"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Inhuren van zzp’ers: komen vrouwen van Venus en mannen van Mars?

Hoe haal je als opdrachtgever een vrouwelijke zzp’er over de streep? Hebben ze dezelfde wensen en verwachtingen als hun mannelijke collega’s? Of moet je ze toch anders benaderen?

Goede freelancers hebben de opdrachten tegenwoordig voor het uitkiezen. Welke aspecten trekken freelancers over de streep? En zijn er dan nog verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandige interim professionals? Een aantal opmerkelijke conclusies uit cijfers van arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group naar aanleiding van Internationale Vrouwendag.

Duidelijkheid over opdracht: harde versus zachte voorwaarden

Duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt, daaraan hechten zowel mannelijke als vrouwelijke zelfstandige interim professionals grote waarde als ze benaderd worden voor een opdracht. Op 1 en 2 van de wensenlijst staan daarbij bij beide geslachten duidelijkheid over de inhoud van de opdracht en over het uurtarief.

Maar daarna zitten er wel degelijk nuanceverschillen in hun prioriteitenlijst. Op positie 3 staat bij de vrouwen het aantal uren (41,8% vrouwen en 28,3% mannen) terwijl de mannelijke collega’s eerder duidelijkheid willen over de duur van de opdracht (37,7% mannen en 29,1% vrouwen).

Afbreukrisico’s inschatten

Daarnaast vraagt 33,2% van de vrouwelijke zp’ers zich af of de opdracht aansluit bij haar opleiding en vaardigheden, terwijl slechts 26,3% van de mannen daarbij stilstaat. Voor de mannelijke zelfstandigen heeft duidelijkheid over de betalingscondities dan meer prioriteit; deze voorwaarde noemt 33,2% van de mannen tegenover 23,9% van de vrouwen.

Hieruit conclusies trekken zonder in stereotypen te vervallen, is vrijwel onmogelijk. De verschillen zijn bovendien klein. Maar het lijkt erop alsof vrouwen en mannen een iets andere inschatting maken van de afbreukrisico’s. Vrouwen lijken vooraf graag meer zekerheid te willen over de moeilijkheidsgraad en de belasting van de opdracht, terwijl het mannen vooral over de zakelijke aspecten gaat.

Argumenten om een opdracht aan te nemen

Wat zijn de belangrijkste aspecten bij uw keuze om een opdracht aan te nemen? Dat was een andere vraag die Intelligence Group voorlegde. Hier scheiden de wegen van mannen en vrouwen zich al bij de posities 1 en 2. Het gaat de meeste vrouwen eerst om de inhoud van de opdracht (49,5%) en vervolgens om een goed uurtarief (48,0%). Bij de mannen is het in dit geval precies andersom. Een goed uurtarief staat bij 48,7% op positie 1, gevolgd door de inhoud op positie 2 voor 46,4% van de mannelijke respondenten. Ook hier zijn de verschillen dus klein en ontlopen de voorkeuren van de mannelijke en vrouwelijke respondenten elkaar nauwelijks.

Flexibele werktijden

Verder in de top-10 zien we wel iets grotere verschillen. Op positie 3 staan voor de vrouwelijke ondernemers flexibele werktijden. Die vinden ze nog belangrijker dan goede betaalcondities (op 4) en de uitdaging van de opdracht (op 5). Voor de mannen staan die flexibele werktijden pas op de 6e plek, terwijl goede betaalcondities, de uitdaging en de looptijd hun top-5 afmaken. Vermoedelijk staat een goede balans tussen werk en privéleven ook bij de vrouwelijke zzp’ers dus nog iets hoger op het prioriteitenlijstje dan bij hun mannelijke collega’s.

‘Voor de vent, niet voor de tent’

Een ander opvallend verschil is dat de relatie met de opdrachtgever er voor de mannelijke interimmers kennelijk iets meer toe doet dan voor de vrouwelijke. Bij de vrouwelijke opdrachtnemers staat dat op positie 12, bij de mannen op positie 7. De vrouwen vinden waardering voor hun werk en de aansluiting van de opdracht bij hun idealen daarentegen belangrijker.

Social media versus old boys network?

Ook bij de acquisitie van opdrachten lijken mannen en vrouwen iets verschillend te werk te gaan. Hoewel beide groepen kennelijk vaak gevraagd worden door derden (37, 7% van de vrouwen en 37,8% van de mannen), zoeken vrouwen daarnaast doorgaans op een indirectere manier naar opdrachten: via social media, via relevante vacatures en via een netwerk van zzp’ers. Mannelijke freelancers benaderen hiervoor in eerste instantie hun netwerk van zzp’ers en hun (oud)opdrachtgevers. Ze zoeken pas daarna hun heil in zoekmachines en de social media.

Trouw aan het freelancerschap

Hoe groot is de kans dat die felbegeerde freelancer uiteindelijk toch in dienst gaat bij een werkgever? Niet zo groot, blijkt uit de vragenlijst. Bij de vrouwen zijn er verhoudingsgewijs iets meer twijfelaars dan bij de mannen: 37,5% tegenover 32,3%. De meeste mannen (48,5%) en vrouwen (45,5%) geven aan dat ze het freelancersbestaan niet willen opgeven. Slechts 13,3% van de vrouwen is bereid om in loondienst te gaan, tegenover 17,4% van de mannen.

 

Tieneke Wilms is redactiecoördinator bij ZiPconomy Bekijk alle berichten van Tieneke Wilms