"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Alle seinen interim-managementmarkt staan op groen. Interim-managers mijden overheidssector.

Onderzoek Schaekel & Partners toont een opmerkelijke ontwikkeling: alle lichten staan op groen in de interim management-markt, maar tweedeling dreigt.

De arbeidsmarkt voor hoogopgeleide interim managers viert hoogconjunctuur, zo blijkt uit de 15e editie van de Interim Index van Schaekel & Partners. Het aantal interim managers en top professionals in opdracht is -ten opzichte van een jaar geleden- naar een recordhoogte van 80% gestegen en de gemiddelde duur van de opdracht bedraagt bijna 14 maanden tegen een gemiddeld hoger tarief. Juist hier zijn grote verschillen per sector te zien met gevaar voor tweedeling. Een andere tweedeling is te zien bij mensen die in loondienst werken ten opzichte van deze groep zelfstandigen. Ook daar worden de verschillen groter.

In het onderzoek geven 475 interim managers -actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich in de tweede helft van 2018 ontwikkelt. Zij zijn gemiddeld tien jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Lichten op groen, doch tweedeling in markt

Hoogopgeleide interim managers hebben vertrouwen in de toekomst, zo blijkt. De verwachting is dat de markt zich goed blijft ontwikkelen. En ook het uurtarief. Hier zien wij een stijging van gemiddeld 8% ten opzichte van een jaar geleden. Gemiddeld, want niet alle sectoren laten een tariefstijging zien. Zo blijft de overheidsmarkt qua tarifering constant (a.g.v. tariefplafond).

Overheid moet meer marktmeesterschap ontwikkelen. Kortere inzet van de externe, minder dagen per week, minder uurtje-factuurtje en meer prestatiegericht inhuren.

Niet onbegrijpelijk, Schaekel & Partners ziet top-professionals de overheid als sector mijden. Hiermee ontstaat een niet gewenst effect: tweedeling in de markt. “Dit vinden wij onwenselijk”, aldus Piet Hein de Sonnaville, partner bij Schaekel & Partners. “Juist de diversiteit van opdrachten en markten is de meerwaarde voor zowel vraag als aanbod en dit gegeven wordt nu verstoord”. Ook is sprake van schaarste die wegtrekt naar andere markten en zo voor de overheid een onbereikbaar segment van deskundigen wordt. Zowel vraag als aanbod verschraalt op deze manier. Voor een zo relevante markt als de overheidsmarkt een uiterst gevaarlijke ontwikkeling. “Van belang is”, aldus Marleijn de Groot, partner bij Schaekel & Partners, “dat juist de overheid meer marktmeesterschap ontwikkelt. Kortere inzet van de externe, minder dagen per week, minder uurtje-factuurtje en meer prestatiegericht inhuren”.

Bron: Interim Index 15, Schaekel & Partners

Beloningsverschil interim versus in loondienst groeit hard

De hoogconjunctuur genereert nog een andere tweedeling: de zelfstandige en de manager in loondienst. Gegeven de stijging van de tarieven en het dalende risicoprofiel van de zelfstandige op dit moment, nemen de beloningsverschillen tussen beide groepen sterk toe. De leeglooptijd tussen opdrachten wordt (weer) korter (7,3 weken), de duur van de opdracht langer en ook de verwachting van de vraag naar interim is positiever geworden. “Het is overdreven om te stellen dat iemand in loondienst een dief van zijn eigen portemonnee is (daarvoor zijn meer elementen die meewegen van toepassing), maar onmiskenbaar beleeft deze groep van zelfstandig opererende managers en professionals zeer goede tijden op dit moment”, volgens de onderzoekers.

Inhuur interim-management blijft taak directie

Bron: Interim Index 15, Schaekel & Partners

Bij veel grotere organisaties is de taak van het inhuren van externen de afgelopen jaren gecentraliseerd, waarbij de regie bij HR, inkoop of een combinatie daarvan is komen te liggen. Het inhuren van interim-management blijft veelal toch een taak van de business, zo laat het onderzoek zien. Deels is dat te verklaren doordat interim-managers ook veel actief zijn in het MKB, een sector waar – gezien de omvang van inhuur – vaak apart inhuur beleid is.

 

Het volledige rapport is hier te vinden. 

Lees ook:

Interim-management markt anno 2018. Reflecties door Piet Hein de Sonnaville.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie