SLUIT MENU

Waarom FNV Zelfstandigen blij is met het pensioenakkoord

FNV Zelfstandigen krijgt veel vragen over de gevolgen van het pensioenakkoord en met name over de verplichte aov voor zzp’ers. Daarom zette ze de antwoorden op veel van de vragen op een rij.

‘Het was megaspannend,’ vertelt An-Akh Zaldoc, die namens FNV Zelfstandigen lid is van het Ledenparlement van FNV. ‘De druk was zaterdag best heel groot. Want al was de uitslag van het referendum heel duidelijk en overtuigend, we hebben toch discussie moeten voeren met de tegenstanders. Juist omdat de uitslag zo duidelijk was, duurde die discussie heel kort. Het was een opluchting dat meer dan 76% van de leden voor heeft gestemd.’

An-Akh is heel enthousiast over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, vertelt hij: ‘Er komt eindelijk een aov met een acceptatieplicht en een premie die vergelijkbaar is met wat werknemers nu betalen voor een aov. Wanneer je nu als zzp’er een aov afsluit, betaal je 3 keer zoveel en dat wordt straks veel minder en betaalbaar voor elke zelfstandige. Daarnaast is in dit pensioenakkoord ook voor zelfstandigen geregeld dat ze vroeger met pensioen kunnen en dus -net als werknemers- eerder aow krijgen.’

Stuurgroep

In de FNV is een stuurgroep geformeerd die gaat praten over de invulling van het pensioenakkoord. In die groep moet consensus zijn over elke vervolgstap die gezet wordt. Als FNV Zelfstandigen maken we daar natuurlijk ook deel van uit en praten en beslissen we mee. Met betrekking tot de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt er een groep, waarin de sector zelfstandigen vertegenwoordigd is. Er wordt niet vóór ons beslist, maar we gaan vanuit de sector zelfstandigen zélf meebeslissen. Dat geldt voor elk onderdeel, overal zitten we aan de knoppen.’

Meepraten

We hebben als zelfstandigen best een grote stem, zegt An-Akh: ‘Zeker wanneer het om onderwerpen gaat die ons als zelfstandigen raken. We praten mee over de wetgeving, vanuit een centraal punt in de stuurgroep, maar ook via vertegenwoordigers van onze sector en vanuit de input die we van onze leden krijgen.’

Verplichte aov

Minister Koolmees wil dat de plannen in 2020 verder uitgewerkt worden. An-Akh: ‘De commerciële verzekeraars hebben al gezegd dat ze geen mogelijkheid zien voor een verplichte aov. Dat moet dus een publiekrechtelijke- of een volksverzekering worden, die waarschijnlijk via het UWV gaat lopen. En natuurlijk gaan we het daarbij hebben over de opt-out regeling voor mensen die op een andere manier al voldoende kapitaal hebben geregeld waarmee ze eventuele arbeidsongeschiktheid kunnen dekken. Ik ben zelf lid van een broodfonds en heb 4 weken wachttijd voordat die gaat uitbetalen. Na twee jaar houdt de betaling bij ziekte voor mij op. En zo werken alle broodfondsen. Daarom zal een broodfonds nooit een vervanging zijn voor een aov voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoe die kaders er precies uit gaan zien, weten we nog niet. Daar moeten we het over gaan hebben.’

Meer weten?

FNV Zelfstandigen is binnen de FNV de sector voor zelfstandig ondernemers. We behartigen al bijna 20 jaar succesvol de belangen van zelfstandig professionals in polder en politiek Den Haag. Daarnaast bieden we hulp en ondersteuning aan ondernemers zonder personeel, zoals professioneel advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen, kortingen op verzekeringen en een inspirerend netwerk. Doordat we zijn aangesloten bij de FNV profiteren we optimaal van de jarenlange ervaring van de FNV als belangenbehartiger van mensen op de arbeidsmarkt. We hebben geen winstoogmerk. Bekijk alle berichten van FNV Zelfstandigen

5 reacties op dit bericht

  1. FNV, vakbonden in het algemeen, blijven toch erg hangen in oude economie-denken. Verplichtingen opleggen aan een vrije beroepsgroep, dan voel je toch aan dat dat niet klopt. Dit artikel getuigt verder van totale vaagheid. De oprichting van allerlei denk- en praatgroepjes draag ook niet bij aan snelheid, efficiëntie en duidelijkheid.

  2. Dit is juist niet het ‘oude economie denken’. Lees bijvoorbeeld de tussenrapportage van de Commissie Borstlap.
    De nieuwe Wetgeving moet goed voorbereid worden en dat moet gebeuren in overleg met alle betrokkenen. Met elkaar dus en niet in praatgroepjes maar in een doe/werkgroep om er voor te zorgen dat er halverwege 2020 een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering is.

  3. Ik ben niet verzekerbaar en heb daarom mijn eigen arbeidsongeschiktheid geregeld. Ik heb niemand gemachtigd om namens mij aan tafel te zitten. FNV zelfstandigen zit met 1 stem aan een tafel bij een organisatie die alle ZZP-ers het liefst zou liquideren. De belangen van een zelfstandig ondernemer en een werknemers botsen per definitie al.

  4. Triest dat er zo weinig weerwoord vanuit de politiek komt op het voornemen om de AOV verplicht te stellen. Voor de bonden is een nieuwe manier van werken als ZZP-ers killing, want het ondermijnt hun bestaansrecht. FNV zelfstandigen: oude wijn in een nieuwe zak, jullie behartigen niet het belang van de zelfstandige maar van de FNV. Met hoeveel leden vinden jullie een hele beroepsgroep te kunnen vertegenwoordigen?

    • @Marcel, nu ook FvD voorstander van verplicht aov zzp is, is de realiteit ook dat er in zoowel eerste als tweede kamer er een politiek meerderheid is voor dit idee.