"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Liveblog #2 Congres Flexibilisering Kennismarkt. Cijfers over de interim markt.

Altijd goed om de inhoud van een congres en de discussies vast gaan volgen, te baseren op cijfers.

Professor Han van der Zee is sinds 2000 hoogleraar Business Transformation and IT aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is hij lid van de Centrale Commissie voor de Statistiek, dat toezicht houdt op het CBS. Hij dook nog eens diep in de gegevens van de trendonderzoeken die Atos Interim en Nyenrode gezamenlijk regelmatig houden. In zijn verhaal combineerde hij die met gegevens van het CBS.

Een aantal feiten over de markt voor interim managers en interim professionals:

  • Vraag naar interimmanagers daalde eerste helft 2009 fors, daarna herstelde markt zich, maar in de loop van 2011 daalde de markt weer scherp. Dat komt met name door minder vraag in de overheid.
  • Tevredenheid van opdrachtgever is groter naar mate bemiddelingsbureau  betrokken is bij opdracht (die uitspraak levert in de zaal wel wat gemor op…)
  • CBS laat zien dat het BBP in 2010/2011 weer wat groeit, maar arbeidsvolume stijgt nauwelijks mee.
  • Aantal ZZP’ers van 5% in 1999 naar nu 9% van de beroepsbevolking, en die trend zet door. Per jaar geen hele forse groei, maar ook hier dus die ‘stille revolutie’.

Niet al te verrassende inzichten. Voor Van der Zee betekent dat allemaal dat we met een stagnerende economie in de komende tijd geen drastische veranderingen hoeven te verwachten deze trends.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts