"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zo kun je gebruik maken van deblokkeren g-rekening. Zes vragen en antwoorden.

Ondernemers die een g-rekening gebruiken, kunnen de Belastingdienst verzoeken het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. Wat heb je eraan en hoe werkt het? Lees de antwoorden in deze FAQ van Bovib.

Wie personeel uitzendt, uitleent of detacheert en g-rekeningen gebruikt, kan de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt als onderdeel van een verdere versoepeling van de mogelijkheden om uitstel van belastingen aan te vragen.

We zijn als Bovib blij met deze maatregelen. De meeste leden hadden tot nu toe vrijwel niets aan de uitstelregeling, omdat het de opdrachtgevers zijn die het verschuldigde belastingbedrag op de g-rekening storten. Terwijl een deel van hen die liquiditeit heel goed kan gebruiken. Dat gaat nu dus veranderen.

Bevries de inlenersaansprakelijkheid!

Maar we blijven ook pleiten om deze maatregel te koppelen aan het bevriezen van de inlenersaansprakelijkheid. We zijn daarover in contact met de staatssecretaris en kamerleden.

Naast deze maatregel, is het makkelijker geworden om uitstel van belastingen aan te vragen. Ondernemers kunnen nu online bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor drie maanden. Ook kunnen zij voor meerdere soorten belastingen in één keer uitstel aanvragen.

Als je voor meer dan € 20.000 uitstel aanvraagt, blijft een verklaring van een ‘derde-deskundige’ vereist. Het zal voor heel veel ondernemers gelden, want met loonheffing over flexkrachten kom je daar al snel boven. Het is jammer, want als bijvoorbeeld een accountant de aanvraag moet beoordelen kost dat meer tijd en geld.

Bovib FAQ over de g-rekening

Vragen en antwoorden over deze nieuwe maatregel:

1. Voor wie geldt deze maatregel?

De g-rekening wordt geopend door een uitlener, uitzender of detacheerder. Deze maatregel geldt dus voor alle partijen die arbeidskrachten in dienst hebben en ze ter beschikking stellen aan een ander, de inlener.

De meeste branchegenoten hebben zo’n rekening, slechts een enkele werkt zonder.

2. Wat is een g-rekening?

De G in g-rekening staat voor ‘geblokkeerd’. Het is een bankrekening waarmee je alleen de loonheffingen en eventuele btw aan de Belastingdienst kan betalen.

Zo’n g-rekening is een manier waarop inleners zich vrijwaren voor inlenersaansprakelijkheid. De inlener kan namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting als de uitlener van de arbeidskrachten deze heffingen niet betaalt. Inleners (en doorleners) kunnen dat risico op allerlei manieren beperken, waaronder de uitlener vragen een g-rekening te openen. Op die rekening stort de inlener dan het deel van het factuurbedrag dat is bestemd voor de loonheffingen en omzetbelasting.

3. Wat is het voordeel van het deblokkeren van die rekening?

Normaal gesproken zit het geld dat naar de belasting moet dus ‘vast’ op de g-rekening. Je kan als uitlener het geld niet voor iets anders gebruiken, het is geblokkeerd. En dat heeft effect op je liquiditeit. Alleen het overschot op de g-rekening kan worden vrijgegeven. Daardoor hadden g-rekeninghouders vrijwel niets aan uitstel van belastingbetaling: ze konden toch niet bij het geld.

Om ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, zoals de bouw en de uitzendbranche, kunnen nu tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd en hun g-rekening deblokkeren, hebben zij dus dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening.

4. Wat zijn de risico’s?

Uiteindelijk moet de belasting wel betaald worden, uitstel is geen afstel.

5. Hoe deblokkeer ik mijn g-rekening?

Via een online formulier bij de Belastingdienst. De fiscus stelt vervolgens een onderzoek in of er betalingsachterstanden zijn, zo niet dan geeft de Belastingdienst het saldo vrij. Dat duurt normaal gesproken drie tot vijf weken.

Normaal gesproken kun je zo alleen geld van de rekening halen wat ‘over’ is. Om hun risico te beperken, storten inleners namelijk een groter percentage op de g-rekening dan nodig. Als jij het als uitlener van de rekening wilt halen, moet je aantonen dat alle belasting is betaald die past bij de arbeid waar de euro’s voor zijn. Dat hoeft nu niet, tenzij het gaat om een financieel belang van € 20.000 of meer.

6. Wat kun je doen als het gaat om meer dan € 20.000,-?

Bij een financieel belang van € 20.000 of meer blijft een verklaring van een ‘derde-deskundige’ vereist. Dat is bijvoorbeeld een accountant die de aanvraag moet beoordelen.

Met afdracht van loonheffing en btw komen leden al snel boven dat bedrag. Dat is jammer, want een accountant inhuren kost tijd en geld. Bovendien zal het voor accountants lastiger zijn om garanties te geven in deze onzekere periode

Bovib, de vereniging en branche-organisatie van de onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland. Bekijk alle berichten van Bovib