"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ZZP’ers worden genegeerd door Rutte II

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-II worden de zelfstandige ondernemers geen enkele keer genoemd. Dit liet D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold gisteren weten: “Helaas worden zzp’ers door dit kabinet genegeerd, sterker nog: er komt alleen maar extra belasting voor deze groep ondernemers.”

De groep zzp’ers in Nederland is groeiende, het zijn 700.000 à 800.000 mensen. “Deze mensen kiezen er in onzekere economische tijden voor om voor zichzelf te beginnen, zichzelf staande te houden voor eigen rekening en risico maar verdienen daarbij onze steun. Maar wat blijkt uit de doorrekeningen van het regeerakkoord: de zelfstandigen gaan alleen maar meer belasting betalen”, zo meende Pechtold.

Mooie woorden uit programma’s niet omgezet in daden voor zelfstandig ondernemers

In de partijprogramma’s werd wel degelijk aandacht besteed aan de positie van de zzp’er en de veerkracht die zij de economie kunnen bieden. Mooie woorden lijken echter niet om te worden gezet in concrete acties om deze groeiende groep ondernemers tegemoet te komen en een steuntje in de rug te bieden. Uit het regeerakkoord komt enkel naar voren dat men van plan is de ondernemersfaciliteiten flink aan te pakken. Een compenserende maatregel lijkt daarentegen niet voor handen te zijn.

PZO heeft in een eerder bericht al gesteld dat Rutte en Samsom nauwelijks gehoor lijken te willen geven aan de geluiden van de ZZP organisaties. Dit terwijl PvdA leider Samsom de zzp’er de held van de 21e eeuw noemde en het juist de zzp’ers zijn die de economie uit het slop zouden kunnen trekken.

PZO is verheugd met het feit dat er eindelijk een partij opstaat voor deze groep unieke ondernemers en hoopt dat meer partijen dit op korte termijn zullen doen. PZO zal het belang van de zzp’er blijven benadrukken om ervoor te zorgen dat de zzp’er de steun krijgt die hij verdient.

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

Eén reactie op dit bericht

  1. Toen ik een pdf van het regeerakkoord doorzocht op het woord ‘ZZP’ was ik blij verrast dat ik zes hits kreeg. Bleek echter elke keer om ZorgZwaartePakket te gaan….