"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Rechter in tussenvonnis fotojournalist vs Persgroep: Of stuksprijs billijk is hangt ook af van aantal gewerkte uren.

Relevant is volgens de rechter ook wat journalisten in loondienst voor datzelfde werk verdienen.

De freelance (foto)journalisten Britt van Uem (Tubantia) en Ruud Rogier (Brabants Dagblad) zetten een belangrijke stap in de rechtszaak tegen De Persgroep. Inzet van de rechtszaak is een billijk tarief dat in overeenstemming is met wat journalisten in vast dienstverband verdienen. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) vindt dat freelance journalisten hiermee een belangrijke stap zetten in hun rechtszaak tegen De Persgroep.

Momenteel krijgen deze freelancers gemiddeld 16,50 euro per uur, terwijl de kosten voor (foto)journalisten in vast dienstverband met een vergelijkbare staat van dienst 60 à 80 euro zijn. In het tussenvonnis dat vandaag verscheen geeft de rechter aan dat het voor de bepaling of een vergoeding al dan niet billijk is het relevant is wat een freelance (foto)journalist per uur aan een opdracht verdient. Nu betalen media niet per uur maar per woord of per foto of foto-opdracht. Relevant is volgens de rechter ook wat journalisten in loondienst voor datzelfde werk verdienen. Dat de rechter deze twee omstandigheden mee laat wegen bij het bepalen van een billijke vergoeding is nieuw.

Nog een omstandigheid waar de rechter naar kijkt bij de beoordeling of een tarief billijk is, is wat er qua tarieven gebruikelijk is in de markt. De rechter geeft aan daar nu nog niet voldoende zicht op te hebben. Van Uem en Rogier krijgen daarom tot 14 juni 2019 de gelegenheid om aan te tonen dat de tarieven die zij van De Persgroep krijgen niet marktconform zijn. Nog eens vier weken later zal de rechter op basis van deze informatie definitief uitspraak doen.

Stuksprijzen zijn op zichzelf volgens de rechter niet bepalend er moet volgens hem naar alle omstandigheden worden gekeken.

De NVJ en de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF) hebben Van Uem en Rogier ondersteund bij deze rechtszaak. NVJ en NVF secretaris, Rosa García López: ‘Dit is voorlopig goed nieuws voor Van Uem en Rogier die hun nek hebben uitgestoken. De rechter maakt inzichtelijk waar hij een billijke vergoeding op baseert. Dat hij erkent dat het relevant is wat een freelancer per uur overhoudt is pure winst. Stuksprijzen zijn op zichzelf volgens de rechter niet bepalend er moet volgens hem naar alle omstandigheden worden gekeken. Hieronder valt ook wat een journalist op basis van een stukspijs per uur overhoudt. Dat de rechter daarnaast ook erkent dat er een verband is tussen de verdiensten van een journalist in vast dienstverband en een freelancer is ook pure winst.’

‘Van Uem en Rogier hebben een belangrijke eerste stap gezet. Deze twee freelance journalisten deden een beroep op de Wet Auteurscontractenrecht. Die is bedoeld om de positie van de maker te verbeteren en dus de marktmacht aan te pakken. Deze wet geldt nu bijna drie jaar. Dit is de eerste rechtszaak die hierover gevoerd wordt. Uit dit vonnis blijkt dat de rechter de mogelijkheden die de Wet Auteurscontractenrecht biedt aangrijpt om de onderhandelingspositie van individuele freelancers ten aanzien van grote exploitanten zoals De Persgroep te verbeteren. Dat is een gunstig teken.’, aldus Garciá López.

De NVJ en de NVF zullen zich blijven inzetten voor billijke tarieven en voor een sterkere onderhandelingspositie voor freelance (foto)journalisten.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie