"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Doorstroom van flexschil naar vaste baan neemt toe van 11% naar 14%.

Helft flexwerkers zit na jaar nog steeds in flexschil.

Ruim de helft van alle flexwerkers zit na een jaar nog steeds in de flexschil van een organisatie. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Van de 771 duizend werknemers die in 2016 begonnen in een flexibele baan zat 54 procent een jaar later nog steeds in de flexibele schil: zij hadden in 2017 een flexbaan of zaten korte tijd zonder werk tussen twee flexbanen in.

Van de personen die in 2016 een flexibel contract hadden, was 14 procent doorgestroomd naar een vaste baan. Een jaar eerder was dat nog maar 11 procent, zo laat eerder onderzoek van het CBS zien. Daarmee zit het doorstroomcijfer weer op het niveau van 2010.

5 procent van de flexwerkers ging binnen een jaar als zelfstandige aan de slag, 28 procent had geen werk.

In 2010 was er een iets hogere uitstroom uit de flexschil dan in 2016/2017. 33 procent had toen na uitstroom geen werk, bij de groep uit 2016 was dat aandeel met 28 procent wat lager. Het aandeel zelfstandigen en werknemers met een vast dienstverband was in beide jaren vrijwel gelijk.

Scholieren en studenten met korte tijdelijke banen en werknemers die regulier onderwijs volgen zijn in deze analyse niet meegeteld.

Grotere doorstroom naar vast in het onderwijs

De arbeidsmarktposities in het jaar nadat iemand is ingestroomd in een flexschil hangt sterk samen met persoonskenmerken, bedrijfskenmerken en regionale kenmerken, zo stelt het CBS.

In de bedrijfstakken onderwijs, delfstoffenwinning en energiewinning stromen flexwerkers vaker door naar een vaste baan. In de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke diensten juist minder vaak.

Werknemers van middelbare leeftijd stromen vaker door naar vast werk dan de andere leeftijdsgroepen. Een laag opleidingsniveau en een migratieachtergrond hangen samen met een kleinere doorstroom naar vast werk. Flexibele werknemers in kleine bedrijven stromen ook minder vaak door naar een vaste baan dan flexcollega’s in grotere bedrijven.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie