"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Veel zelfstandigen worden vergeten in deze crisis

Nog steeds vallen veel zelfstandige ondernemers buiten de steunregelingenboot. “We zijn een jaar later en het kabinet weigert om een deel van de zelfstandigen überhaupt steun te geven. Dat zorgt voor schrijnende situaties. In samenwerking met FNV Zelfstandigen en ZZP Nederland pleiten PZO voor een veegregeling om de ondernemers toch nog aan boord te brengen van de steunregelingenboot”, zegt directeur Margreet Drijvers.

Veel zelfstandigen hebben geen recht op steunmaatregelen

Het kabinet heeft zich echt hard gemaakt om ondernemers door deze crisis heen te helpen. “Laat daar geen twijfel over bestaan”, aldus Margreet Drijvers, directeur PZO. Echter, niemand heeft een jaar geleden voorzien dat we nog steeds in deze crisis zouden zitten. En voor veel ondernemers duurt deze crisis te lang.

De TOZO en TONK zijn gebaseerd op het sociaal minimum en de TVL op bedrijven met een externe bedrijfsruimte. Veel ondernemers voldoen niet aan de voorwaarden van deze regelingen. Deze zelfstandigen komen er bekaaid van af. Vaste (bedrijfs)lasten lopen door, een inkomen blijft uit en schulden worden opgebouwd op last van de overheid. Dan verwacht je in ieder geval een vorm van steun. “Het afgelopen jaar hebben we veel gesproken met Kamerleden en verantwoordelijke ministeries, maar er lijkt geen beweging in te zitten. Diverse moties om bijvoorbeeld de partnertoets af te schaffen worden telkens verworpen. De schrijnende verhalen lijken aan dovemans oren te zijn gericht. Daarom is het nu tijd voor een veegregeling voor alle ondernemers die nog steeds geen steun hebben ontvangen terwijl ze wel flink zijn getroffen door de coronacrisis”, zegt Margreet Drijvers.

Bij ministeries krijgen we nul op rekest

Uit een enquête onder zelfstandigen blijkt dat veel ondernemers nog helemaal geen steun hebben gehad of alleen in de eerste drie maanden van de crisis. Nu de huidige maatregelen weinig tot niet worden aangepast om ondernemers die buiten de boot vallen te helpen pleiten we in samenwerking met FNV Zelfstandigen en ZZP Nederland voor een veegregeling, de Eenmalige Compensatie Vaste Lasten 2020.

In eerste instantie hebben we geprobeerd om met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hierover in gesprek te gaan. Helaas kregen we nul op het rekest. Gezien de weigerachtige houding van de ministeries om de mogelijkheden voor verdere steun te verkennen zien we ons genoodzaakt om de Tweede Kamerleden aan te spreken. Daarom hebben we nu een brief naar alle leden van de Tweede Kamer gestuurd om de Eenmalige Compensatie Vaste Bedrijfslasten 2020 te agenderen.

Veegregeling noodzakelijk en kostenbesparend op lange termijn

De veegregeling kan veel ondernemers ruimte bieden om door te gaan met ondernemen. Als zo’n regeling er niet komt naast de huidige steunmaatregelen zullen veel zelfstandigen geen mogelijkheid meer zien en ook geen energie meer hebben om hun onderneming voort te zetten. “Wat is er straks dan nog over van de ondernemingen die voor deze crisis bloeiden en de toekomst rooskleurig inzagen”, vraagt Drijvers zich in gemoede af.

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

2 reacties op dit bericht

  1. De ervaring met Overheden is dat zij alleen naar de gemiddelde getallen kijken. Zo stellen ze ook hun beleid samen. En je praat nu over eenlingen die men makkelijk kan ondersneeuwen met allerlei regeltjes, omdat deze toch niet snel de rechtsgang zullen zoeken. Daar hebben ze namelijk geen tijd en het geld voor (mij oprechte dank dat jullie het willen doen via de tweede kamer).
    Ik heb het inmiddels opgegeven om met ambtenaren en hun instanties in besprek te gaan. Het kost mij ook te veel energie, tijd en met name geld. Zij blijven/kunnen jaren lang procederen, want de belastingbetaler draai op voor de kosten en waar ik dan ook weer een deel van uitmaak dus betaal ik ook nog eens de strijd tegen mezelf.

  2. Ik ben normaal gesproken niet echt te spreken over het beleid van de overheid, maar in deze moet ik ze toch gelijk geven. Naar mijn idee voorzien de bestaande regelingen prima in essentiële noodsteun om te voorzien in primaire basisbehoeften.