"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zzp’ers sceptisch over coalitie-akkoord maar hoopvol dankzij Dick Schoof

Na maanden overleg is er dan eindelijk een akkoord op hoofdlijnen tussen de vier formerende partijen en worden er ook steeds meer namen bekend van bewindspersonen. Uit onderzoek van Knab blijkt dat er veel scepsis heerst onder zzp’ers, maar er is ook wel wat hoop dat aanstaand minister-president Dick Schoof een positief effect kan hebben.

51 procent krijgt hierdoor meer vertrouwen in de coalitie, meldt de zzp-bank.

Vorige maand presenteerden PVV, VVD, NSC en BBB hun akkoord op hoofdlijnen met de titel Hoop, lef en trots. Maar denken zzp’ers ook zo over dit nieuwe akkoord, en hoeveel vertrouwen hebben zij eigenlijk in de coalitie? Knab voerde een onderzoek uit onder ruim 1.000 zzp’ers om hun mening over het akkoord en hun vertrouwen in de nieuwe coalitie te peilen.

Uit het onderzoek blijkt dat het akkoord gemiddeld een 5 scoort, terwijl het vertrouwen in de coalitie nog lager ligt met een 4,4. De benoeming van Dick Schoof als premier heeft echter een licht positief effect op het vertrouwen onder de zelfstandige ondernemers.

Weinig vertrouwen in coalitie

Er is weinig vertrouwen in de huidige coalitie, zo blijkt uit het onderzoek. Meer dan zeven op de tien zzp’ers hebben zich verdiept in het coalitieakkoord. Van deze groep geeft 61 procent aan dat ze onvoldoende vertrouwen hebben in de coalitie. De belangrijkste redenen hiervoor zijn twijfels over de haalbaarheid van de plannen en de stabiliteit van het geheel.

Mannen zijn iets positiever dan vrouwen. Zij geven het akkoord en het vertrouwen respectievelijk scores van 5,4 en 4,8, terwijl vrouwen gemiddeld een punt lager scoren (4,1 en 3,7).

Jongere en oudere ondernemers zijn over het algemeen positiever, terwijl veertigers en vijftigers het meest negatief zijn. Zij maken zich met name zorgen over de haalbaarheid van de plannen en hebben vaak de ervaring dat politici hun beloftes niet nakomen.

Vertrouwen in Dick Schoof

De aanstelling van Dick Schoof als premier heeft een duidelijke impact gehad. Van de ondervraagde ondernemers zegt 51 procent meer vertrouwen te hebben dankzij zijn benoeming. Schoof wordt gezien als een ervaren, no-nonsense leider die effectief kan besturen.

Maar 20 procent heeft juist minder vertrouwen gekregen door zijn aanstelling. Dit komt vooral vanwege zijn gebrek aan politieke ervaring en zijn verleden bij de AIVD.

Gemengde verwachtingen coalitieakkoord

Het nieuwe coalitieakkoord, bestaande uit tien hoofdpunten, roept gemengde verwachtingen op onder ondernemers. Wat opvalt is dat de meeste ondernemers gemiddeld geen impact op hun bedrijf verwachten.

De verwachtingen zijn het meest positief voor het punt ‘Grip op Asiel en Migratie’, waarbij 33 procent een positieve impact verwacht en 31 procent een negatieve. Op het punt ‘Energie, Leveringszekerheid en Klimaatadaptatie’ zijn de verwachtingen het meest negatief, met 48 procent die negatieve impact verwacht en slechts 13 procent die positief is.

Ondernemers die een positieve impact verwachten, beschouwen deze maatregelen als gunstig voor een stabielere en veiligere werkomgeving, waardoor ze denken beter te kunnen opereren en te groeien. Zij die een negatieve impact verwachten, verwerpen de plannen vooral op morele gronden.

HoofdpuntPositieve impactNegatieve impactGeen impact
Grip op Asiel en Migratie33%31%37%
Nationale Veiligheid30%25%45%
Goed bestuur en een sterke rechtstaat24%40%36%
Een Goede Toekomst voor Landbouw en Visserij, voedselzekerheid en natuur23%37%40%
Wonen en Volkshuisvesting, Infrastructuur, OV20%31%49%
Internationale veiligheid20%35%45%
Bestaanszekerheid en Koopkracht19%23%58%
Solide overheidsfinanciën, Economie en Vestigingsklimaat18%42%40%
Toegankelijke publieke voorzieningen, Zorg en Onderwijs16%44%40%
 Energie, Leveringszekerheid en Klimaatadaptatie13%48%39%

Sector verschillen

De waardering voor het nieuwe coalitieakkoord verschilt sterk per sector. De bouwsector en detailhandel zijn het meest positief. Bouwondernemers geven het akkoord een 5,9 en het vertrouwen in de coalitie een 5,0. Ondernemers in de detail- en groothandel zijn nog positiever met scores van 6,2 voor het akkoord en 5,3 voor het vertrouwen.

Deze positieve houding komt voornamelijk door de verwachting dat de beloofde 100.000 nieuwe woningen en infrastructuurprojecten gunstig zullen uitpakken voor hun bedrijven.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *