"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Linkse partijen maken 700 miljoen vrij voor arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

In hun alternatieve regeerakkoord willen SP, GroenLinks en PvdA fors wat geld vrijmaken voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

De SP, GroenLinks en de PvdA hebben naar aanleiding van de regeringsverklaring een alternatief regeerakkoord gepresenteerd. Althans vooral de financiële hoofdlijnen daarvan. De drie partijen trekken daarin 700 miljoen uit voor een ‘verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en pensioen voor zzp’ers’.

In het voorstel, dat de titel “Mensen boven Multinationals” kreeg, stellen de drie linkse partijen: “dit is het moment om te kiezen voor investeringen in onze samenleving en in de bestaanszekerheid van iedere Nederlander.” Als onderdeel van die bestaanszekerheid zien de partijen het invoeren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. “De uitkering bedraagt 70% van het minimumloon. De premie wordt betaald uit de algemene middelen: zzp’ers betalen er dus niet zelf voor”, zo licht Kamerlid voor GroenLinks Zihni Özdil desgevraagd de plannen toe. De drie partijen willen dit onder andere financieren door het verhogen van de vermogensbelasting voor vermogens boven de 1 miljoen.

Wat de drie partijen willen met het pensioen voor zelfstandigen is niet duidelijk.

Veel partijen willen verplicht AOV

Ook het CDA en de ChristenUnie hadden in hun verkiezingsprogramma staan dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering moet komen voor zelfstandigen. D66 wilde niet zo ver gaan maar had er wel 200 miljoen per jaar voor over om via de WIA (Wet Inkomen en Arbeid) zelfstandigen een laagdrempelige collectieve verzekering aan te bieden. Met een acceptatieplicht, een lastig punt bij de huidige private aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

In het regeerakkoord is van al deze suggesties niets terecht gekomen, mede door een stevige lobby vanuit een aantal zzp-organisaties. Het kabinet wil “in gesprek gaan met de verzekeraars om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.”  Volgens Gijs van Dijk (PvdA) een heilloze weg: “In gesprek gaan met verzekeraars zonder een dwingend wettelijk kader, dat gaat hem niet worden”.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

4 reacties op dit bericht

 1. Grappig dat de ZZP-organisaties GEEN verplichte verzekering willen, en dat de links partijen die zeggen op te komen voor de belangen van ZZP-ers, het wel willen. Waar zit de mismatch? Wellicht in die ondernemers die liever werknemer zijn, maar van ellende (ontslagen en daarna) ondernemer zijn geworden(?) en daarna terug in gehuurd werden door de oude werkgever, maar nu zonder enige dekking bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

  “De uitkering bedraagt 70% van het minimumloon””. Wat is de kwaliteit van de dekking (WIA?) en de uitkeringsduur van de verzekering?

  De verzekering is gratis (grapje zeker :-)) en over pensioen (ook gratis?) wordt niets gerept. Tja, alternatief regeerakkoord toch?

  • @Arnoud,
   ik denk dat geen van de zzp-organisaties kan claimen de gehele groep zzp’ers te vertegenwoordigen.
   Sommigen zijn fel tegen AOV, andere zijn daar genuanceerder in of voorstander. Het is dus niet zo dat DE zzp-organisaties tegen zijn.

   De weerstand onder zzp’ers is ook divers. Deel is principieel tegen (vrijheid boven alles), anderen zijn vooral tegen verplicht AOV vanwege weerstand tegen verzekeringsmaatschappijen en het lage vertrouwen in dergelijke private instellingen (zie bijv het uitkomsten van onderzoek onder freelances journalisten) http://www.zipconomy.nl/2017/09/60-procent-freelance-journalisten-tegen-verplichte-aov-wel-voor-brancheoplossing/ )

   Zoals vorige week nog eens duidelijk werd na CBS cijfers (zie eerder artikel) is het aantal ‘gedwongen’ zelfstandigen – door werkgevers verplicht zzp worden – zeer beperkt, dat kan dit niet verklaren.

   Het plan is verder weinig uitgewerkt. In de verkiezingsprogramma’s van de drie partijen is wel sprake van een collectieve uitvoering.

   Overigens lijkt het me een misverstand dat een beleid gericht op/voor een groep per definitie de steun van de groep moet hebben, maar dat terzijde.

 2. Als ondernemer heb ik jarenlang vrijwillig premie betaald voor een AOV. Ik raakte burn-out en kreeg enkele maanden een uitkering. Tot ik naar een psycholoog werd gestuurd die schriftelijk verklaarde dat ik geen psychische stoornis had. De verzekeraar concludeerde daaruit dat ik hersteld was en mijn uitkering werd gestopt. Omdat ik er toen te ziek voor was, ben ik niet in verweer gegaan.

  De verzekeraar volgde niet de richtlijn, zoals die verplicht is voor AOV voor mensen in loondienst. Daarin staat dat, als de klachten niet door een psychische stoornis wordt veroorzaakt, dit juist een signaal kan zijn dat de klachten door een burn-out worden veroorzaakt.

  Zolang de richtlijnen van de AOV voor ondernemers door de verzekeraars zelf ingevuld mogen worden, is deze verzekering een kostbare schijnveiligheid.