"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zoek de verschillen! Vergelijkend onderzoek naar 13 MSP’s en brokers in Nederland en België

In het uitgebreide onderzoeksrapport ‘MSP’s en brokers voor externe inhuur in Nederland en België – editie 2016’ brengen Marleen Deleu en Mark Bassie de Belgische en Nederlandse aanbieders in kaart.

cover msp onderzoekInhuur-dienstverleners van flexibel personeel zijn er in alle soorten en maten. Daar bent u al lang mee vertrouwd. Maar wat zijn MSP’s en brokers precies? Voor welk soort dienstverlening kan je een beroep op ze doen? En belangrijker nog, wat levert het u als opdrachtgever op? Wat zijn onderling de kenmerkende verschillen? Hoe verdienen MSP ’s en brokers hun geld?

Bent u op zoek naar antwoorden op dit soort vragen dan vindt u deze in het uitgebreide onderzoeksrapport ‘MSP’s en brokers voor externe inhuur in Nederland en België – editie 2016’! Op 26 april 2016 is een nieuwe editie verschenen van ons tweejaarlijkse onderzoek naar MSP ‘s en brokers die actief zijn op de Nederlandse en, voor het eerst, ook op de Belgische markt.

Het rapport richt zich op Inkopers, HR verantwoordelijken, operationeel management en hun consultants die in organisaties bezig zijn met het optimaliseren van de externe inhuur in het bedrijf.

Inzicht in totaal aanbod aanbieders inhuur-regie

13 verleners van MSP en/of broker diensten  hebben de uitgebreide vragenlijst ingevuld met gegevens over hun organisatie en omvang, hun opdrachtgevers, hun visie op de markt en de trends, hun geschiedenis en de plannen voor de nabije toekomst.

Deze 13 zijn (alfabetisch): Allegis Group Services, Bergler Flex Solutions, Brainnet, FastFlex, Het Flexhuis, Jenrick, Myler, Pontoon, Solvus, Randstad Sourceright, Staffing Management Services, TAPFIN en TCP. De deelnemers samen geven een goed inzicht in het totale aanbod van aanbieders van inhuur-regie op de markt in beide landen.

Een MSP is een meer strategische partner voor haar opdrachtgever aan wie de organisatie van de gehele inhuurketen wordt uitbesteed en dit voor alle contractvormen.

Bij een MSP gaat het om het dragen van verantwoordelijkheid voor het (verbeter)programma (vandaar de term ‘Managed’) in verband met al het ingehuurd personeel. Dit houdt in dat er op strategisch/ tactisch niveau wordt gekeken naar de totale behoefte aan flexibele arbeid in de organisatie van de opdrachtgever en een link wordt gelegd met diens organisatiedoelstellingen.

De broker is meer een operationele partner, die met name de inhuuradministratie regelt voor de opdrachtgever voor het deel van de zzp – inhuur (in België de freelancers). Meestal regelt de broker alleen het inhuurproces en kiest de opdrachtgever zelf de beste kandidaten uit het aanbod, maar soms is de broker ook betrokken bij het wervings- en selectieproces zelf.

Kiezen

De grens tussen broker en MSP is niet altijd exact te trekken en is in de praktijk vaak arbitrair doordat  goede dienstverleners de samenwerking met de klant steeds meer verdiepen of verbreden. Sommige deelnemers aan het onderzoek presenteren zich als MSP,  dan wel als broker en andere als beide.

Met het rapport willen we voor organisaties die overwegen om het beheer van hun flexibele schil uit te besteden, meer helderheid scheppen en veel van de verwarring wegnemen die ontstaat doordat beide begrippen door elkaar worden gebruikt.

Het rapport bevat niet alleen uitgebreide beschrijvingen van elke deelnemer, maar ook twee kieswijzers die de lezer helpen om de onderscheidende kenmerken per deelnemer scherp te krijgen.

Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever valt er echt wat te kiezen! Aan de hand van tabellen en grafieken kunnen alle bedrijven onderling worden vergeleken tot op detailniveau. Een volledig hoofdstuk is gewijd aan de trends en ontwikkelingen in de wereld van MSP ’s en brokers. Tot slot vindt u ook een uitgebreide verklarende begrippenlijst om u het lezen gemakkelijker te maken.

Grote verschillen België en Nederland

Een van onze conclusies is dat de verschillen tussen de inhuur-markt in Nederland en België  (soms) groot zijn, evenals de verschillen tussen de deelnemers. In sommige opzichten loopt België voor op Nederland en soms is het andersom.

Het onderzoeksrapport bestaat uit ruim 130 pagina’s en is gratis te downloaden dankzij de bijdragen van sponsoren en adverteerders te weten Between, Nétive, Planet Interim, Staffing Management Services, Uniforce en ZZP Vooruit. Het onderzoek werd begeleid door een onafhankelijke begeleidingscommissie uit België en Nederland, die kritisch meekeek en meedacht.

Het rapport is hier gratis te downloaden:

mr. Mark Bassie (Breda 1960) is sinds 1994 werkzaam als Zelfstandige Interim Professional. Was vroeger als interim-manager en trainer werkzaam. Heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd -onder het label Flex-Beheer- in flexibilisering van organisaties en professionalisering van externe inhuur. Onafhankelijk en deskundig in inhuurplatforms, Marktplaatsen, ZZP-community's en Vendor Managementsystemen. Mark combineert hierbij zijn HRM-deskundigheid met bedrijfsvoerings-expertise en verander- en projectmanagement. Auteur van het handboek 'Scoren op inhuurmarktplaatsen!' van FNV Zelfstandigen (2012). Onderzoeker/co-auteur van diverse Nederlands/Belgische onderzoeksrapporten o.a. over Recruitment Process Outsourcing (RPO) (2016), over Vendor Management Systemen (VMS) (2017) en over Managed Service Providers (MSP) (2018). Zie Flex-Beheer.nl voor de downloadpagina's. Bekijk alle berichten van Mark Bassie