"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Inspelen op de flexibilisering van de arbeidsmarkt met Total Talent Management

Bij Total Talent (Workforce) Management ligt de nadruk op de kennis en kunde van alle kandidaten: vast én flex. Daardoor kun je de geschiktste kandidaat, met de juiste kennis, op de gepaste tijd en plek inzetten, los van hun contractvorm. De manier dus om in te spelen op de flexibilisering van de arbeidsmarkt, zo legt Wouter Waaijenberg van De Staffing Groep uit.

De vraag naar bepaalde vaardigheden verandert continu. Dat komt mede door technologische ontwikkelingen en de steeds grotere behoefte aan innovatiekracht. Het is een aanhoudende uitdaging voor bedrijven om de benodigde kennis en vaardigheden op het juiste moment in huis te hebben.

Daarom is het ontwikkelen en inzetten van Talent – het vermogen van alle werknemers, zowel vast als flex – zo belangrijk.

Opheffen tweedeling vast en flex

Naast de al aanwezige kennis, expertise en skills van vaste medewerkers, speelt de kennis en kunde van de flexibele schil ook een belangrijke rol in het verhogen van de productiviteit, efficiëntie en wendbaarheid van de organisatie. De lijn tussen vaste en flexibele werknemers vervaagt, nu de flexibilisering van de arbeidsmarkt zich in een stijgende lijn voortzet.

Total Talent Management (TTM) is een vorm van personeelsmanagement die het mogelijk maakt om de tweedeling tussen vast en flex op te heffen. Zo kun je het volledige potentieel van je totale arbeidscapaciteit benutten.

Het people equity raamwerk

Binnen een gedegen TTM-aanpak kijkt een organisatie naar het inzetten van talent vanuit het “People Equity”-raamwerk. TTM gaat verder dan de traditionele werving en selectie van personeel, waarbij de focus vaak alleen op de vaardigheden van de kandidaat ligt.

Het “People Equity”- raamwerk kijkt namelijk naar de volgende drie aspecten:

  1. Alignment: de mate waarin werknemers zich kunnen identificeren met jouw werkgeversmerk en in één lijn handelen met de organisatiestrategie.
  2. Engagement: de mate waarin werknemers persoonlijk betrokken zijn bij de organisatie.
  3. Capabilities: de feitelijke vaardigheden van werknemers, zoals hun kennis, competenties en gedrag.

Schaarste, toch geen strategie

Uit een onderzoek van De Staffing Groep onder 1.032 Nederlandse HR-verantwoordelijken, blijkt dat maar liefst veertig procent van hen moeite heeft om geschikte flexwerkers aan te trekken én te binden. In de praktijk lijkt dit net zo goed voor vaste medewerkers te gelden.

Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt verandert namelijk ook de relatie tussen werknemer en werkgever. Je moet als werkgever je personeel blijven uitdagen, hen mogelijkheden bieden en ze het gevoel geven dat ze echt onderdeel uitmaken van de organisatie. Dit gegeven gaat uiteraard voor vaste werknemers op, maar geldt des te meer voor flexibele krachten.

Toch geeft 21 procent van de ondervraagden uit ons onderzoek aan dat zij geen duidelijke strategie hebben voor de inzet en ontwikkeling van flexkrachten. Om ook in de toekomst te beschikken over voldoende gekwalificeerd, gemotiveerd én flexibel inzetbaar personeel, of dit nu gaat om vaste of om flexmedewerkers, moet hier wel verandering in komen.

Ook hier biedt TTM uitkomst. Deze werkwijze maakt het namelijk mogelijk om menselijk kapitaal en de impact ervan op de prestaties van de organisatie te kwantificeren. Daardoor kun je de ontwikkeling en inzet van Talent optimaliseren. Daardoor ben je in staat om je werknemers in te zetten op activiteiten waar ze energie van krijgen, wat hun engagement met het bedrijf verder verhoogt.

Handvatten voor Total Talent Management

TTM biedt de HR-afdeling zo handvatten om flexibele structuren en arbeidsverhoudingen te verduurzamen. Lees daarover meer in de De Staffing Groep whitepaper getiteld ‘Op volle kracht vooruit‘ en volg de 4 stappen naar Total Talent (Workforce) Management voor jouw organisatie:

  • Stap 1: Bewustzijn creëren
  • Stap 2: Sourcing strategie bepalen
  • Stap 3: Competentiebehoeften in kaart brengen
  • Stap 4: Eén proces voor vast en flex

De whitepaper kan je hier aanvragen.

Wouter Waaijenberg is directeur MSP bij De Staffing Groep. Bekijk alle berichten van Wouter Waaijenberg