aan de ‘deep dive’ die in samenwerking met PwC aan het eind van het jaar wordt uitgevoerd. Dat is optioneel en kun je zien als een verdieping van de MarktMonitor. “Het dwingt je om kritisch naar je eigen bedrijfsvoering te kijken. Dat moet je natuurlijk altijd doen, maar het is wel fijn om daar een extern, objectief instrument bij te gebruiken.”

Met de MarktMonitor en de uitgebreidere analyse voorziet de VvDN duidelijk in een behoefte, want het aantal deelnemers groeit. Meer leden melden zich hiervoor aan en het trekt ook (potentiële) nieuwe leden aan, wat Gianotten natuurlijk alleen maar toejuicht. “Hoe meer er deelnemen, hoe relevanter het wordt.”

Geen lid van de VvDN? De MarktMonitor kan eenmalig kosteloos worden aangevraagd. Wilt u daarna de MarktMonitor opnieuw ontvangen? Dan zijn de kosten €500,-.


 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie