"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

PZO voorzitter Esther Raats over afschaffing zelfstandigenaftrek: ‘Kabinet is spoor bijster’

Terwijl zelfstandig ondernemers hard nodig zijn lijkt kabinet spoor bijster.

deadendDe afgelopen tijd doen er weer geluiden de ronde over het afschaffen van de zelfstandigenaftrek. Het Kabinet zou plannen hebben om de ondernemersfaciliteiten, waaronder de zelfstandigenaftrek, in te dammen. Minister Dijsselbloem van Financiën (PvdA) gaf in een interview aan dat hij denkt dat er veranderingen nodig zijn in het beleid rondom zzp’ers.

Opnieuw werd ik door media, waaronder BNR, gevraagd het standpunt van PZO-ZZP uiteen te zetten. Uiteraard legde ik uit waarom de zelfstandigenaftrek moet blijven! Hierbij heb ik verwezen naar de 66.000 handtekeningen die samen met andere ZZP organisaties vorig jaar zijn verzameld voor een petitie die de politiek moest overtuigen dat de ondernemersfaciliteiten hard nodig zijn voor zzp’ers. ZZP’ers ondernemen, moeten zelf zorgen voor oudedagsvoorziening en voorzieningen treffen voor het geval van arbeidsongeschiktheid en/of leegloop tussen opdrachten. Om dit mogelijk te maken staat de zelfstandigenaftrek jaarlijks bij de zzp’er in de boeken. Niet als douceurtje zoals sommige zeggen. Nee, als voorziening voor zzp’ers om een buffer op te bouwen voor onder andere voornoemde situaties.

Veranderingen nodig

Natuurlijk ben ik het met het Kabinet eens dat er veranderingen nodig zijn omtrent het beleid voor zzp’ers. Een eigen plek in het stelsel is precies wat er nodig is. Deze grote groep werkenden moet gefaciliteerd worden in plaats van gehinderd. In vrijheid een bijdrage aan de Nederlandse economie kunnen leveren en zorgen dat opdrachtgevers hun flexibele schil adequaat kunnen invullen. En voor wie het nog niet zeker weet; zzp’ers zijn geen verkapte werknemers en willen dat ook niet zijn!

Laat duidelijk zijn dat PZO-ZZP tegen schimmige constructies is, in de volksmond schijnzelfstandigheid genoemd. Punt is dat de overheid de oplossing voor het fenomeen schijnzelfstandigheid zoekt bij de grote groep zzp’ers. Dat is niet wenselijk want het zijn niet de zzp’ers die voor problemen zorgen, maar vooral de huidige wetgeving voldoet niet meer aan deze tijd. Het aannemen van vaste medewerkers is voor bedrijven een potentieel hachelijke zaak.

Flexibiliteit hard nodig

Laatst sprak ik met de eigenaar van een middelgroot adviesbureau met ongeveer 20 medewerkers in dienst. Fijn voor hen is dat de omzet weer aan het groeien is. Een broos herstel na jaren bikkelen om de omzet ten gevolge van de crisis overeind te houden. De eigenaar van het bureau werkt graag met zzp’ers. Waarom vroeg ik. Het antwoord: “Meer flexibiliteit, hogere productie, hogere kennis en kunde en last but not least minder risicovol dan het aantrekken van nieuwe medewerkers. Twee jaar doorbetalen van een vaste medewerker in geval van ziekte, nee dat risico kan en wil ik niet nemen.” Deze werkwijze herkent u vast en geldt voor alle branches en sectoren. Flexibel en met zo min mogelijk risico’s ondernemen is het credo!

De zzp’er is daarentegen gelukkig met dit type opdrachtgevers. De zzp’er wil zijn of haar kennis bij opdrachtgevers inzetten en zelf kiezen waar en wanneer men werkt. Het blijkt dat 90% van de zzp’ers bewust kiest voor ondernemerschap. De zelfstandigen- en de startersaftrek zijn absoluut geen aanleiding om te beginnen met zzp-schap, zo blijkt uit onderzoek.

Kabinet visieloos

Wanneer het Kabinet de zelfstandigen- en startersaftrek laat vervallen, mist men het doel waarvoor deze voorzieningen ooit zijn opgetuigd; simpelweg nu zzp’ers niet te vergelijken zijn met werknemers waardoor andere fiscale regelingen gepast zijn en zzp’ers in staat worden gesteld om met goede buffers aan de slag te gaan. Voorzieningen die maatschappelijk van enorm belang zijn. Het voorkomt uitholling van het sociale stelsel waardoor de zelfstandigen- en startersaftrek dus geen voordeeltje voor hardwerkende zzp’ers zijn, maar een investering voor de Nederlandse maatschappij. Tel daarbij op dat juist de zzp’ers met relatief lage resultaten het hardst gestraft worden mocht deze maatregel alsnog ingevoerd worden. De politiek lijkt het spoor dan echt bijster.

Als voorzitter van PZO-ZZP pleit ik langs deze weg voor het behoud van de zelfstandigen- en startersaftrek. Ik vraag het Kabinet te kiezen voor een krachtige hernieuwde visie voor Nederland met daarbinnen een eigen plek voor zzp’ers en zorgvuldig maatregelen op deze nieuwe visie af te stemmen.

Esther Raats-Coster,  voorzitter PZO-ZZP

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

3 reacties op dit bericht

 1. Iedere Nederlander dient inkomstenbelasting te betalen, daarom vind ik dat (startende) ZZPérs minimaal 10 tot 25% moeten bijdragen aan de inkomstenbelasting, voordat de zelfstandige aftrek gehanteerd kan worden. Een soort flattax voor ZZP-ers tot 25.000 euro winst per jaar, voordat de zelfstandige aftrek in werking treedt. Op deze manier dragen de ZZPérs fiscaal toch bij aan de maatschappij.

  De (startende) ZZP-er mag van mij best voordeel hebben, maar helemaal geen inkomstenbelasting betalen tot 22.000 – 24.000 euro benadeel je anderen die wel moeten betalen.

  De startersaftrek mag van mij in deze vorm behouden blijven.

  De schijnzelfstandigheid kan men straks eenvoudig verhelpen door de nieuwe BGL. Geen inlener wil achteraf tot fictief werkgever gezien worden, met een bijhorende boete. Een goede zaak. Als deze schijnzelfstandigen straks gaan Hybride Ondernemen is de BGL helemaal overbodig.

   • @ Hugo-Jan, ik kan grotendeels met je mee gaan, in je overigens goed geschreven artikel. Na 20 jaar ondernemerschap stoort het mij dat schijnzelfstandigheid niet harder en adequaat wordt aangepakt. Het is een vorm van sociale fraude. Mijn creatieve oplossing Hybride Ondernemen maakt daar in één keer gehakt van, en de schijnzelfstandige heeft er nog extra voordelen van ook.

    Daarnaast vind ik, zoals ik hiervoor al schreef dat de ZZPér een soort minimale flattax zou moeten betalen. Dat mag minder zijn dat een werknemer, maar nihil gaat mij te ver. Dat geeft mij hetzelfde gevoel als de aanschaf van een gesubsieerde Hybride bedrijfswagen, waarbij men alleen op benzine gaat rijden. Wat de één niet betaalt, moet de ander ophoesten.

    De zelfstandigenaftrek in deze vorm moet veranderen, niet helemaal afschaffen. Deels.