"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Italië hervormt arbeidsmarkt. Meer flexibiliteit, lagere belastingen.

Hervormingen van de sociale zekerheid hebben tot doel ‘een onderscheid te maken tussen degenen die kunnen werken en degenen die dat niet kunnen’, aldus de Italiaanse premier Giorgia Meloni.

De Italiaanse regering heeft een pakket maatregelen aangekondigd om het aantal mensen dat afhankelijk is van overheidsuitkeringen te verminderen en de arbeidsmarkt flexibeler te maken.

Het verschil tussen netto- en brutolonen voor mensen met een laag inkomen wordt (vooralsnog) voor zes maanden verlaagd. Ook de belastingen op secundaire arbeidsvoorwaarden worden lager voor werknemers met kinderen.  Verder maakt de overheid €60 miljoen vrij voor ondersteuning van gezinnen en het bevorderen van een gezonde werk-privébalans.

Daarnaast wordt het voor bedrijven gemakkelijker om gebruik te maken van tijdelijke contracten en worden de contracten ook makkelijker te verlengen.

Het controversiële burgerschapsinkomen, gelanceerd door de populistische Vijfsterrenbeweging in het vorige kabinet, wordt verder afgebouwd. De sociale zekerheid voor wie niet kan werken, blijft redelijk intact. Maar uitkeringen voor hen die wel kunnen werken gaan flink omlaag. Laatstgenoemde groep zal een maandelijkse toelage krijgen van € 350, die ingezet moet worden voor opleidingen of andere arbeidsmarktprojecten.

Mensen prikkelen om te werken

Arbeidseconoom Pietro Reichlin stelt in de Financial Times dat het nettoverschil tussen het burgerschapsinkomen en de (lage) lonen in voornamelijk het zuiden van Italië bedoeld is om mensen te prikkelen om te werken. Francesco Seghezzi, voorzitter van de Adapt Foundation, vraagt zich wel af of er voldoende capaciteit en begeleiding is om die werklozen weer aan het werk te krijgen.

Het verhogen van de flexibiliteit en de ingrepen in de sociale zekerheid, roepen felle reacties op bij de linkse oppositie. Premier Giorgia Meloni verdedigt de hervormingen omdat ze “een onderscheid wil maken tussen degenen die kunnen werken en degenen die dat niet kunnen”.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie