"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

TeldersStichting (VVD) wil gelijk speelveld op de arbeidsmarkt: “Hef onderscheid werknemer en zelfstandige op”.

Het wetenschappelijk bureau van de VVD pleit voor fundamentele wijzigingen in het zzp-stelsel.

Hef de verschillen tussen werknemers, flexwerkers en zelfstandigen die werken met een overeenkomst van opdracht op. Laat iedereen verplicht premies afdragen voor sociale zekerheid en pensioen. Dit pleidooi staat te lezen in ‘Flexibiliteit en Zekerheid. Naar een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt’, een nieuwe publicatie van de TeldersStichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. De publicatie is onder andere geschreven door Mirjam de Blécourt, Eerste Kamerlid voor de VVD en Han Mesters van ABN AMRO. Aan de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen durven de auteurs van het rapport zich niet de branden.

“Of je nu een lange of korte arbeidsrelatie aangaat, het is arbeid. Werk is werk.” De vele verschillen van arbeidscontracten zijn niet meer effectief. “Daarbij is het raar dat het soort contract dat je hebt bepaalt welke sociale zekerheid je hebt” aldus Raymond Brood, voorzitter van de werkgroep.

Individuele vrijheid

“Liberale waarden, zoals het dragen van eigen verantwoordelijkheid en het genieten van individuele vrijheid, behoren een ideaal te zijn dat is weggelegd voor iedere burger, en niet slechts voor de lucky few” zo staat in de publicatie te lezen. Maar “de onzekerheid op de arbeidsmarkt zet dat ideaal onder druk.”

Onzekerheid die komt door – we kennen het rijtje – technologische innovaties en demografische ontwikkelingen. De behoefte aan flexibiliteit bij bedrijven maar ook de wens om zelf keuzes te maken in de manier waarop je werkt, valt te ontkennen noch tegen te gaan. “Veel werknemers zijn wel klaar met het vaste stramien van het vaste contract. De zzp-markt is niet tegen te houden, hoe graag de overheid dat ook wil” aldus Brood. “Maar in hoeverre zijn de verschillen tussen de contractvormen en sociale zekerheid nog te verantwoorden?”.

Geen gelijk speelveld

In de publicatie wordt geconstateerd dat er nu geen gelijk speelveld is. De overheid verschillen wegnemen en zorgen voor een gelijk sociaal stelsel voor vast en flexibel werk: “Het voorstel van de werkgroep, waarbij de overheid als marktmeester een gelijk speelveld creëert voor alle werkenden, voorkomt een race to the bottom onder zzp’ers.“

De visie van de TeldersStichting doet denken aan het gedachtegoed van de Belgische liberale minister van Sociale Zaken Maggie Deblock. Op de NextConomy/ZiPconomy debatavond van begin oktober pleitte ze maar weer eens voor het gelijktrekken van sociale voorzieningen voor werknemers en zelfstandigen in België. Ook de voorlopige voorstellen van de Commissie Borstlap gaan aardig in deze richting.

De voorstellen staan nog wel een flink eind af van het huidige partijprogramma van de VVD. Ze gaan ook aanmerkelijk verder dan de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, zoals deze in het Pensioenakkoord is afgesproken.

Pakket aan voorstellen

Deze aanbevelingen voor een fundamentele verandering van ons sociaal stelsel zijn onderdeel van een breder pakket aan ideeën en voorstellen die te lezen staan in het rapport. Naast de afschaffing van het vaste contract, wil de werkgroep dat de werkloosheidsuitkering meer dan nu nog het geval is als een overbrugging wordt gezien van werk naar werk en dat omscholing als voorwaarde voor het ontvangen van een uitkering verdedigbaar is. Daarnaast moet er een  Algemene Periodieke Keuring (APK) voor de arbeidsmarkt komen, een evaluatie van de arbeidsrelatie, als preventief instrument voor werkloosheid. Deze keuring is bedoeld als vrijwillig, maar aanbevolen instrument voor en door het individu, ter bevordering van de bewustwording over de eigen inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Bij- en omscholing moeten door middel van fiscale voordelen bevorderd worden en “verschuif de belastinggrondslag van arbeid naar andere productiegoederen, zoals grondstoffen, data en robots.”

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

8 reacties op dit bericht

 1. Zeer verdedigbaar plan. Het maakt buiten loondienst werken mogelijk. Je komt er dan niet onderuit om de de juridische entiteit ‘zelfstandig opdrachtnemer’ in te voeren en dat is wat we willen. Om deze entiteit kan je elke regelgeving bedenken die je maar wilt, maar de werkende is vrij en bepaald zijn eigen werkvoorwaarden, zijn eigen projecten en zijn eigen marktafhankelijke tarief. Voor de arbeidsmarkt is het ook een goede oplossing, de dynamiek kan in goede banen worden geleid, werkgevers kunnen flexibelwerk strategisch inregelen en er hangt niet meer het zwaard van Damocles (naheffingen) boven ieders hoofd.
  Een zzp’er wordt weer gewoon freelancer. Uitwerken zou ik zeggen 🙂

 2. Bij de vrijheid en verantwoordelijkheden van ondernemerschap hoort ook dat je als zelfstandige moet kunnen bepalen hoe je de inkomsten van je bedrijf aanwendt. Zzp’ers hebben als ondernemer een andere kostenstructuur en minder zekerheid van inkomen dan reguliere werknemers. Denk aan de nodige extra investeringen in een eigen website en andere PR-, sales- en marketinginspanningen en, uiteraard, kennis. Daarnaast behoort de kans of wens om uit te breiden naar een bedrijf mét werknemers gestimuleerd te worden. Dat mis ik in dit plan, erger nog, dit luidt volgens mij het einde van de ZZP’er in. Want als je geheid gemiddeld dezelfde fiscale en sociale lastendruk hebt als een werknemer, terwijl je wel méér investeren moet met minder inkomenszekerheid, in plaats van het bruto inkomen naar eigen inzicht te mogen investeren in je bedrijf, wat is dan nog de zin van het bestaan van zelfstandige? Ik vind het juist een stap in de verkeerde richting. Een basisverzekering kan een deel van de oplossing zijn en een aparte zzp-entiteit zeker, maar dit gaat in mijn ogen veel te ver.

 3. WERKEN is WERKEN…

  In welke vorm dan ook…..
  Goed plan….
  Stoppen met betuttelen….

  Webmodules, Modelovereenkomsten, Minimumtarieven, Handhaven etc etc ….
  Getob van het ergste soort …. geen enkele meerwaarde…

  Vertrouwen, gepaste afstand nemen en houden, gaan werken aan innovatie en faciliteren van nieuwe ideeën ….
  Dat is wat “Den Haag” moet doen …niet meer en ook niet minder….
  Success

 4. Aan de fiscale verschillen durven de auteurs zich niet te branden, lees ik. Goh. Waarom verbaast me dat niet van VVD/ABN-AMRO?

 5. Dan kunnen we net zo goed doorpakken en iedereen een basisinkomen geven.

  Zou goed passen in de toekomstige gig economie.

 6. Een basisinkomen is ideaal. Meteen doen, want dat lost zo verschrikkelijk veel problemen op. Helaas is de financiering van een basisinkomen niet echt eenvoudig 🙁
  @Niels, alle andere voordelen van het zelfstandig ondernemerschap blijven bestaan. Je betaalt uiteindelijk alleen over de winst uit zelfstandig- ondernemerschap. Investeringen, marketingkosten, de hele ratteplan mag ten laste van de winst worden gebracht. Grote voordeel is dat je zonder dreiging van naheffingen zelfstandig kan zijn en met een gerust hart jezelf kunt ontwikkelen als ondernemer of als de ‘goeroe’ die je wilt zijn.