"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Commissie Borstlap

Tegen de tweedeling

Met haar opstapfunctie en opleidingen kan uitzendwerk ene onderdeel zijn van de oplossing van de tweedeling op de arbeidsmarkt die de Commissie Borstlap signaleert, stelt Jurriën Koops, directeur van de ABU.

Vorige week presenteerde de Commissie Regulering van werk zijn eerste – zeer zorgvuldige – analyse van de arbeidsmarkt in Nederland. Rode draad van het verhaal: er is een tweedeling in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Of in de woorden van voorzitter Borstlap: “Er is iets scheefgegroeid op onze arbeidsmarkt waardoor we onszelf én sociaal én economisch schade berokkenen. Er dreigt een tweedeling in onze maatschappij tussen degenen die hoog zijn opgeleid, goed beschermde banen hebben en gezond zijn, en anderzijds een groep voor wie dat niet geldt.” Ofwel: de tweedeling op de arbeidsmarkt splijt de samenleving.

Borstlap zet de waarde van werk voor mens en maatschappij centraal en presenteert ook eerste denkrichtingen over hoe dit te bereiken: flex en vast dichter bij elkaar brengen, een bodem onder de sociale zekerheid voor iedereen die werkt, en scholing als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van overheid, werkgevers én individu.

Uitdaging

Ik moest denken aan de rondetafelgesprekken die wij vorig jaar voerden met onze belangrijkste stakeholders: vertegenwoordigers van ministeries, vakbonden, werkgevers en beleidsmakers. Centraal stond de vraag wat de toegevoegde waarde van uitzendwerk is volgens hen. Vrijwel unaniem en stellig was het antwoord: uitzendwerk kan de tweedeling op de arbeidsmarkt tegengaan.

Onze allocatie- en opstapfunctie is van waarde. Zo blijkt ook uit recent representatief onderzoek onder 1600 uitzendkrachten. Voor 57% van de uitzendkrachten is uitzendwerk dé opstap naar werk, met kans op die felbegeerde vaste baan. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat uitzendkrachten het minst tevreden zijn over de opleidingsmogelijkheden die uitzenders bieden. Hier ligt een mooie uitdaging voor de uitzendbranche om meer werk te maken van scholing, ook een belangrijk punt in de analyse van de commissie.

Er zijn meer feiten die de betekenis van uitzendwerk voor de Nederlandse arbeidsmarkt en samenleving aantonen. Uitzendwerk kan dus onderdeel van de oplossing zijn waarnaar de commissie op zoek is. We nemen de uitnodiging om mee te denken en te praten over een sociale en toekomstbestendige arbeidsmarkt dan ook graag aan.

Drs. J.H. (Jurriën) Koops is sinds 2014 directeur van de ABU. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de organisatie. Koops studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond. In 1999 maakte hij de overstap naar Start, waar hij werkzaam was als Senior consultant Business Development. In 2002 begon hij bij de ABU als coördinator Team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken. In 2009 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en in 2012 tot directeur Sociale Zaken. Sinds 2014 is hij directeur van de ABU. Naast zijn reguliere werkzaamheden vervult hij diverse bestuurslidmaatschappen, zoals voorzitter STOOF en bestuurslid SNCU. Bekijk alle berichten van Jurriën Koops