"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Uitzendbranche wortel van het kwaad. Of toch niet?

Naar aanleiding van het nieuws over frauderende Polen werd de vinger gewezen naar de uitzendbranche. Daar wil Jurriën Koops van de ABU even iets over recht zetten.

Vorige week waren de Polen in het nieuws. Wat bleek? Polen frauderen met behulp van louche tussenpersonen met WW-uitkeringen. Nieuwsuur pakte flink uit. UWV in de problemen en minister Koolmees in het nauw. Vooral omdat het fenomeen al veel langer bekend was en er nooit echt is ingegrepen. Vriend en vijand zijn het erover eens: hard aanpakken. Net als destijds bij de Bulgaren en de zorgtoeslag. Onacceptabel. Tot zover geen aanleiding voor een column.

Toen verscheen een paar dagen later een artikel in de Volkskrant onder de kop ‘Uitzendbureaus jagen Polen de WW in’. De frauderende Polen zijn niet het probleem, maar de uitzendbranche is de wortel van het kwaad. Nou wordt de uitzendbranche vaker gezien als bron van onheil op de arbeidsmarkt. Dit artikel spant daarin de kroon en staat bovendien boordevol fouten. Alsof de uitzendbranche aanzet tot fraude tijdens ‘gedwongen vakanties’ van Polen in hun moederland.

 

Niks afwentelen

De uitzendbranche is verantwoordelijk voor circa 50% van de arbeidsmigranten die in Nederland aan het werk zijn en niet 80%, zoals het artikel stelt. Het gaat bij arbeidsmigranten vaak om seizoenswerk dat gedurende enkele maanden per jaar wordt gedaan. Vaak worden perioden van werk in Nederland op eigen verzoek afgewisseld met perioden in eigen land. Arbeidsmigranten betalen netjes belasting en premie in Nederland en maken dus ook gebruik van de WW. Net zoals Nederlandse seizoenswerkers dat doen. Niks aanzetten tot.

Het is niet, zoals het artikel suggereert, de Nederlandse belastingbetaler die opdraait voor het gebruik van de WW. Nee, dat zijn de uitzendbureaus en hun opdrachtgevers. Want die financieren zelf middels de WW-premie de sectorfondsen waaruit de eerste zes maanden van WW wordt betaald. Niks afwentelen dus.

 

Uitzendbranche zorgt voor uitstroom uit de WW

Als we het dan toch hebben over uitzendbureaus die Polen de WW ‘injagen’ … Jaarlijks zorgt de uitzendbranche voor meer uitstroom uit de WW dan dat erinstroomt. De branche is dus een van de weinige sectoren met een netto-uitstroom. Van alle mensen die vanuit de WW aan het werk gaan, doet 35% dat via de uitzendbranche.

SEO becijferde dat arbeidsmigratie ruim 11 miljard euro bijdraagt aan ons nationale inkomen. De arbeidsparticipatie van Polen is hoog en het gebruik van de sociale zekerheid relatief beperkt. We moeten deze fraude niet veralgemeniseren naar dé arbeidsmigrant. Laten we het probleem bij de wortel aanpakken, namelijk bij de tussenpersonen en de fraudeurs zelf.

Drs. J.H. (Jurriën) Koops is sinds 2014 directeur van de ABU. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de organisatie. Koops studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond. In 1999 maakte hij de overstap naar Start, waar hij werkzaam was als Senior consultant Business Development. In 2002 begon hij bij de ABU als coördinator Team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken. In 2009 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en in 2012 tot directeur Sociale Zaken. Sinds 2014 is hij directeur van de ABU. Naast zijn reguliere werkzaamheden vervult hij diverse bestuurslidmaatschappen, zoals voorzitter STOOF en bestuurslid SNCU. Bekijk alle berichten van Jurriën Koops