"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Een goede raad voor de zelfstandig ondernemer?

Kiezen voor verbinding. Dat adviseert PZO voorzitter Denis Maessen aan zelfstandig ondernemers als ze morgen gaan stemmen voor de gemeenteraadverkiezingen.

Op 21 maart zijn er weer verkiezingen voor de Gemeenteraad. Voor wie kies jij? Het ondernemerschap vraagt dat je keuzes maakt, iedere dag. Waar kies jij als ondernemer voor, op die ene dag? Is het een partij, een persoon of een programma en wat maakt dat jij naar de stembus gaat? En waar zou je als zelfstandig ondernemer alert op moeten zijn? Denis Maessen, voorzitter van PZO, heeft een paar belangrijke overwegingen voor het maken van de keuze op 21 maart.

Drie overwegingen

 1. Kies iemand die je kent en voor jou bereikbaar is

Juist in de gemeente waar je woont brengt direct contact politiek dichtbij. Het ver van mijn bed gevoel bij landelijk verkiezingen is iets wat helemaal niet nodig is bij lokale verkiezingen. Stem op iemand waar je van verwacht dat hij of zij dicht bij de ondernemers staat en goed benaderbaar is.

 1. Stem op een ondernemer

Veel kandidaats raadsleden hebben vaak een positief idee over ondernemerschap. Jammer genoeg blijven veel ondernemers aan de politieke zijlijn staan. Kiezen voor ondernemende politici maakt het makkelijker om de verbinding te maken.

 1. Kies voor een programma dat gunstig is voor ondernemerschap

Veel gemeentes hebben nog geen specifiek beleid voor de werkende en succesvolle zelfstandig ondernemer. Wel zijn er allerlei prikkels voor starters, wil men de bijstand voorkomen en staan grote ondernemingen vaak in de spotlight. De kracht van de zelfstandige ondernemer wordt niet altijd op waarde geschat. Als de volgende actiepunten in de programma’s naar voren komen is dat een positief teken.

 • Lokaal aanbesteden
  • Hier is veel te winnen. Lokaal aanbesteden moet en kan veel beter worden georganiseerd. De lokale economie is er bij gebaat dat de aanbestedingsprocedures toegankelijk zijn voor de lokale zelfstandige ondernemers
 • Vereenvoudig de weg naar werk
  • Waar mensen zonder werk zitten is het vinden van lokale oplossingen in samenwerking met de lokale ondernemers een goede manier om beweging te krijgen
 • Raadpleeg zelfstandige ondernemers
  • Zelfstandige ondernemers staan met de voeten in de maatschappij. Zij zijn een waardevol klankbord voor gemeentelijk beleid. Ze hebben een gezond gevoel voor economische haalbaarheid en verbinden dat met sociale betrokkenheid in het verenigingsleven, als mantelzorger of vrijwilliger in andere rollen.

Kiezen voor verbinding

Ik heb recent een rondgang gemaakt langs een tiental middelgrote gemeentes en ik leerde een hoop. Er zitten bij de gemeentes veel ambtenaren die met verve hun rol vervullen. Zij gaan voor de taak die zij hebben en dragen dat uit. Ben je van economie dan gaat het je om meer ondernemerschap en banen. Workshops, vouchers, coaching, starttips, werkplekken; van alles speelt mee. Ben je van het sociale domein dan gaat het je vaak om opvang, ondersteunen, tijdig signaleren en wijzen op eigen verantwoordelijkheid. Opvallend was dat bij bijna al deze gemeentes de één niet op de hoogte was van wat bij de ander speelt. Sociaaleconomisch denken als vertrekpunt moeten we klaarblijkelijk een beetje opnieuw bedenken.

Ik roep alle gemeentes op om de verbinding te zoeken, zowel intern bijvoorbeeld tussen de verschillende afdelingen, als ook extern om werken en ondernemerschap in de gemeentes mogelijk te maken. En ik roep alle zelfstandig ondernemers op om te stemmen op die politicus die het maken van de verbinding hoog in het vaandel draagt.

Zo krijg je een goede raad voor de zelfstandig ondernemer!

Denis Maessen, voorzitter PZO

 • Dit artikel is onderdeel van een korte serie over ZP & Gemeenteraadsverkiezingen 2018 : lees meer deze link
PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO