"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zelfstandig ondernemerschap verketterd!

18085640_s Zelfstandig ondernemerschap lonkt steeds meer en de grote groep ‘eenpitters’ blijft maar doorgroeien. Er starten steeds meer studenten, werknemers en ouderen een eigen onderneming om hun droom waar te maken, maar er komen ook steeds meer zelfstandig ondernemers bij door gedwongen ontslag. De economie kantelt en arbeid wordt flexibel. Een nieuwe baan krijg je alleen maar nog op contractbasis. Vaste aanstellingen zijn al zeldzaam. Tijd om de zelfstandig ondernemer in het zonnetje te zetten en de bestaande negatieve vooroordelen weg te nemen.

Patrick Terranea – zelfstandig ondernemer en initiatiefnemer van ondernemersplatform ZIP | zorgeloos en vrij ondernemen – kijkt vier artikelen lang door de ogen van de zelfstandig ondernemer en geeft ons zijn beeld van ondernemerschap, de groeiende onvrede, idealen en tenslotte de wensen en eisen van deze eigenzinnige heterogene en maar moeilijk te vangen groep. Verrassende stellingen en rebelse statements zullen uiteindelijk samenkomen tot een logisch antwoord waarom zelfstandig ondernemers in Nederland in actie moeten komen! Na het eerste blog uit deze serie “Zelfstandig ondernemerschap rules!” nu het blog Zelfstandig ondernemers verketterd!”

De leer van Boedha:
Het vermijden van al het foute gedrag
Het ondernemen van het goede
En het ontwikkelen van je eigen geest

ZZP’er krijgt nog steeds geen erkenning

Over de afkorting ‘ZZP’ – Zelfstandige Zonder Personeel – worden veel misplaatste grappen gemaakt: Zwakzinnige Zonder Pensioen, Zelfingenomen Zeurkous met Persoonlijkheidsstoornis of een Zonderling Zonder Potentie. Ondernemers krijgen in Nederland nog altijd niet de erkenning die zij meer dan verdienen.

Waar komt die ‘verkettering’ toch vandaan? In tijden van crisis zoals nu vangen juist de kleinere ondernemers de klappen op, maar wie momenteel met zelfstandig ondernemers zonder (of met) personeel praat krijgt boosheid, teleurstelling en woede te horen. De overheid, politiek en de maatschappij doen vrijwel niets voor deze belangrijke groep. Is zelfstandig ondernemerschap in Nederland ondanks die verkettering nog wel aantrekkelijk?

Bij niet-ondernemers bestaat weinig inzicht, laat staan begrip, voor de positie van zelfstandig ondernemers. Vaak wordt geringschattend en aanmatigend over de sterk groeiende groep van 600.000 ZZPers, 250.000 zelfstandig professionals en 300.000 DGA’s gesproken. Het zijn wel de zelfstandige, ondernemende Nederlanders, die ons land ooit op de wereldkaart hebben gezet en bedrijven als Philips, Unilever, Heineken en ASML uit de grond hebben gestampt!

Waarom ben jij gaan ondernemen hoor ik u vragen. Nou, dat weet je pas als je er zelf ook aan begint, maar dat antwoord is te makkelijk. In het kort: ondernemen is leuk en biedt veel meer uitdaging en voldoening dan werken voor een baas, maar daarover meer in mijn volgende blog. Ik hoor echter ook steeds meer kritiek van ondernemers: ‘In Nederland ben je gek als je er aan begint’. ‘Het wordt je hier onmogelijk gemaakt’. ‘Als het maar even tegenzit, krijg je de inkoopafdeling op je dak die je vertelt dat jouw kostprijs omlaag moet, terwijl het bedrijf daarna doodleuk vette bonussen uitkeert aan al die positionarissen’.

Als het met zelfstandig ondernemerschap slecht gaat, komt het met de huidige kwakkelende economie en Nederland Innovatieland al helemaal niet goed meer! We zullen als maatschappij ons denkbeeld positief moeten veranderen, zelfstandig ondernemerschap massaal omarmen en aantrekkelijk maken. We zullen een klimaat moeten scheppen waarin zelfstandig ondernemers kunnen gedijen met betaalbare voorzieningen, eerlijke producten en diensten die passen bij hun werk en prive situatie, laagdrempelige financieringsmogelijkheden, meer durfkapitaal, stimuleringsfondsen, etc.

Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig…

Tegenwerking, maar… aantrekkelijkheid ondernemerschap groot.

Neem nou een voorbeeld. Waar kan je als ondernemer terecht als het even niet mee zit? Dat is ondernemersrisico, hoor ik u zeggen. Maar als je het als kleine zelfstandige of kleine ondernemer niet red, schaam je je hiervoor. Waar komt dat taboe toch vandaan? Een ondernemer die failliet gaat wordt gezien als een loser, kan nergens op terugvallen en krijgt een rood kruis achter zijn naam bij de overheid en financiële instellingen. Het zijn juist de ondernemers die totaal geen reden hebben om zich te schamen! Zij zijn degene die het proberen, durven te veranderen, hun kop uitsteken. Juist zij zouden direct geholpen moeten worden. Voor werknemers zijn er allerlei regelingen, instanties en psychologische hulptroepen als het even tegenzit of als je zonder werk komt. Ondernemers kunnen in dit land vrijwel nergens terecht. Je moet het zelf maar zien uit te zoeken of in de bijstand.

Nog een voorbeeld. Als je als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat heb je, als natuurlijk persoon, recht op fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Deze fiscale voorzieningen leveren belastingvoordeel op. Hierdoor is er een verschil in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandig ondernemers. Het vermoeden bestaat dat een groep werknemers bewust zelfstandig wordt om zodoende te kunnen profiteren van een lager belastingtarief. Het kabinet wil nu op termijn zowel de startersaftrek als de zelfstandigenaftrek afschaffen. In plaats van ondernemerschap te stimuleren worden er in Den Haag op basis van aannames maatregelen verzonnen waardoor zelfs de laatste belastingvoordelen wegvallen.

Toch blijft de aantrekkingskracht van het vrije ondernemerschap groot genoeg, want volgens de statistieken zullen er binnen vier tot vijf jaar maar liefst 1,5 miljoen ondernemers zijn! De flexibilisering van de arbeid zet door, de moderne wereld wordt transparant en steeds socialer. Oude businessmodellen verdwijnen, pensioenreserves verdampen, de overheid trekt zich terug. Grote ondernemingen vallen in kleine brokken uiteen. De consument krijgt steeds meer macht. We zullen steeds meer zelf moeten gaan ondernemen. Zeg nou zelf beste werknemer, hoe veilig zit u nu?

Volgende Blog: zelfstandig ondernemerschap verheerlijkt!

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger

3 reacties op dit bericht

 1. Beste Patrick,

  Ik lees net je herkenbare blog ”Zelfstandig ondernemerschap verketterd!” Wat je schrijft: ”Waar kan je als ondernemer terecht als het even niet mee zit?” heeft mij doen besluiten het payrollconcept Hybride Ondernemen op te zetten. Zie : http://www.hybride-ondernemen.nl/

  Middels dit concept kunnen ‘gevallen ondernemers’ toch doorgaan met (hybride) ondernemen, terwijl wij betalingsregelingen treffen met schuldeisers. Metaforisch gezegd komen deze ondernemers onder onze glazen kaasstolp, totdat het zwaard van Damocles bij hen geheel is verdwenen.

  Ruim 3 jaar terug heb ik er ook een charitatieve versie voor opgericht, zie : http://www.sczo.nl/

  Zelf 13 jaar terug ook alles kwijtgeraakt. (ruim 150 man personeel) Niemand die je helpt.

  Met vriendelijke groet, Rob Verburgh sr.

 2. Mijn inziens is dit gebrek aan erkenning al afkomstig vanuit de overheid. Die houden bijna geen rekening met de groter wordende groep ZZP’ers. In plaats van het eenvoudiger maken voor deze groep, worden de lasten verzwaard, is een hypotheek nog steeds niet mogelijk en is het opbouwen van een goed pensioen haast onmogelijk.

 3. Als ik een facebook pagina had: Like, Like, Like!!!

  Alleen is het jammer dat ook dat niets zou uithalen. De politiek in Nederland is compleet verlamd en verzand in krampachtige pogingen om de verouderde sociale verzorgingsstaat en het polderoverleg model in stand te houden. En in dat model is nou eenmaal geen rekening gehouden met iets wat een “ZZP-er” of “”ondernemer” heet. Men weet zich geen raad met deze groep. Ook de vakbonden komen niet verder dan de ZZP-er te proberen in te passen in diezelfde verouderde normen en waarden van de sociale verzorgingsstaat. En zelfs de werkgeversvereningingen geven er collectief blijk van deze doelgroep niet actief te willen steunen (deze verenigingen strijden voor de belangen van bedrijven met loonslaven en liefst voor de grote multinationals die hun kas spekken). Al deze personen steken collectief, vooral gedreven door eigenbelang, de kop in het zand voor de ontwikkelingen op dit terrein en doen bottom-line vrijwel niets voor deze grote groep van de beroepsbevolking. Het is dan ook zeer bizar om waar te nemen dat 1,15miljoen (!) werkende ondernemers vrijwel geheel genegeerd worden door deze partijen. Men moet blijkbaar dezelfde ontwikkeling meemaken als de printmedia hebben ondervonden met de opkomst van internet: eerst voelen, dan geloven, ook al is het dan te laat en uiteindelijk onderuit gaan. Ik wacht dan ook met smart op de komst van de “Ondernemerspartij” in de politiek! Die krijgt gegaranderd gelijk veel zetels!!