"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Organisaties gaan meer extern personeel inhuren. En vooral anders.

Een op de vijf organisaties verwacht in 2023 en 2024 minder extern personeel in te gaan huren. De rest huurt ongeveer evenveel externen in of gaat meer of veel meer inhuren. Schaarste en de wens wendbaar te zijn, zijn de belangrijkste motieven om meer in te huren.

Organisaties die gebruik maken van extern personeel verwachten dat in 2023 en 2024 te blijven doen. 42% verwacht ongeveer evenveel in te huren als het afgelopen jaar. 37% verwacht meer of veel meer in te gaan huren. 22% verwacht juist minder extern personeel in te gaan huren.

Dat blijkt uit een onderzoek van ZiPconomy onder 121 organisaties die regelmatig extern personeel inhuren.

Verschuiving in categoriën inhuur

Opvallend zijn de verschillen die naar boven komen in het antwoord op de vraag op welke manier organisaties extern personeel willen inhuren en via welke contractvorm. Zo zegt maar liefst 37% minder zzp’ers in te gaan huren via bureaus. Aan de andere kant gaat bijna de helft (48%) meer zzp’ers rechtstreeks inhuren (direct souring). Bijna een kwart (23%) van de organisaties die uitzendkrachten inhuurt zegt dat minder te gaan doen. De categorieën detachering (groei bij 44% van respondenten) en Statement-of-Work (46%) nemen juist flink toe.

 

Deze verschuiving per categorie betekent ook een forse verandering van de manier waarop extern personeel wordt ingehuurd en ingezet. Het is een flinke ambitie om dat intern voor elkaar te krijgen.


Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderzoek en de duiding achter deze – en andere – cijfers? Bekijk dan onderstaande video. Daarin bespreekt Hugo-Jan Ruts (ZiPconomy) deze en andere resultaten uit het onderzoek Saskia Kapper (Hero) en Eugene van Berkel (TalentIn).  

 


 

Aanleiding meer/minder inhuur

Van alle respondenten die zeggen meer in te gaan huren zegt 79% dat te doen vanwege de (groeiende) schaarste om aan goed (vast) personeel te komen. Iets meer dan de helft (54%) gaat meer inhuren om meer wendbaar te zijn in deze onzekere tijden met verschillende crises. 36% verwacht veranderingen in de afzetmarkt en bijna een kwart huurt meer in omdat vergrijzing een grotere impact heeft dan verwacht.

Organisaties die juist minder extern personeel gaan inhuren doen dat vanwege een verlaagde uitstroom van vast personeel (37%), meer interne mobiliteit (33%), een hogere instroom op vaste functies (27%) of vanwege een ‘aanhoudend gebrek aan duidelijke wet/regelgeving over inhuur (17%).

Statement-of Work op de agenda

Statement-of-Work (SoW ook wel: aannemen van werk) is een afwijkende manier waarop externen bij een organisatie opdrachten doen. 11% van de organisaties die met SoW werkt, denkt dat deze vorm van inhuur de komende jaren ‘fors’ gaat groeien (dat is meer dan andere vormen van inhuur). 31% zegt dat SoW enigszins gaat groeien. 10% werkt nu niet met SoW. Bij 46% van de organisaties valt SoW buiten het ‘inhuurbeleid’. Bij 42% er binnen. 9% zegt dat ‘binnenkort’ SoW wel onder inhuur valt.

 

Bij iets meer dan een kwart (28%) van de organisaties worden SoW contracten regelmatig of vaak oneigenlijk gebruikt als verkapte vorm van ‘uurtje/factuurtje inhuur’. Een derde van de respondenten ziet ‘meer werken met SoW en/of resultaatovereenkomsten’ als een van de prioriteiten voor de inhuurstrategie.

Onderzoeksverantwoording

Aan dit ZiPconomy onderzoek Inhuur externen Trends in 2023-2024 hebben 121 organisaties meegedaan. Dat zijn per definitie organisaties die regelmatig zelfstandigen en ander extern personeel inhuren en meestal op een professionele, georganiseerde manier (of streven daarnaar).

Organisaties die niet/nauwelijks extern personeel inhuren zijn dan ook flink ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. Bijna de helft van de respondenten huurt voor meer dan 25 miljoen per jaar in. 55% van de respondenten werkt vanuit een HR functie. 35% heeft een functie binnen een afdeling inkoop.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts