"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

UPDATE Peiling ZZP Barometer: Geen behoefte aan verplichte verzekeringen. Uitgebreide cijfers/analyse.

ZP’ers zijn in meerderheid ook tegen verplichte verzekeringen, het uren-criterium maar ook tegen de gedachte om een minimum tarief in te voeren. Dat blijkt uit het themarapport “Pensioen, verzekeringen en politiek” van de onderzoeksmonitor ZZP Barometer. Meningen die nog al afwijken van voorstellen die veel politieke partijen de afgelopen weken hebben gelanceerd.

Minimumtarief, VAR en urencriterium

Uit de ZZP Barometer blijkt dat de zelfstandige geen voorstander is van een minimumtarief voor zzp’ers (61,4%). Wel zijn enkele (misschien) voorstander van een maximumtarief (8,8%). Het afschaffen van het (algemeen) minimumloon kan niet op voldoende voorstanders rekenen: 79,2% van de zelfstandigen is tegen. Wel is de groep ondervraagden groot voorstander van het versoepelen van het ontslagrecht (61,1%), ondanks het feit dat zij veelal zelf geen werknemers in dienst hebben als zzp’er.

 

Ondanks de grote aversie van diverse politieke partijen tegen de VAR-verklaring, is slechts een kleine meerderheid (51,0%) voorstander van het afschaffen hiervan. Maarliefst 62,8% van de zelfstandigen is voorstander van het afschaffen van het urencriterium, terwijl demissionair Minister van Financiën Jan-Kees de Jager (CDA) het afgelopen jaar diverse malen heeft aangegeven dat de Belastingdienst niet met een vergrootglas zal kijken naar de gewerkte uren. Het invoeren van een omzetcriterium voor zelfstandigen kan echter ook niet op veel goedkeuring van zzp’ers rekenen (58,4%). 36,6% is (misschien) voorstander van het afschaffen van de zelfstandigenaftrek, mits dat gepaard gaat met administratieve lastenverlichting ten aanzien van de VAR en het urencriterium.

Pensioen en verzekeringen

 

De ZZP Barometer heeft bovendien een aantal stellingen omtrent pensioen- en verzekeringstandpunten dat in de verkiezingsprogramma’s voorkomt, voorgelegd aan het zzp-panel. De zelfstandige is pertinent tegen het invoeren van verplichte verzekeringen en sociale voorzieningen voor (een deel van de) zelfstandigen (62,4%). En ook een verplichte verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen kan op weinig voorstanders (24,8%) rekenen. Wel moet de zelfstandige onder bepaalde omstandigheden toegang krijgen tot de bijstand (83,2%) en moeten zij zich aan kunnen sluiten bij een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling (88,6%).

 

Zelfstandigen die werk verrichten dat in hun sector voornamelijk in loondienst wordt gedaan, moeten volgens een groot gedeelte van de ondervraagden (71,5%) niet worden ondergebracht in de sociale zekerheid: de werkgever die hen een opdracht geeft, dient dus niet de pensioenpremies en premies voor arbeidsongeschiktheid voor deze groep te betalen. Daarop sluit aan dat slechts 16,8% bereid is (extra) bij te dragen om de zwakke(re) zelfstandigen te ondersteunen volgens het zogenaamde solidariteits-principe. 61,7% wil niet verplicht meedoen aan een pensioenfonds, maar 58,4% wil (misschien) meedoen aan een premiepensioeninstelling (ppi).

Tenslotte is opvallend dat een groot deel van de zelfstandigen niet over enkele essentiële verzekeringen beschikt: aansprakelijkheid (38,6%), arbeidsongeschiktheid (46,2%), beroepsaansprakelijkheid (50,2%), overlijdensrisico (49,8%) en rechtsbijstand (60,9%).

Over het onderzoek

De ZZP Barometer is een niet-commercieel initiatief van Victor Mundi, het digitale kantoor voor ondernemers. Mede-initiatiefnemers zijn ikwordzzper.nl, IT-Staffing, MarktEffect, NUzakelijk, ZiPconomy en ZZPnodig. Het landelijk zzp-onderzoek, dat begin 2010 van start is gegaan, verzamelt ieder kwartaal belangrijke informatie voor beleidsmakers en marktpartijen. Het onderzoek is via een online vragenlijst gehouden onder een panel van 1.496 zzp’ers (59,2% mannelijk, 40,8% vrouwelijk), waarbij de branches zakelijke dienstverlening (32,7%), ICT & Internet (23,2%) en communicatie, marketing en PR (10,9%) het best vertegenwoordigd zijn, voor 78,3% bestaande uit hoogopgeleiden (HBO/WO).

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie