"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Vereniging

Een vereniging wordt altijd opgericht om een bepaalde wens of een doel in samenwerking met anderen te bereiken. Een vereniging bestaat uit minimaal twee leden en zij nemen deel aan de ledenvergadering.  Er mag binnen de vereniging winst worden gemaakt, maar deze moet ten goede komen aan het nastreven van het doel of de wens van de vereniging. Aan de leden mag geen winst worden uitgekeerd. 

Vereniging oprichten

Om een vereniging op te richten zijn er minimaal twee leden nodig. Er moet een keuze worden gemaakt of er een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid of volledige rechtsbevoegdheid wordt opgericht. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt opgericht met een notariële akte. Vervolgens dient de vereniging worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het is tegenwoordig mogelijk om dit proces online te regelen.  Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid hoeft niet te worden opgericht met een notariële akte, maar kan wel worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Aansprakelijkheid

De keuze voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is belangrijk voor de aansprakelijkheid. De keuze bepaalt of het bestuur wel of niet aansprakelijk is met privévermogen voor eventuele schade of verplichtingen. Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is het bestuur niet privé aansprakelijk zolang er geen sprake is van wanbeleid. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is het bestuur aansprakelijk met het privévermogen bij schade of verplichtingen. De aansprakelijkheid kan wel worden beperkt door de vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. 

Belasting

Een vereniging zonder onderneming hoeft geen belasting te betalen. Een vereniging met onderneming is echter wel belastingplichtig. Er is sprake van een onderneming wanneer er stelselmatig winst wordt gemaakt en concurrerende werkzaamheden plaatsvinden. De vereniging moet in dat geval vennootschapsbelasting betalen.

Of een vereniging BTW moet afdragen is afhankelijk van veel verschillende factoren. Een voetbal vereniging die nieuwe kunstgrasvelden gaat aanleggen wil immers graag (een deel) van de BTW terug kunnen vorderen. Dit is in sommige gevallen ook mogelijk. Het is verstandig om dit voor te leggen aan een professional.