"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

PZO – Dag van de Zelfstandige. Liveblog #1: Esther Raats-Coster: Een feestdag voor alle ZZPers.

Platform Zelfstandig Ondernemers bestaat 10 jaar en organiseert voor de vijfde keer de Dag van de Zelfstandige. Een lustrumfeest met een boeiend en interactief programma in een oud fabriekscomplex, de Fabrique, bij Utrecht. In deze prachtige industriële omgeving zijn er themacafés en informatiepleinen, worden er praktische workshops gegeven en actuele lagerhuis debatten gevoerd en natuurlijk is er alle gelegenheid om te netwerken. Via een aantal korte ‘live-blogs’ wordt vandaag direct verlag gedaan van een aantal presentaties, workshops en debatten. De bloggers zijn Nairan Sitara van PZO, Mark van Bussel van Professionals in Flex en Michel Vos van ZiPconomy.

Esther Raats-Coster

De voorzitter van PZO heet alle mede-ondernemers welkom op deze dag speciaal en alleen voor ZZPers. En het is druk! Meer dan vijfhonderd zelfstandige professionals laten zich vandaag inspireren en informeren. Maar PZO werkt elke dag aan het behartigen van de belangen van meer dan 700.000 zelfstandigen in Nederland. Op het gebied van wetgeving en voor een goed ondernemersklimaat zonder fiscale drempels en onnodige regels. En met succes, zo zijn bijvoorbeeld dit jaar aanbestedingen ZZP-vriendelijker geworden en speelde PZO een belangrijke rol bij de herinvoering van betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof voor ondernemende vrouwen. Maar Esther wijst er op dat veel van het werk van PZO achter de schermen gebeurt, bijvoorbeeld als het gaat om de herziening van het belastingstelsel of het toegankelijk maken van arbeidsongeschiktheids verzekeringen en betaalbare pensioenen. Zo zijn ZZPers sinds 1 april vertegenwoordigt in de SER en lukt het ook via deze weg steeds beter om politici, beleidsmakers en wetenschappers te overtuigen van het grote belang van ZZPers voor de Nederlandse economie.

Vrijheid en flexibiliteit

Maar Esther begrijpt ook dat het voor veel ZZPers geen gemakkelijke tijd is, de crisis laat zich voelen en wordt voor een deel afgewenteld op kwetsbare groepen. En die zijn er ook onder de ZZPers! Bijvoorbeeld de zogenaamde schijnzelfstandigen die zich noodgedwongen laten inhuren door hun oude werkgever voor veel te lage tarieven. Maar de ZZPers hier in de zaal hebben bewust gekozen om zelfstandige te zijn. Jullie hebben gekozen voor vrijheid en flexibiliteit. Voor jullie is deze Dag van de Zelfstandige , een feestdag voor alle ZZPers. PZO ziet wel degelijk grote verschillen met de crisis in 2008 waar de ZZPers er vaak als eerste uit gingen. Vorig jaar zag je een andere beweging bij veel organisaties: ontslag van het vaste personeel maar gelijktijdig ook meer inhuur van ZZPers. Deze flexibilisering neemt steeds grotere vormen aan, de hoeveelheid werk voor ZZPers zal blijven toenemen en dat is goed voor de arbeidsmarkt, innovatie en het ondernemerschap!

Het roer in eigen hand

Daarnaast ziet Esther een andere belangrijke ontwikkeling, nl. dat ZZPers steeds meer gaan samenwerken. Samenwerken om het dienstenaanbod te verbreden, nieuwe producten te ontwikkelen of om samen in te tekenen op een aanbesteding. Maar altijd vanuit de eigen autonomie, want als ZZPer ben je je eigen product en bepaal je je eigen koers! Dat is niet altijd gemakkelijk maar wie de smaak eenmaal te pakken heeft wil niets anders meer! En met deze woorden wenst Esther ons een mooie Dag van de Zelfstandige toe.

Michel Vos was één van de initiatiefnemers van ZiPconomy en tot 2013 betrokken geweest bij het opzet van dit platform. Michel coacht ondernemers/ZiPers, investeert in mensen en bedrijven en begeleidt organisaties bij het ontwikkelen van nieuwe diensten of strategieën. Hij mede oprichter van VOOR, een nieuwe manier om opdrachtgevers en zelfstandig professionals te verbinden. Bekijk alle berichten van Michel Vos