"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Oproep aan het kabinet namens de tweederangs burgers van Nederland

Het steunpakket van het kabinet zorgt voor een forse ongelijke behandeling. Het maakt iedereen die geen vaste baan heeft de facto tot tweederangsburger. Dat kan beter en dat moet beter, vindt Ronald van den Hoff.

Snel reageren op de economische crisis die ontstaat als gevolg van de ‘intelligente lockdown’, was het devies van dit kabinet. Dat is deels gelukt. Maar er is meer nodig. Rutte, Koolmees en Hoekstra moeten kiezen wat het gaat worden: jongens en meisjes van Jan de Witt, Hans Brinkers, of zompige polderaars.

Via de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) krijgen reguliere werknemers via hun werkgever hun salaris gegarandeerd, niet tot éen keer modaal (ca. € 36.000), maar wel tot twee en zelfs drie keer modaal. Dat geld komt uit de algemene middelen, niet uit WW-fondsen. Werknemers en hun werkgevers hebben er nooit premie afgedragen.

Minister Koolmees gaat daarbij ook pleisters plakken. Een fonds-je hier, de sierteelt redden daar, de KLM overeind houden en bijna onvoorwaardelijk grotere bedrijven steunen, of ze nou in Nederland zitten vanwege ons mooie belastingklimaat of tot voor kort nog miljarden aan dividend aan hun aandeelhouders hebben uitgekeerd.

Ongelijke behandeling

En de overige werkende burgers dan, die niet tot die gelukkige werknemers behoren? Die krijgen bijstand uit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van hooguit € 1000 tot € 1500 per maand. Dat is minder dan de helft van modaal! Mkb’ers kunnen ook ‘overbruggingskredieten’ krijgen. Hoe ‘intelligent’ is dat, als al die extra schulden toch een keer terug moeten worden terugbetaald?

Deze ongelijke behandeling maakt alle iedereen die geen vaste baan heeft de facto tot tweederangsburger. Wie zijn dat, deze afgeserveerde Nederlanders? Nou: zelfstandig ondernemers, directeuren/eigenaren van de ‘banenmotor’ aan mkb-bedrijven, dienstverleners in ‘contactberoepen’ (zoals kappers, fysiotherapeuten, coaches), werkstudenten, bijna de hele cultuur- en evenementensector, en niet te vergeten de horeca. Miljoenen werkenden! En de Tweede Kamer zwijgt…

Dat kan beter en dat moet beter!

Garantie inkomensregeling. Voor iedere werkende.

Voordat we na deze crisis kunnen beginnen aan de opbouw is het volgens mij wel slim om niet alleen bedrijven en winkels proberen overeind te houden, maar er ook voor te zorgen dat deze miljoenen tweederangs burgers straks ook nog iets te besteden hebben. Anders komt er een enorme vraaguitval, die dit najaar tot niets anders kan leiden dan een faillissementsgolf onder de overeind gehouden bedrijven.

Hoe gaan we dat aanpakken, die vraaguitval vermijden en die faillissementsgolf voorkomen? Met de Garantie Inkomensregeling (GIR). Iedere (niet-reguliere werknemer, dus niet onder de NOW Regeling vallende) werkende kan in het derde en vierde kwartaal iedere maand een declaratie sturen naar de overheid van een twaalfde van zijn/haar belastbaar inkomen over het basisjaar 2018 of 2019, met een maximum van € 6000 per maand (2x modaal). De maandelijkse declaraties en de uitbetaling lopen via de banken op de, bij de fiscus al bekende, individuele bankrekening.

Over 2020 wordt gewoon volgens de gebruikelijke manier aangifte inkomstenbelasting gedaan, waarbij een eventueel surplus boven op het belastbaar inkomen van het basisjaar voor 100% wordt wegbelast. Da’s wel zo eerlijk. De banken declareren het totaal van de uitbetaalde bedragen gewoon bij het Ministerie van Financiën.

Als we ons realiseren dat we, naast de inkomsten- en vermogensbelasting, ook btw betalen en andere toeslagen over al onze aankopen, dan haalt de staat in een paar jaar deze, in de samenleving geïnvesteerde gelden voor een slordige 70% weer terug. Kost eigenlijk niet veel dus.

Flankerend beleid voor meer zekerheid en rust

Er is nog wel iets meer nodig, om zekerheid te geven aan de burgers van Nederland, jong en oud. In het kort:

 1. De NOW-regeling kan worden doorgezet, alleen moeten er aan de deelnemende bedrijven wel nadere voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de duurzaamheid.
 2. Het uren-criterium voor de zelfstandigenaftrek wordt voor dit jaar opzijgezet.
 3. De pensioenen in 2020 en 2021 worden bevroren.
 4. Voor commercieel vastgoed geldt een lockdown periode voor de rest van dit jaar. Erwordt geen huur meer betaald door bedrijven met een terugval in de omzet van meer dan 25%. De schade wordt 50/50 verdeeld tussen huurder en verhuurder, en het huurdersaandeel wordt terugbetaald via een maandelijkse opslag vanaf 2021 over de maandhuur gedurende de rest van de huurcontract periode. De banken hebben al een aflossing- en rente uitstelregeling, ook voor deze sector. Individuele eigenaren van onroerend goed kunnen ook een beroep doen op de hiervoor genoemde Garantie Inkomensregeling en lijden dus nauwelijks persoonlijke schade. Grotere Vastgoed bedrijven gaan maar aan hun aandeelhouders uitleggen dat er dit jaar geen dividend te verwachten valt.
 5. Voor wie dan nog steeds buiten de boot valt is en blijft er dan nog altijd de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Ps: en kabinet, wanneer we over de toekomst gaan praten dan weet ik zeker dat ONL.nl en de Werkvereniging.nl graag aansluiten.

13 reacties op dit bericht

 1. Maar vele van die ZZP ers hadden toch bewust gekozen voor het ondernemerschap? Er was zelf een wet in ontwikkeling (opt out) waar iemand er zelf voor kon kiezen om buiten allerlei regelingen te vallen?

   • @Ronald wil je deze groep dan a.u.b. uitsluiten in het artikel. Ik ben zelf ZZP-er en voel me absoluut geen 2e rangs burger. Ik heb zelf gekozen voor het ondernemersschap en sta absoluut niet achter deze eisen.

   • Maar ook zonder de NOW regeling was het inkomen van de werknemer reeds gegarandeerd alleen dan voor bepaalde tijd.

    De NOW regeling is bedoeld voor werkgevers. In letter van deze beleidsregel. Maar ook praktisch.

    Waarom zou je willen dat bovenop je voorstel ook nog eens het uren criterium verdwijnd? Je minimale inkomen is toch al bepaald op basis van 2018 of 2019.

    • het is gewoon en/en…om zaken niet complexer te maken dan ze zijn…en inderdaad is het inkomen bepaald op basis van 2018/19…dus wellicht niet eens nodig, maar mijn ervaring is dat als je een regeling niet generiek genoeg maakt er altijd weer buiten de boot vallen en dat wilde ik vermijden..

 2. Top Ronald, alleen in Den Haag lezen ze jammer genoeg niet ZIPconomy niet…

 3. Onzinnig plan. Waarom kijken naar het gemiddeld inkomen van korte tijd terug? Wat over die mensen die tijdelijk even uit de running waren en al die tijd zelf hun broek hebben opgehouden? Die vallen dan alsnog tussen wal en schip, en hebben het geld harder nodig dan diegenen die lekkere omzet hebben gedraaid (en nu hun hand ophouden om er vooral niet op achteruit te gaan. Onzin allemaal. Hou a.j.b. op met Calimero gedoe. Het voorgestelde GIR op basis van recente rendementen is onzin. Iedereen eenzelfde, vaste basis-uitkering. Maximaaal half modaal. Niet minder en hoeft zeker niet meer.

  • ik hoor je…om als basis 2018 of 2019 te nemen was een basis gedachte…maar mag ook over meerdere jaren daarvoor hoor, of een gemiddelde. Het basisinkomen is nu een stap te vroeg maar zou ik zeker toejuichen, daar ben ik al jaren een groot voorstander van.
   Waar het mij omgaat is dat er nu mensen uit de algemene belasting pot 100K krijgen en anderen 12K, dat raakte mijn gevoel van onrechtvaardigheid.