"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Geen HR afdeling meer?

18593406_sHebben we nog een HR afdeling nodig? Dat vraag Bernard Marr zich af in deze post. Hij begint met de vraag of de naam niet per definitie al fout is. Human Resource, menselijke goederen. Om niet over namen te vallen wil ik meer focussen op zijn gedachte: HR bedient twee meesters: het personeel en het management. Hoewel steeds meer mensen stellen dat ze ‘het management’ bedienen denk ik die balans enerzijds mooi is om te vinden, anderzijds zien we al jaren dat het bij de meeste organisaties niet echt werkt. Er is veel (on)terechte kritiek op HR bij veel organisaties.

Splits HR

Zijn suggestie: splits HR. Je hebt een people analytics team en een people support team. Dus een team dat er is voor de performance reviews, de meetbaarheid, de successieplanning misschien wel en een team dat er is om de mensen in je organisatie te steunen, te ontwikkelen, te helpen.

Ik kan me herinneren dat Macaw, een zeer succesvol IT bedrijf, dat in Nederland ook ooit gedaan heeft met managers. Ze hadden de projectmanagers, die inhoudelijk iemand aanstuurde, en de people managers, die er waren voor het bewaken van de balans en de ontwikkeling van de medewerkers. Die twee hadden dan natuurlijk regelmatig discussie over wat goed was, immers is overwerk soms nodig voor een project, maar kan het een grote negatieve invloed hebben op iemands prestaties of ontwikkeling en dat gaf een goede balans.

Ook W.L. Gore (Amerikaans bedrijf dat o.a. Gore-Tex maakt) heeft een systeem waar de manager die de performance beoordeelt niet dezelfde mag zijn als die de ontwikkeling van een medewerker support.

Interessante gedachte

Op zich denk ik dat het een interessante gedachte is om dit systeem, dat dus heel af en toe al op management niveau is doorgevoerd, ook op HR niveau door te voeren. Dus een harde splitsing maken tussen HRM en HRD. HRM is het management stuk, alles dat dus gaat over ‘hoe presteert men nu’ tot ‘wie moeten we aannemen of herplaatsen’ en HRD over het ontwikkelen en motiveren van de medewerkers. Dat ook echt in andere delen van de organisatie te beleggen (die wel met elkaar communiceren natuurlijk). Nu is de rol vaak te ambigu. Teveel medewerkers denken dat HR er voor hen is, teveel manager vinden dat HR er te weinig voor hen is.

Echter zie ik ook nadelen. Het is weer meer afdelingen, weer meer overleg en een HRD moet wel invloed hebben. Misschien zie ik nog wel meer over het hoofd. Mijn mening staat nog lang niet vast, het is een interessante gedachte. Ik ben benieuwd naar andere meningen hierover.

Bas van de Haterd is auteur, (internationaal) spreker en adviseur over de invloed van technologie op werk. Hij kijkt zowel naar het werk dat mensen nog gaan doen, de manier waarop we dit werk organiseren als de manier waarop we mensen voor dit werk aantrekken en motiveren. Hij schreef hierover o.a. boeken als 'Talent Acquisition Excellence', '10 banen die verdwijn & 10 banen die verschijnen', de maatschappelijke impact van de zelfrijdende auto en (R)evolutie van Werk. Ook organiseert hij jaarlijks het Digitaal-Werven event. Bekijk alle berichten van Bas van de Haterd