"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Hoe word je een duurzame zelfstandige professional?

Duurzaam ondernemen is actueel thema. Maar hoe vul je dat als zelfstandige in? Lilian Boonstra heeft daar wel een beeld bij en schreef er een boek o over: FIT voor de toekomst.

Een maand geleden is het boek verschenen: FIT voor de toekomst: duurzame ondernemer/ duurzame zelfstandige professional. Waarom zou je je als zp’er je verdiepen in duurzaamheid? Er liggen hier veel kansen voor zp’ers! Met de afspraken van de klimaatconferentie, afgelopen jaar in Parijs, is wereldwijd afgesproken dat in 2030 geen fossiele brandstoffen meer zullen worden gebruikt.

Dat betekent nogal wat voor organisaties en bedrijven. Eerder of later gaat zal het roer omgaan. Wat betekent dat voor jou?

Inhoud

Op alle vakgebieden is een slag naar duurzaamheid te maken. Als eerste denk je bij duurzaamheid aan de harde kant: energie, milieu en afval. Maar evenzeer nodig zijn visie, leiderschap, duurzame verdienmodellen, marketing en duurzame hrm. In het boek ‘Fit voor de Toekomst: duurzame ondernemer/ duurzame zzp’er’ zijn 11 diepte-interviews met zzp’ers uit verschillende branches en uiteenlopende vakgebieden die vertellen over de manier waarop zij samen met hun klanten duurzame oplossingen realiseren.

Proces

Op welke manier kun je zelf duurzaam werken? Hoe kun je kilometers verminderen, papiergebruik en energie besparen? Maar ook welk verdienmodel en hoeveel financiële reserves heb je om je eigen bedrijf duurzaam te laten voortbestaan? Achterin het boek staat een checklist om te zien wat je zelf al duurzaam doet en op welke punten je nog kunt verbeteren.

Context

Hoe blijf je als zzp’er aangehaakt bij de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt? Werk dat er nu is, zal wellicht over vijf jaar niet meer bestaan. Om bij te blijven en in te spelen op kansen voor werk, is nodig dat iedere professional een dag in de week investeert in opleiding en training.

Doe je vrijwilligerswerk om maatschappelijk betrokken te zijn? Volg je de nationale en internationale ontwikkelingen op je vakgebied? Oriënteer je je op wat er gebeurt in andere branches en wat je daarin kunt betekenen? Loop je via je netwerk stage om op de werkplek te blijven leren? Kennis is via social media en internet gratis en vrij toegankelijk. Weet jij de weg en volg jij je pad?

Informatie over het boek: www.fitvoordetoekomst.nl

Lilian Boonstra is auteur van het boek "Fit voor de Toekomst: duurzame ondernemer/ duurzame zzp'er". Zij is vijf jaar zzp'er, met haar bedrijf Realisatieadvies, waarin zij onderwijsinstellingen en gemeenten adviseert over het realiseren van visie. Zij is initiatiefnemer van het project Pr8werk, een vierjarig vraaggestuurde zzp-project in Gelderland.Organisator van de Dag van de duurzame ZZP´er: hoe kan ik zelf meer duurzaam werken en hiermee voor mijn opdrachtgevers van betekenis zijn? In haar eigen zoektocht naar duurzame inzetbaarheid heeft zij ervoor gekozen om de opleiding tot docent Nederlands te volgen, om Nederlands te doceren aan het MBO en hiermee een bijdrage te gaan leveren aan het levenlang leren voor zzp'ers/ flexibele professionals. Bekijk alle berichten van Lilian Boonstra