"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wiebes, kom met besluit dat werken met zelfstandigen uit de gedoogzone haalt.

De bijdrage aan de hoorzitting Wet DBA in de Tweede Kamer van Bovib-voorzitter Rob de Laat. Hij pleit voor meer duidelijkheid, voor opdrachtgevers en zelfstandigen.

De bijdrage aan de hoorzitting Wet DBA in de Tweede Kamer van Bovib-voorzitter Rob de Laat. (Zie hier voor een kort verslag van die hoorzitting en overzicht alle standpunten.)

Bovib is de vertegenwoordiger van intermediairs en brokers. 60 leden, verantwoordelijk voor de inhuur van professionals en zelfstandigen bij opdrachtgevers. Verlengstuk van de opdrachtgever als het gaat om inzet van extern personeel. Feitelijk vertegenwoordigen we ook een groot contingent opdrachtgevers. 5 Miljard omzet, meer dan de helft zelfstandigen. Onze leden verzorgen de inhuur van flex voor oa Shell, Rabobank, Belastingdienst, div gemeenten en ziekenhuizen. Honderden opdrachtgevers. Bijna 30.000 opdrachten van gem 83.000 euro en een duur van 9 maanden. Kennis professionals dus met name.

Voor opdrachtgevers zijn wij een belangrijke schakel bij de inzet van zelfstandigen. Als spelverdeler in vraag en aanbod. Wij zorgen ervoor dat de boel op orde is.

Wij zijn een professionele sector en wij nemen onze verantwoordelijkheid. Daarom lanceren wij komende maand een stevig keurmerk voor de intermediaire rol die een disciplinerende werking op de sector zal hebben en als toelatingsvoorwaarde voor het lidmaatschap.

Uit inventarisaties bij opdrachtgevers volgt steevast dat 30-60% van de zzp inzetten niet voldoet aan de criteria van modelovereenkomsten. Op voorhand hebben wij al aangegeven dat wegvallen van de var zou leiden tot het verdwijnen van zeker 150.000 opdrachten voor zelfstandigen. Dit blijkt helaas waarheid te worden. Met name 1 januari is een belangrijke datum. Ons soort klanten wil 2017 met een schone lei beginnen, voldoen aan de wet.

De kamerbrief en de uitspraken van de Staatssecretaris daarover geven opdrachtgevers onvoldoende houvast. De afbouw van zzp inzet gaat gestaag door. Misschien enigszins vertraagd, minder rigoureus. Voor het merendeel van de nieuwe aanvragen maken zelfstandigen geen enkele kans. Feitelijk is er slechts een gedoogsituatie gecreëerd. Dit is voor serieuze opdrachtgevers onvoldoende om opnieuw over te gaan tot inzet van zelfstandigen.

Natuurlijk zijn wij voor het tegengaan van uitbuiting en misbruik en nemen onze verantwoordelijkheid daarin. De wet DBA en de modelcontracten maken echter dat voorheen probleemloze inzet van zelfstandigen, waarbij in het hogere segment geen sprake is van uitbuiting of misbruik, door opdrachtgevers als risicovol worden gezien. En opdrachtgevers bepalen of zij gebruik maken van zelfstandigen.

Uitspraken als ‘I know it when I see it’, daar kunnen opdrachtgevers weinig mee. Om op korte termijn de afbouw van opdrachten voor zelfstandigen tegen te gaan is er echte duidelijkheid nodig in de vorm van een beleidsbesluit. Een besluit dat werken met zelfstandigen uit de gedoogzone haalt. Hiervoor zien we de volgende oplossing:

 1. Respecteer de keuzes van de zelfstandigen en opdrachtgevers. Laat opdrachtnemers door een wilsverklaring vastleggen dat hij/ zij zelfstandig wil zijn en beschouw hem dan ook zodanig. Hetzelfde geldt voor opdrachtgevers: laat hen verklaren dat er uitdrukkelijk geen sprake is van (de wens om te komen tot) werken in dienstbetrekking.
 2. Formaliseer (en controleer) de keuze, door inschrijving in de Kamer van Koophandel en stel een BTW nummer vast.
 3. Bepaal een tarief grens. Zorg dat dit overeengekomen tarief voldoende is om daadwerkelijk als zelfstandige te kunnen functioneren. De wet kan streng gehandhaafd worden onder dit vastgestelde normtarief.

Voor een structurele oplossing moet de zelfstandige een duidelijke eigen positie naast werknemer en ondernemer krijgen. Hierbij moet niet ondernemerschap, maar zelfstandigheid het uitgangspunt zijn. Ook hier zijn vrije wil, afzien van mogelijk dienstverband en verdiencapaciteit de belangrijkste ingrediënten. Fiscale componenten maar ook het mogelijk gebruik van sociale voorzieningen moeten daarbij aansluiten. Criteria als schijnzelfstandigheid moeten ondubbelzinnig zijn.

In onze ogen zijn de modelcontracten daarbij niet de juiste weg. De modelcontracten zijn nodig omdat de wet onvoldoende houvast biedt, niet helder genoeg is.

Graag werken wij mee aan het komen tot een structurele oplossing voor succesvolle inzet van zelfstandigen.

(Zie hier voor een kort verslag van de hoorzitting plus overzicht alle standpunten deelnemers) 

Bovib, de vereniging en branche-organisatie van de onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland. Bekijk alle berichten van Bovib

18 reacties op dit bericht

 1. Mooi verhaal, alleen klopt er in de praktijk niet veel van helaas.
  De meeste(de goede niet te na gesproken) Intermediairs en brokers in de ICT zijn slecht op de hoogte wat de klant nu precies vraagt.
  Zij kunnen alleen maar voorlezen wat er in een vacature staat, en zijn inhoudelijk niet op de hoogte wat een klant nu precies wil. Bij doorvragen door mij(ik ben test- en kwaliteitsmanager van groto tot zeer grote ketens) is erg nauwelijks extra informatie te geven.
  Heel vroeger was dat het werk van een accountmanager, die inhoudelijk wel op de hoogte was, en zo de klant kon helpen bij zijn aanvraag. Dit zou de eerste taak moeten zijn van een goed intermediair!
  Vervolgens zouden zij, in principe, niet mogen selecteren op basis van een tarief. De eindklant geeft natuurlijk een indicatie af omtrent het gewenste tarief, net zoals een zelfstandige dit ook doet. Uiteraard zitten zij er ook om iets te verdienen, maar dit moet bijna altijd opgebracht worden door de zelfstandige!
  Wat nu gebeurd is, al op voorhand, het tarief wat de klant wil betalen verminderen met hun eigen marge en daarbij komen ze dan ook nog, meestal, niet verder dan een “keyword” scan!
  Ik ben dan ook voor een constructie waar de eindklant en de zelfstandige een tarief bepalen waarbij zij beiden iets afdragen aan de Intermediair! Uiteindelijk doet de een werk voor de ander en is het raar dat je als zelfstandige daarvoor een contract moet afsluiten met een intermediair!
  Als laatste wil ik iets zeggen over een minimum tarief.
  Op zich geen verkeerde optie, echter. de ene branche is de ander niet. M.a.w. er zou per branche dan een minimum tarief moeten gelden!
  Een zelfstandig metselaar zal nu eenmaal een ander tarief hanteren als een manager in de ICT!

  • Goed verhaal Willem, helemaal met je eens.
   Behalve die tarief aanpak, die vind ik sws onzinnig, ook als je dat per sector zou doen.
   Dan zou je ook kunnen beoordelen op eigen gereedschap, of het hebben van een ao verzekering of pensioen.

  • Willem, de intermediair speelt doorgaans een onderhandelingsspel. Dit is nodig, want hoe meer hij van jouw tarief af weet te krijgen, hoe meer marge hij verdient.

   ICT’ers zijn doorgaans slechte onderhandelaars… En dat weten de intermediairs maar al te goed.

   Wat kan helpen is vragen aan de intermediair om volledige transparantie over z’n marge. Of gewoon eens wat kennis en ervaring opdoen rond onderhandelingen.

   • Corné Ik merk aan je antwoord dat jij niet in deze branche werkzaam bent.
    95% van de intermediairs houdt vast aan hun marge, dat heeft niets met onderhandelen te maken!
    Ik doe dit werk best wel lang en weet hoe het werkt, helaas!

    • Willem, ik ben gewoon zzp ict’er. Ik doe niet alleen uurtje factuurtje klussen, maar ook andere dingen. Ik werk sowieso niet meer met intermediairs. Vooral m’n netwerk is belangrijk bij het vinden van opdrachten

     Als ik een interessante opdrachtomschrijving voorbij zie komen, probeer ik eerst te achterhalen welke eindklant het is. Vervolgens kijk ik in m’n netwerk of ik iemand ken binnen het bedrijf. Vervolgens vraag ik of die persoon me kan helpen. En zo ben ik al een aantal keren binnengekomen zonder intermediair (of met een hele lage marge) Op die manier help ik ook anderen uit m’n netwerk aan opdrachten. Werkt prima.

     • ok Corné, als je in de ICT zit, en bijna altijd(zoals ik) in de financieële branched heb gewerkt, dan kom je er niet onderuit dat je altijd via een preferred supplier moet werken.
      Een heel enkele keer lukt dat dmv een kruiwagen…maar lang niet altijd omdat zij een raamovereenkomst met elkaar hebben.

 2. Zelf bepalen of je zzper bent, ipv dat de wet dat bepaalt…
  En weer die tarief grens om de eigen achterban de redden.
  Hier gaan ze bij Wiebes op kantoor hartelijk om lachen denk ik, maar ik hoop voor je dat ik het mis heb.
  Best een egoïstische oplossing ook, wat moet de rest dan, die onder die tarief grens zit, want in de praktijk denk ik dat die misschien nog wel zelfstandiger zijn dan de interimmers waar we het hier over hebben….
  Gemiddeld(!) 83.000, daar is niet zo veel lef voor nodig, makkelijk uurtje factuurtje. Laat de zzp bouwvakker en verpleger het niet horen dat deze groep zich tegenwoordig ook zzper noemt. Verwatering van het begrip zzper.

 3. Typisch dat de meeste zzper een broertje dood hebben aan intermediairs, maar dat we er wel allemaal genoegen mee nemen.
  Ben wel benieuwd hoe de opdrachtgevers over ze denken, of dat die eigenlijk ook veel liever direct zaken doen…
  (Niet antwoorden als je denkt te weten hoe ze denken, wil het van ze zelf horen!)

  • Kan het toch ff niet laten Gerrit, daar jij schijnbaar niet helemaal op de hoogte bent.
   Dat is grotendeels de schul van een andere wet; de Ketenaansprakelijkheid!

 4. Een paar zaken begrijp ik niet.
  • De Bovib behartigt belangen van vooral uitleners. En dan verantwoordelijk voor inhuur?
  • Vervallen van opdrachten voor zelfstandigen? Zelfstandigen geen enkele kans? U bedoelt tot de angst bij werkverschaffers voor mensen die – bij toetsing door fiscus – géén zelfstandigen zijn.
  • Waarom lijkt u geen enkel verlies van markt te accepteren? Afbouw van inzet van schijnzelfstandigeninzet is toch volkomen logisch?
  • Onduidelijk is hoe u aan die 150.000 komt en of u rekening houdt met de voorspelbare verschuiving van werk naar werknemers/uitzendkrachten en soortgelijken.
  • Opting-in biedt voor veel gevallen een aardige oplossing. Over het resterende verschil is te onderhandelen als marges én risico’s eerlijk verdeeld worden? Waarom gebruikt u die niet in uw voorstellen? Handel is toch de corebusiness van uw leden?
  • De werknemersverzekeringen kennen geen keuzevrijheid. U strijdt voor een succesvolle inzet van zelfstandigen. Prima als ze functioneren als echte zelfstandigen. Waarom u zelfstandigen anders kwalificeert dan ondernemers ontgaat mij: ik lees geen enkel argument daarvoor.
  • Als vertegenwoordiger van deze branche mis ik de acceptatie van het verlies van de marges op schijnzelfstandigen. En is mis vooral uw concrete voorstellen wat zelfstandigen/ondernemers in uw branche nu kenmerkt. Gewoon, zoals uw branche mensen aan de man brengt, in een elevator pitch.
  • Waar blijft uw creativiteit en bijdrage aan een oplossing?

 5. Als van die 30.000 opdrachten tussen de 30 en 60% zich kwalificeert als loondienst, dan wordt er tussen de 150 en 300 miljoen onterrecht aan fiscale tegemoetkomingen geincasseerd. Dan spreken we nog niet erns over de bijdrage aan het collectieve stelsel.

  Zijn toch wel relevante bedragen. Werkenden maken zich hier druk over, en echte zelfstandigen zien in de toekomst hun netto inkomen teruglopen als deze tegemoetkomingen door misbruik verdwijnen.

  • Je maakt een denkfout Paul. Als je werkt volgens een modelovereenkomst, dan heb je zekerheid dat je geen loonheffing hoeft af te dragen.

   Maar als er voor 30-60 procent van de opdrachten niet voldaan wordt aan de criteria van de modelovereenkomst, hoeft daar lang niet altijd sprake te zijn van loondienst. Het enige dat je weet, is dat de belastingdienst VOORAF geen zekerheid kan geven dat het geen loondienst is.

   Als je weet dat 30-60 procent van de knikkers in een pot niet wit is, dan betekent dat niet dat die 30-60 procent zwart is. Er kunnen er namelijk heel veel grijze zijn…

   • Je bent niet zo goed in statistieken Corné
    In zo’n geval moet je eerst van te voren wel aangeven welke kleuren er wel in kunnen zitten……en zie daar hebben we de wet DBA weer met de goedgekeurde modelovereenkomsten

    • Willem, de wet DBA is geen statistiek, maar kent wel een groot grijs gebied rond de vraag wat wel/geen schijnconstructie is.

     De ellende met de wet DBA is dat je nooit 100% zekerheid hebt dat je geen loonheffing hoeft in te houden. Zelfs als je een goedgekeurde modelovereenkomst hebt gebruikt, kan de belastingdienst oordelen dat je er in de praktijk niet genoeg naar handelt en achteraf als nog naheffing&boete opleggen (na 1 januari 2018)