"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Data-driven and content-related recruitment. Een hype of dé manier om talentvolle professionals te werven?

Recruitment gebaseerd op data-driven and content. Peter Bargon over een pilot met die manier van werven.

Yacht is medio augustus in samenwerking met het bedrijf Harver een pilot gestart gebaseerd op data-driven and content-related recruitment. De pilot is gericht op de online werving van maar liefst 85 accountants in opdracht van de vier grote accountantskantoren (de ‘Big 4’). Overigens kunnen ook zzp’ers reageren.

De content gedreven werving zorgt ervoor dat de doelgroep op basis van relevante verhalen, blogs en inhoud naar de juiste website wordt geleid. Voor het vinden van talentvolle professionals is alleen traditionele recruitment immers niet meer voldoende, zo concludeerde ik samen mijn collega Valeri Berns al eens eerder in dit artikel.

De verwachting is dat met deze aanpak het bereik wordt vergroot binnen de actieve maar óók de latente arbeidsmarkt. De pilot is niet bedoeld om te onderzoeken of het traditionele recruitment vervangen kan worden, maar als ‘on top of’ ingezet kan worden. Het wervings- en preselectieproces is geautomatiseerd. De menselijke interactie blijft belangrijk en zal als element ook in deze pilot terug te zien zijn.

Werken met ‘persona’s’

De kern van het systeem bestaat uit het vastleggen van zogenaamde persona’s. Ideaaltypische personen die alle kenmerken van de doelgroep zzp accountantrepresenteren. De persona’s worden omschreven in termen van o.a. behoeften, ambities, biografie, voorkeuren en demografie. De vacatures krijgen daardoor een herkenbaar gezicht. En deze ligt ten grondslag aan een inhoudelijke communicatie tussen de aanbieder van een job en – al dan niet latent – werkzoekenden.

Voor het analyseren, het leggen van verbanden en matchen wordt dedicated software gebruikt. Dat kan meerdere vormen hebben:

  • Internetgebruikers met een passend gebruikersprofiel worden naar de campagnesite met de vacatures geleid.
  • Bezoekers van de site worden verleid tot een vervolgstap. Ze kunnen zich dan vervolgens registreren om de gewilde content te bekijken. Vervolgens worden ze ook verleid om testen te doen en een inschatting te maken van de kans dat een sollicitatie succesvol is en hun CV te uploaden. Met deze testresultaten kunnen ze meer inzicht krijgen in hun vaardigheden en ontwikkelingspotentieel. CV en additionele documenten kunnen te allen tijde worden toegevoegd (bijvoorbeeld ook een video pitch).

De e-assessments  zijn de basis voor de preselectie van de profielen die gezocht worden. Deze preselectie bestaat uit:

  • De persoonlijke data en achtergrondinformatie.
  • Het doorlopen van twee online assessments: Connector Ability (leercapaciteiten) en de Reflector Big Five Personality (job gerelateerde competenties).
  • Uploaden van CV en motivatiebrief en eventueel een video pitch.

De website is hier te vinden:  accountantvacatureyacht.nl Via analyses van het bezoekgedrag wordt de online presentatie van het platform continu aangescherpt.

Drs. ing. Peter Bargon studeerde ICT en Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Hij is directeur en medeoprichter van ZP-desk B.V. Na zes jaar als directeur landelijke dienstverlening bij de Kamer van koophandel te hebben gewerkt, had hij besloten om toch weer terug te gaan naar het ondernemerschap met de oprichting van ZP-desk B.V., een bedrijf dat een betaalbare geïntegreerde urenregistratie en facturatie voor zzp’ers biedt. Voor bedrijven die zzp’ers inhuren biedt ZP-desk B.V. ook een oplossing, namelijk een geïntegreerde urenregistratie en facturatie op basis van self-billing. Daarnaast geeft hij advies en begeleiding aan startende ondernemers en ondernemers die willen groeien of plannen hebben om het bedrijf te stoppen of te verkopen en daar hulp bij nodig hebben. Bekijk alle berichten van Peter Bargon