"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Trump’s politiek kan wel eens voordelig uitpakken voor de Amerikaanse industrie

Trump-Youre-Fired-300x300De economische, nationalistische, politiek van Donald Trump wordt door velen gezien als onverstandig. Dat is logisch, want nationalisme en protectionisme heeft nog nooit geleid tot lange termijn groei.

Toch zit er misschien ook een keerzijde aan. Niet de banen die blijven, maar wel de Amerikaanse industrie die op de lange termijn productiever wordt.

Waarom? Omdat nu ze ‘moeten blijven’ en niet op zoek kunnen naar goedkope arbeid om te concurreren, ze het gaan zoeken in automatisering. De banen verdwijnen, alleen vervangen nu robots in plaats van Chinezen de Amerikaanse werknemers. En dat is op de lange termijn nog goedkoper.

Carrier

Een mooi voorbeeld van de gevolgen van Trump’s politiek is te lezen in dit artikel. 

Trump heeft met zijn wetten dat bedrijven die banen naar Mexico of China verhuizen o.a. het bedrijf Carrier (maakt o.a. airconditioners) verplicht in Amerika te blijven. Hij redde daarmee 750 banen volgens zijn eigen persbureau.

De directeur van United Technologies, de moedermaatschappij van Carrier, stelt nu:

“We’re going to make a $16 million investment in that factory in Indianapolis to automate to drive the cost down so that we can continue to be competitive….”

Dat klinkt goed. We gaan nog eens 16 miljoen dollar investeren ook. Ze investeren het echter in verdere automatisering om op die manier minder dure arbeidskrachten nodig te hebben. Veel van die 750 banen zullen hoe dan ook de komende jaren verdwijnen.

Concurrentiepositie

Deze ontwikkeling zou echter wel eens een positief effect kunnen hebben op de Amerikaanse concurrentiepositie. Die wordt namelijk bepaalt door de arbeidskosten per product en de productiviteit. Dat laatste is al jaren een probleem in Amerika, die groeit nauwelijks. Volgens veel economen is dat voor een groot deel te wijden aan het feit dat Amerikanen gemiddeld veel lager zijn opgeleid en moderne werkmethoden, zoals wij die in Europa wel kennen, lastiger in te voeren zijn. Command & control is daar nog steeds het uitgangspunt.

De investeringen die gedaan moeten worden voor verdere automatisering zijn vaak hoog, met als gevolg dat de business case niet altijd even goed te maken is. Zeker niet als je de kosten kan verlagen door het werk naar lage lonen landen te verplaatsen. Nu dat niet meer kan, moet men die investeringen wel doen om concurrerend te blijven en is de business case veel makkelijker te maken.

Conclusie

Het economische model van Trump gaat tegen alle bestaande kennis in. Toch zou het zowel op de korte als op de lange termijn Amerika wel eens vooruit kunnen helpen. Op de korte termijn blijven banen behouden tot ze weggeautomatiseerd zijn. Op de lange termijn is het Amerikaanse bedrijfsleven concurrerender, maar zijn de meeste Amerikanen wel werkloos.

De vraag is hoe de positie van Amerika door deze acties op de wereldmarkt zal zijn.

Bas van de Haterd is auteur, (internationaal) spreker en adviseur over de invloed van technologie op werk. Hij kijkt zowel naar het werk dat mensen nog gaan doen, de manier waarop we dit werk organiseren als de manier waarop we mensen voor dit werk aantrekken en motiveren. Hij schreef hierover o.a. boeken als 'Talent Acquisition Excellence', '10 banen die verdwijn & 10 banen die verschijnen', de maatschappelijke impact van de zelfrijdende auto en (R)evolutie van Werk. Ook organiseert hij jaarlijks het Digitaal-Werven event. Bekijk alle berichten van Bas van de Haterd