"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Belastingdienst smokkelt ‘duur en omvang opdracht’ in modelovereenkomsten

De Belastingdienst zorgt voor meer onduidelijkheid met een nieuw voorbehoud bij de goedkeuring van modelovereenkomsten. Door die nieuwe voorwaarde lijkt de overeenkomst minder zekerheid vooraf te geven dan voorheen.

De Belastingdienst heeft sinds kort een nieuwe voorwaarde voor het afgeven een goedkeurig van een modelovereenkomst in het kader van de Wet DBA.

Het nieuwe voorbehoud houdt in dat “de (feitelijke) duur en de omvang van de werkzaamheden [zijn] een element bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking. Naarmate de duur en/of omvang toeneemt, kan dit een indicatie zijn dat sprake is van een dienstbetrekking.”

Dat constateert Boris Emmerig, advocaat en belastingadviseur en specialist op het terrein van de modelovereenkomsten. Hij vindt het opvallend, juist omdat het werken met modelovereenkomsten door de Belastingdienst gepresenteerd werd als middel om vooraf duidelijkheid en zekerheid te krijgen over werken buiten dienstbetrekking.

Beperkte zekerheid

Die ‘zekerheid vooraf’ was al beperkt, vindt Emmerig. “Nog geen kwart van de voorgelegde overeenkomsten is goedgekeurd en de verkregen zekerheid is voorwaardelijk van de werkwijze in de praktijk.”

In een onlangs afgegeven goedkeuring viel hem de nieuwe voorwaarde op. “Nu wordt het wel heel lastig”, vindt Emmerig. “De duur en omvang van de werkzaamheden zijn namelijk niet geregeld in een modelovereenkomst. Daarvoor is het een model. Toch zijn er buiten de tekst van de overeenkomst om dus elementen die een rol spelen en wordt de goedkeuring nog voorwaardelijker.”

Geldigheid modelovereenkomsten

Het extra voorbehoud komt aan de vooravond van het verlopen van de geldigheidsduur van de eerste modelovereenkomsten. Sinds het najaar van 2015 zijn ongeveer 2000 modelovereenkomsten goedgekeurd voor een periode van vijf jaar. Die geldigheidstermijn loopt voor een deel van die overeenkomsten binnenkort af.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief bevestigde in juni nog dat de modelovereenkomsten voorlopig gewoon van kracht blijven. Ook nu er een pilot komt met een webmodule (zie hier).

Lengte en duur in de webmodule

Dat de duur en omvang van een opdracht een rol spelen bij de beoordeling of er sprake is van een dienstbetrekking, is op zich niets nieuws. Het zijn elementen waar een rechter ook naar kijkt en de lengte en omvang zijn ook vragen in de webmodule.

Het is trouwens geen zwaarwegend punt. Een fulltime-inzet over een periode van meer dan twee jaar levert slechts 10 ‘strafpunten’ op. Pas bij 70 strafpunten of meer is er volgens de webmodule met een ‘indicatie dienstbetrekking’. Reden te meer om een vraagteken te zetten wat het motief is van de Belastingdienst van zo’n nieuwe voorwaarde, die op dit moment alleen maar extra onduidelijkheid en onzekerheid veroorzaakt.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts