"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Opdrachtgevers moeten eisen bijstellen in zoektocht naar freelancers

Opdrachtgevers vinden het moeilijk om geschikte freelancekandidaten te vinden. Veel van hen zijn genoodzaakt om opdrachten opnieuw uit te zetten en hun eisen bij te stellen.

Afgelopen kwartaal waren er opnieuw meer freelanceopdrachten dan een jaar geleden, maar minder dan vorig kwartaal. Dat blijkt uit de Freelance Markt Index (FMI) over het vierde kwartaal van 2022. De Index komt dit kwartaal uit op een score van 105.

 Anders kijken naar kandidaten

De krapte is goed voelbaar. 60% van de opdrachtgevers vindt het momenteel moeilijk om geschikte kandidaten te vinden, blijkt uit een enquête onder 116 willekeurig geselecteerde opdrachtgevers.

Antwoord op de vraag: in hoeverre vindt u het in de huidige arbeidsmarkt moeilijk om geschikte freelance-kandidaten te vinden voor uw opdrachten, op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1 is zeer makkelijk en 5 is zeer moeilijk).

 

Als zij moeite hebben een geschikte freelancer te vinden, zoeken ze verder op Freelance.nl (59%), in eigen databases en via netwerkrelaties (69%) en op LinkedIn (60%).

Opvallend is dat ze aangeven zoekopdrachten vaker opnieuw te moeten uitzetten en soms zelfs genoodzaakt zijn om ‘ongekwalificeerde kandidaten’ in te zetten.

Drijfveren om zzp’er in te huren veranderen

De onderzoekers kijken ieder kwartaal naar de reden dat opdrachtgevers voor freelancers kiezen, in plaats van voor vaste werknemers. Voor het eerst zien zij een kleine verschuiving. Net zoals voorgaande kwartalen blijven flexibiliteit (28%) en capaciteit (22%) bovenaan staan. Maar dit kwartaal noemen opdrachtgevers vaker beschikbaarheid (7%) dan ervaring en kwaliteit.

Ook bij de selectie van een kandidaat wordt de beschikbaarheid (6%) dit kwartaal belangrijker in de afweging. Opdrachtgevers letten het meest op ervaring (50%), vaardigheden (44%) en de match met een klant (28%).

Locatie opdrachten

Er zijn ook regionale verschillen. Het opdrachtvolume neemt weer sneller toe in de Randstad (10%) ten opzichte van vorig jaar, terwijl dit in de vorige kwartalen vooral in de buitengebieden in aantallen toenam. In het buitengebied zien we een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar en een afname van 16% ten opzichte van vorig kwartaal.

Daarnaast zien we een klein verschil in de opdrachten die thuis of op afstand worden verricht. Er is nog steeds een sterkere toename van het aantal opdrachten dat niet op locatie uitgevoerd hoeft te worden.

Over de Freelance Markt Index

De Freelance Markt Index (FMI) is samengesteld uit cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de verwachting van opdrachtgevers op het Freelance.nl-platform. Freelance.nl brengt deze marktmonitor ieder kwartaal uit.

Het volledige onderzoek en de resultaten zijn hier te downloaden.

Als marktleider verbindt Freelance.nl al bijna 20 jaar freelancers en organisaties aan elkaar. Met 300.000 actieve freelancers en meer dan 40.000 opdrachten per jaar is Freelance.nl hét grootste freelance platform van Nederland. Bekijk alle berichten van Freelance.nl