"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Aantal opdrachten voor freelancers groeit door

Terwijl de omzet en uren van uitzendwerk dalen, blijft de vraag naar freelancers stijgen. Het type opdrachten verandert: opdrachtgevers zoeken vaker freelancers die op locatie kunnen werken. Daarbij krijgen bepaalde opdrachtgevers een sterkere positie.

Er is volop werk voor freelancers, blijkt uit de nieuwste Freelance Markt Index (FMI). Het totaal aantal opdrachten voor freelancers neemt toe ten opzichte van vorig jaar, maar stijgt minder sterk dan vorig kwartaal. In het derde kwartaal van 2022 komt de index uit op een score van 103.

Meer freelanceopdrachten, minder uitzenduren

Het aantal freelanceopdrachten blijft dus groeien, terwijl er minder bedrijvigheid is in de uitzendbranche. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) rapporteert een daling in het aantal uren en de totale omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen had de uitzendsector te maken met extreme groeicijfers door het herstel na de lockdownperiode.

Ook het aantal freelanceopdrachten groeide destijds, maar in tegenstelling tot de uitzendbranche er is geen daling ingezet. De vraag naar freelancers blijft dus toenemen en opdrachtgevers hebben moeite om geschikte kandidaten te vinden.

Opdrachtgever zoekt flexibiliteit

Werkgevers vinden het momenteel ‘moeilijk tot zeer moeilijk’ om geschikte freelancers aan te trekken, blijkt uit een enquête onder 125 willekeurig geselecteerde opdrachtgevers. Uit dit onderzoek blijkt ook waarom opdrachtgevers zoeken naar freelancers in plaats van vaste werknemers. De belangrijkste reden is flexibiliteit (61%).

Bij de selectie van een kandidaat letten opdrachtgevers het meest op vaardigheden (57%), ervaring (33%) en prijs (17%).

Thuis of op afstand

Verder zien de onderzoekers dat het type opdrachten voor freelancers verandert. Opdrachtgevers zoeken vaker freelancers die op locatie kunnen werken. Dat is een trendbreuk met vorige kwartalen. Toen nam het aantal opdrachten dat freelancers (deels) thuis konden uitvoeren steeds toe. Nu is dat aantal nog steeds hoger dan vorig jaar (+12%), maar gedaald ten opzichte van vorig kwartaal (-11%).

Aantal reacties neemt toe

Er is ook goed nieuws voor opdrachtgevers die moeite hebben om kandidaten te vinden. “Er lijkt dit kwartaal sprake van een trendbreuk, waarbij de groei van het aantal reacties op opdrachten groter is dan de toename van het aantal opdrachten”, zegt  chief commercial officer Robert-Jan Klomps van Freelance.nl. “De ontwikkeling is onder andere te zien binnen ICT bij rollen op het gebied van Deployment & OPS, Testen en Systeem- & Componentintegratie. Ook zien we deze trendbreuk binnen Management & Organisatie op het gebied van Strategie en Training & Educatie. Dat is positief nieuws voor opdrachtgevers.”

Over de Freelance Markt Index

De FMI is samengesteld uit cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de verwachting van opdrachtgevers op het Freelance.nl-platform. Freelance.nl brengt deze marktmonitor ieder kwartaal uit.

Het volledige onderzoek en de resultaten zijn hier te downloaden.

Als marktleider verbindt Freelance.nl al bijna 20 jaar freelancers en organisaties aan elkaar. Met 300.000 actieve freelancers en meer dan 40.000 opdrachten per jaar is Freelance.nl hét grootste freelance platform van Nederland. Bekijk alle berichten van Freelance.nl