"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Vraag naar hoogopgeleide recruiters en P&O’ers met hands-on mentaliteit onverminderd hoog.

De vraag naar recruiters blijft daarmee onverminderd groot. Er is met name behoefte aan HBO-recruiters en recruiters gespecialiseerd in lager opgeleiden en non-profit. Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group in opdracht van Compagnon.

De vraag naar recruiters is in het 3e kwartaal 2016 met 1.827 vacatures gelijk aan het record in het vorige kwartaal. In vergelijking met een jaar geleden stijgt de vraag naar recuiters en P&O’ers beperkt, respectievelijk 0,4% en 0,8%, maar blijft daarmee onverminderd groot.

In de samenstelling van de vraag neemt het de behoefte naar consultants reïntegratie (+88%), loopbaanadviseurs (+55%) en ondersteunende hands-on HR-beroepen toe, terwijl de vraag naar HR-managers en HR-adviseurs krimpt. Binnen de recruitment groeit de vraag naar HBO-recruiters en recruiters gespecialiseerd in lager opgeleiden en non-profit.

Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group in opdracht van Compagnon en de Hogeschool voor Recruitment.

Minder IT recruiters, meer recruiters voor non profit en werving lager opgeleiden

Uit analyses over het tweede kwartaal bleek dat de vraag naar ICT’ers al aan het afnemen was. Dit wordt nu bevestigd met een krimpende vraag naar IT-recruiters (-33%). Tegelijkertijd neemt de vraag naar gespecialiseerde recruiters toe in de belangrijkste groeisegmenten op de arbeidsmarkt zoals bouw, logistiek, flexpool, hospitality, onderwijs, zorg en ziekenhuizen.

Ten opzichte van een jaar geleden lijkt het erop dat de collectieve sector bezig is met een inhaalslag, wat onherroepelijk zal leiden tot verdere krapte in bepaalde deelsegmenten van de arbeidsmarkt. Opvallend is verder dat met name de vraag naar recruiters stijgt met een hbo-opleiding (+23% ten opzichte van een jaar geleden). De vraag naar wo-recruiters is met 13% gedaald en die naar mbo-recruiters zelfs met 37%.

Frank Roders, directeur Compagnon: “De toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt om meer gespecialiseerde recruiters die de markt en de doelgroep kennen. Daarbij komt er steeds meer technologie en verwachtingsmanagement kijken in het werk van recruiters. Dit vraagt om een hoger opleidingsniveau en een betere vakbeheersing.”.

Stevige groei in de P&O beroepen die geautomatiseerd gaan worden

Inzoomend op de grootste clusters beroepen binnen de P&O en recruitmentmarkt, valt op dat de sterkste groei zit bij de loopbaanadviseurs (+55%) en consultants reïntegratie (+88%). Een mogelijk gevolg van de grote reorganisaties die in het tweede en derde kwartaal zijn aangekondigd binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

Opvallend is verder ook dat P&O beroepen die gevoelig zijn voor automatisering en robotisering juist wel doorgroeien, zoals de administratief medewerker en HR medewerker en medewerker personeelszaken. Minder vraag is er naar de HR Manager en HR Adviseurs. De vraag naar de consultant werk en inkomen daalt al twee jaar op rij.

Frank Roders, directeur Compagnon: “Waar binnen andere sectoren en functiegebieden de vraag naar administratieve en ondersteunende medewerkers krimpt, zien we binnen P&O het tegenovergestelde. Dit komt onder andere door het wegvallen van managementlagen binnen organisaties en de vergrijzing binnen de HR kolom. Open plekken worden daarna vooral ingevuld door medewerkers met ‘hands-on’ mentaliteit”.

10ddf192-a3cc-41c0-8d88-52a569217eea-original

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie