"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Nationaal Privacy debat.

AVG: de zin en onzin van elkaar scheiden. Nationaal debat Privacy en de Arbeidsmarkt.

Brainnet organiseert samen met BNR Nieuwsradio het Nationaal Debat Privacy en de Arbeidsmarkt. “Het is belangrijk de details van wetgeving te doorgronden” zegt Tjebbe van Oostenbruggen in een interview over dat debat.

‘Mag je cv’s van kandidaten die je afwijst opslaan? Mag je gegevens van sollicitanten in je database extraheren en hier bijvoorbeeld tariefgegevens uit herleiden? Hoe zit het met gegevens vanuit bijvoorbeeld assessments? Mag je die voor langere tijd bewaren? En mag de overheid eigenlijk wel in aanbestedingstrajecten voorbeeld-cv’s opvragen om na te gaan welke kandidaten er in het verleden voor specifieke functies zijn geselecteerd? Een nieuwe wet roept altijd vragen op. Wij vinden het belangrijk de details van wetgeving te doorgronden zodat wij de regels volgen en onze klanten goed kunnen helpen’, legt Tjebbe van Oostenbruggen, directeur van inhuurspecialist Brainnet uit.

Dit debat zal ongetwijfeld bijdragen aan nog meer helderheid en daar is het ons om te doen

‘Wij komen bij grote opdrachtgevers die ontzettend veel werk maken van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). En tegelijk zien we opdrachtgevers die nog niet zo’n haast maken’, vervolgt Tjebbe. Bij elke nieuwe wet kijkt Brainnet onder de motorkap om na te gaan wat de wet precies inhoudt en wat het betekent voor de arbeidsmarkt, met name als het gaat om het werven, selecteren en inhuren van professionals. ‘We proberen helderheid te scheppen en te focussen op hetgeen noodzakelijk is binnen onze branche. Zo maken we alles wat over een wet als deze geroepen wordt behapbaar en concreet voor de flexbranche. Onlangs schreven we met professionals en juristen hier een notitie over. En op 6 maart organiseren we met BNR Nieuwsradio het Nationaal debat Privacy en de Arbeidsmarkt voor HR-directies.’

 

AVG en de gevolgen voor de arbeidsmarkt

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, is een van de sprekers op het Nationaal debat Privacy en de Arbeidsmarkt. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving. ‘Ons doel is om vooral in de zoomen op de gevolgen van de AVG voor de arbeidsmarkt.’

De wet spreekt van twee soorten gegevens: ‘gewone’ en ‘bijzondere’ gegevens. Gewone gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Bijzondere gegevens zijn gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden. Het verwerken van deze gegevens is in principe verboden, tenzij er echt een zwaarwegend algemeen belang mee gemoeid is. Tjebbe: ‘Maar wat dan te doen als iemand bijvoorbeeld zijn geloofsovertuiging op zijn cv meldt? En hoe zit het eigenlijk met het gebruik en bewaartermijn van een cv? Zo maar wat vragen die tijdens het debat ongetwijfeld aan de orde komen.’

Heeft de Belastingdienst het BSN echt nodig ?

Privacyrisico’s

Nieuw is dat het burgerservicenummer (BSN) geen bijzonder persoonsgegeven is volgens de AVG. Tjebbe: ‘Eigenlijk is dat vreemd, want een BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Bovendien: onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt privacyrisico’s met zich mee zoals misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. In onze branche is het gemeengoed dat inleners burgerservicenummers opnemen in hun administratie. Dit nummer is nodig om aansprakelijkheidssituaties (deels) te kunnen afdekken. In geval van een aansprakelijkheidssituatie is voor de Belastingdienst namelijk het BSN van de betrokkene vereist. De vraag doemt op of de Belastingdienst echt het BSN nodig heeft of dat ook kan worden volstaan met naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Op die manier kun je voorkomen dat burgerservicenummers in allerlei administraties terechtkomen. Ik ben benieuwd naar de meningen van de deskundigen hierover in het debat.’

Inhoudelijk debat moet zorgen voor extra helderheid

‘We hebben een inhoudelijk programma met sprekers die veel kennis hebben van dit onderwerp. Naast Aleid Wolfsen sluiten Jaap-Henk Hoepman, wetenschappelijk directeur van het Privacy & IndentityLab, Jeroen Terstegge, voorzitter van de Commissie Privacy van VNO-NCW en MKB Nederland en Yvette van Gemerden, Partner Privacy Law bij PwC aan.’

‘Het is belangrijk dat organisaties zich goed voorbereiden en de regels volgen. De Autoriteit Persoonsgegevens beschikt over een diversiteit aan sanctiemogelijkheden die zich niet beperken tot de administratieve boetes. Dit debat zal ongetwijfeld bijdragen aan nog meer helderheid en daar is het ons om te doen’, besluit Tjebbe.

Een goed ingericht inhuurproces kan naast tijd- en kwaliteitswinst ook forse kostenbesparingen opleveren. Bij strategische personeelsplanning hoort een professioneel ingerichte flexibele schil. Magnit (voorheen: Brainnet) adviseert organisaties bij het inrichten van hun flexibele schil. Wij ontzorgen organisaties volledig als het gaat om het zoeken en vinden van de juiste professionals, het opstellen en beheren van inhuurcontracten, de facturatie, realtime management informatie, leveranciersmanagement en het minimaliseren van inhuurrisico’s. Wij geloven in transparante samenwerkingsverbanden waarbij talent waarde toevoegt aan ondernemingen. Bekijk alle berichten van Magnit