"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

CDA pleit voor permanente deeltijd-WW met scholingsplicht

Nederland heeft behoefte aan structurele maatregelen om crises te bestrijden, schrijven Hilde Palland en Stijn Steenbakker van het CDA. Zij pleiten voor een permanente deeltijd-WW. ‘Dat is cruciaal voor de toekomst.’

Het is een goede zaak dat steunmaatregelen voor bedrijven en werknemers verlengd zijn tot 1 juli 2021, maar het kabinet moet nog een stap verder gaan. Dat schrijven CDA-leden Hilde Palland en Stijn Steenbakkers in het Financieele Dagblad.

Palland is Tweede Kamerlid en Steenbakkers is wethouder Economie en Innovatie in Eindhoven. Om te zorgen dat bedrijven weerbaarder zijn tijdens een volgende crisis, pleiten zij voor ‘structurele crisisinstrumenten’.  Om te beginnen een permanente deeltijd-WW, ‘met scholingsplicht als belangrijke voorwaarde’.

Overbruggen en bijscholen

Met een deeltijd-WW kan een werknemer de werktijd van zijn personeel tijdelijk bekorten. Voor de uren die bekort worden, kan de werknemer aanspraak maken op een WW-uitkering. Deze regeling moet ervoor zorgen dat gezonde bedrijven een tijdelijke situatie van minder werk kunnen overbruggen zonder werknemers te ontslaan.

Palland en Steenbakkers willen dat werkenden die verkorte werktijd ook nog gebruiken om te leren. Ze schrijven: “Werknemers leveren een deel van hun WW-rechten in, maar blijven in dienst. De ruimte die zo ontstaat, wordt gebruikt voor het (bij)scholen van medewerkers om hen ‘fit’ te houden voor de arbeidsmarkt.”

Ze verwijzen naar een soortgelijke regeling in Duitsland, de zogenoemde Kurzarbeit. Die heeft een heel gunstig effect op de Duitse economie, schrijven de CDA’ers.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

  1. Deeltijd WW is een paternalistische “oplossing” zeker als daar scholingsplicht bij komt met alle mogelijke eisen en controles. Veel beter is een onvoorwaardelijk basisinkomen zodat werk en de werknemer op de voorgrond komen. Leg het initiatief bij de mensen zelf, geef hun de bal.

  2. WW (ook deeltijd) duurt max 2 jaar. Dus meer dan een cursus kan er niet gevolgd worden. Zeker als er daarnaast ook nog gewerkt moet worden voor een inkomen. En bij een volledige omscholing op MBO niveau is ook een stageperiode verplicht. Dat is momenteel ook moeilijk door de omstandigheden. En zeker als dat maar op halve kracht kan omdat er nog steeds gewerkt moet worden voor het inkomen. Bovendien heeft niet iedereen recht op volledige WW-duur omdat er nog niet genoeg gewerkt is.