"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De ‘vergeten’ Middelingsregeling: Veel zelfstandigen laten geld liggen.

Belasting-rekenmachineAls zelfstandige ondernemer werkt u voor eigen rekening en risico. U werkt flexibele uren en ontvangt een sterk wisselend inkomen. Wist u dat u baat kunt hebben bij de middelingsregeling van de Belastingdienst? Onderzoek wijst uit dat jaarlijks 98.000 ondernemers, waaronder zzp’ers, door gebruik te maken van de middelingsregeling geld terug kunnen krijgen van de Belastingdienst. De Belastingdienst ontvangt slechts 12.000 aanvragen per jaar. Veel ondernemers kennen de regeling simpelweg niet of willen zo min mogelijk met de Belastingdienst te maken hebben. Toch kan de regeling u vele euro’s opleveren. PZO vindt het daarom tijd om u op de hoogte te brengen van de middelingsregeling. Daarna kunt u zelf bepalen of de regeling u uitkomst kan bieden.

Wat is middeling? Middeling is er voor mensen met een fluctuerend inkomen. In Nederland kennen wij een progressief Belastingstelsel. Dit betekent dat de totaal verschuldigde belasting toeneemt als percentage van het inkomen naarmate het inkomen hoger wordt. Als zelfstandige ondernemer heeft u vaak te maken met een fluctuerend inkomen. Als zelfstandige ondernemer betaalt u, vanwege uw wisselende inkomen, vaak onterecht meer belasting dan mensen men een gelijkmatig verdeeld inkomen. Indien u over 3 jaren wisselende inkomens hebt gehad, kunt u aanspraak maken op de middelingsregeling.

Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over 3 jaar. Vaak zal het gemiddelde inkomen in een lager belastingtarief vallen dan het hoogste inkomen in deze periode. Hierdoor hebt u meer belasting betaald dan u over dat gemiddelde inkomen had moeten betalen. Het verschil kunt u terugkrijgen van de Belastingdienst.

Voorwaarden

Uiteraard heeft niet iedereen recht op middeling. Voordat u hier aanspraak op kan maken, is het van belang de volgende zaken te controleren:

  • U beschikt over 3 opeenvolgende definitieve aanslagen of het correcte jaarinkomen op basis van uw jaaropgave;
  • Aangezien u vaker de mogelijkheid hebt om te middelen, is de voorwaarde dat de gebruikte jaren elkaar niet overlappen;
  • Uw aanvraag betreft altijd 3 opeenvolgende kalenderjaren;
  • De aanvraag dient te worden gedaan binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag definitief is geworden;
  • U hebt de 3 jaren waarover u uw middeling wilt aanvragen belasting betaald in Nederland;
  • Daarnaast stelt Belastingvoordeel.nl als additionele voorwaarde dat u gedurende het middelingstijdvak jonger dan 65 jaar was. Dit aangezien de berekening in dat geval dient te worden aangepast op de individuele situatie.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u al in 5 minuten uw middelingsaanvraag indienen via http://www.belastingvoordeel.nl.

U vraagt zich misschien af wat middeling u precies op kan leveren. Uit onderzoek blijkt dat middeling zo’n 300.000 Nederlanders jaarlijks enkele honderden tot duizenden euro’s kan opleveren. Enkele succes voorbeelden ter illustratie: een zelfstandige ondernemer die na enkele jaren van loondienst met een modaal inkomen van 36.000,- euro het dubbele gaat verdienen, krijgt door middeling 1.332,- euro aan belasting terug; een zelfstandige ondernemer die na loondienst met een modaal inkomen van 36.000,- euro in het eerste jaar 0 euro verdiend heeft, krijgt door middeling 1.025,-euro belasting terug. Het zou dus de moeite waard kunnen zijn om uw inkomen van de afgelopen jaren eens op een rijtje te zetten en uit te zoeken wat de regeling voor u zou kunnen betekenen!

Voor vragen over dit traject staat PZO u natuurlijk graag bij met haar fiscale helpdesk. Neemt u gerust contact met ons op!

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO