"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Bovib wil zich stevig positioneren

Nieuw Bovib-bestuurslid Frederieke Schmidt Crans pleit voor verdere professionalisering van de markt. Met een keurmerk is Bovib al een eind op weg. Nu komt er ook een opleiding.

De Bovib wil zich niet alleen meer profileren als lobbyclub, maar zich ook verder profileren in de markt. Zo is de branche-organisatie voor intermediairs en brokers druk bezig met certificering van het eigen keurmerk en het ontwikkelen van een opleiding van ‘inhuurconsultant’. Nieuw bestuurslid Frederieke Scmidt Crans gaat hiermee aan de slag.

Certificering en opleiding zijn hard nodig in de branche, aldus Schmidt Crans. De markt groeit en dus groeit ook het aantal bureaus heel snel, met alle risico’s van dien. “Als je als bureau zegt: ‘leg alles maar bij mij neer’, dan loop je risico’s en als die niet goed zijn afgedekt, dan komen er ongelukken.”

Daarmee doelt ze onder andere op alle juridische, financiële en fiscale aspecten bij het afsluiten van contracten met zowel derde partijen als zzp-ers. Niet alle bureaus in de markt zijn daartoe in staat. Aan een specifiek keurmerk, gelanceerd in maart 2017, kunnen opdrachtgevers zien of een bureau voldoende in huis heeft voor het vervullen van een opdracht.

‘Belangrijk dat iedereen in de branche dezelfde taal spreekt’

Het is volgens Schmidt Crans daarbij belangrijk dat iedereen in de branche dezelfde taal spreekt, en dus dezelfde criteria kan toepassen bij klanten. Het gebeurt namelijk niet zelden dat bij een implementatie heel andere dingen naar voren komen dan oorspronkelijk was gevraagd. “Je moet de markt positioneren naar zzp’ers, leveranciers en opdrachtgevers en duidelijk hebben wat de rol is van de diverse partijen.”

De verdergaande professionalisering van de markt, zou leiden tot een beter begrip tussen alle partijen. Het uitbesteden van inhuur geeft namelijk ingewikkelde gesprekken, legt Schmidt Crans uit. Ze is zelf partner bij Het Flexhuis, een bureau voor inhuur van zorg. “Over het algemeen kun je zeggen dat de manager die inhuurt, daar vaak niet op zit te wachten. Hij of zij heeft een eigen netwerk van leveranciers en zzp-ers. Die negatieve gevoelens moet je zien weg te nemen. Het helpt dan als je rol duidelijk is.” De rol van de Bovib daarin zou volgens haar een positievere profilering van inhuurspecialisten en intermediairs kunnen zijn, waardoor de inhuur van professionals en het proces wat daaraan vast zit soepeler zou kunnen verlopen met een verbeterde afdekking van risico’s en beheersing van kosten.

Opleiding inhuur-consultant

Daarbij helpt volgens Schmidt Crans dat de hele markt een solide imago krijgt. “Niet dat je allemaal hetzelfde doet, maar wel dat je allemaal voldoet aan dezelfde standaard. En dat intern het hele team dat dan snapt.” Het idee is nu om een opleiding vorm te geven waarin alle juridische en organisatie-aspecten van inhuur naar voren komen, gecombineerd met cases die deelnemers moeten oplossen. Om die vorm te geven is Bovib ‘met een aantal partijen in gesprek’.

Kwaliteit vergroten en professionaliseren

Het keurmerk en de certificering zijn nu nog alleen voorbehouden aan Bovib-leden. “Onlangs werd dit keurmerk in een tender bij een grote opdrachtgever als voorwaarde gesteld. Dat is natuurlijk wat we willen.” Uiteindelijk wil Bovib dat het keurmerk leidend in de markt gaat worden en dus ook kan worden gebruikt door niet-leden van de Bovib. De 51 leden van Bovib zijn komend september allemaal gecertificeerd. Ook wil de inmiddels vierjarige vereniging groeien naar meer leden, om zo ook een sterker front vanuit de markt te vormen in de lobby. “We hebben elkaar gevonden bij de Wet DBA, maar we moeten elkaar blijven opzoeken. Zeker als het gaat om de vergroting van de kwaliteit en de professionalisering.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie