"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

16 experts over 2016 en de wereld van zp’ers, ondernemerschap, inhuur en flex.

Voor de vijfde keer laten de vaste auteurs van ZiPconomy en enkele ander experts hun licht schijnen over het aankomend jaar.

45794351_sHet begint een traditie te worden. Voor de vijfde keer laten de vaste auteurs van ZiPconomy en enkele ander experts hun licht schijnen over het aankomend jaar. Welke thema’s zijn in 2016 van belang voor zelfstandige professionals, organisatie die hen inhuren en partijen die een rol spelen in de bemiddeling.

De sombere toon van de afgelopen jaren lijkt definitief verdwenen.  Ze maakt plaats voor een mix van verhalen over schaarste aan (interim-)professionals, de noodzaak tot investeren en ergernis over het feit dat een debat over ‘flex’ vast loopt in het Haagse moeras.


2016: het jaar van groeiende urgentie

2016 er worden geen structurele oplossingen verwacht voor de bestaande problemen op de arbeidsmarkt en het zal dus een jaar worden van groeiende urgentie voor de politiek om de toekomst te faciliteren.

De gemiddelde omvang van bedrijven wordt kleiner. Grotere ondernemingen krijgen het moeilijker omdat innovatie te belangrijk is in vrijwel elke sector en grotere organisaties te traag inspringen op nieuwe tendensen. Dit temeer daar de meeste grotere bedrijven inmiddels hun processen flink hebben gestandaardiseerd. Er zullen dus ook nauwelijks vaste banen worden gecreëerd bij grotere werkgevers.

De zelfstandig professional blijft een belangrijke rol spelen op de arbeidsmarkt en zal nog belangrijker worden. De fiscale belasting van de werknemer en de freelancer zal uiteindelijk naar elkaar toegroeien ofschoon dit vermoedelijk in 2016 nog niet zijn beslag gaat krijgen. De politiek kan het daar vermoedelijk nog niet over eens worden maar daarmee gaat de urgentie het komende jaar alleen maar toenemen en zal die kwestie dus telkens terugkeren. Met alle onzekerheden voor de zzp’ers en opdrachtgevers van dien.

Er is een groeiende behoefte aan marktpartijen die zich volledig en uitsluitend richten op de belangen van de zelfstandig professionals. De intermediaire partijen hebben dit nog onvoldoende voor elkaar en worstelen met de ontwikkeling van een verdienmodel. Ondertussen voelt de zzp’er zich nog niet altijd  goed ondersteund door de sector die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengt. Er ontstaan dus kansen voor partijen die hier op in springen.

Stef Witteveen (Uniforce)


2016: Het jaar van de zp’er ?!

Wordt 2016 een loos jaar tot de Tweede Kamerverkiezingen of een hectisch jaar als de Eerste Kamer instemt met afschaffing van de VAR? We weten het eind januari. Dan is bekend of dit het jaar van de zp’er of het jaar van de schijnzelfstandige wordt.

Ik ga voor het eerste, want dan gaat het over ondernemerschap, ontwikkeling, ontplooiing en kansen pakken. Dan is er ruimte voor onderwerpen als goed opdrachtgeverschap en zal niemand op het idee komen om zp’ers onder een cao te laten vallen.

Josien van Breda (FNV Zelfstandigen)


Laat ze maar lullen in Den Haag, de zp’er gaat gewoon door

Experts schrijven graag over nieuwe trends, technologische ontwikkelingen en andere businessmodellen. Niemand, los van misschien een enkele jurist, wil het graag hebben over de VAR of modelovereenkomsten. Dus hierover werd in onze gezamenlijke voorspelling voor 2015 niets geschreven. En wat was het belangrijkste onderwerp dit jaar in het nieuws? Juist, je raadt het al.

Met het uitstel van de wet DBA en de immer voortdurende politieke definitieproblemen van ‘de zzp’er’ zal ook in 2016 veel nieuws over deze bureaucratische onderwerpen gaan.

Ondertussen gaan zelfstandig professionals gewoon door met hun werk en gaan organisaties meer en meer merken dat ze niet zonder hun kennis, kunde en lef kunnen. Daarin schuilt de lange termijn trend van de onvermijdelijke opmars van de zzp’er in de maatschappij. Of te weg: ‘laat ze maar lullen in Den Haag, de zp’er gaat gewoon door.

Mark van Assema (Amessa)


Vastgelopen systeem

Het lijkt mij duidelijk dat er nog altijd veel fout gaat in de flexmarkt. Dat geldt voor intermediairs die wel marges (en marges op marges) in rekening brengen voor de meest simpele diensten, maar beroerde service verlenen; voor de vakbeweging die maar niet afkomt van de principiële, maar onhoudbare opvatting dat alleen een baan ‘echt’ werk is; tot opdrachtgevers die tonnen investeren in employer branding, de werving en binding van ‘vaste’ medewerkers, maar die de inhuur van mensen op dezelfde manier benaderen als de aanschaf van een bureaustoel, namelijk net zolang zoeken tot je de goedkoopste hebt gevonden.

Intussen probeert de overheid wanhopig grip te krijgen op het hele flex-gebeuren, soms met de beste bedoelingen, zoals het aanpakken van de ‘uitbuiting’ aan de onderkant van de zzp-markt of onverzekerdheid. Soms met bijbedoelingen, zoals het opkrikken van belastinginkomsten. Men loopt getuigend door elkaar, maar het voorlopige polder-eindresultaat bestaat vooral uit gedoe en onzekerheid. Het leidt in elk geval niet tot een nuttige verdeling van al het werk, met eerlijke kansen voor iedereen en in het door elke ‘werker’ gewenste arrangement. Het systeem is vastgelopen, maar het systeem weet het zelf nog niet. Ik denk – of misschien is ‘hoop’ een beter woord – dat dat in 2016 definitief doordringt. Het wordt tijd voor een nieuw systeem.

Annemarie Stel (Wervingsvisie)


Eenvoudige Verklaring Arbeidsrelatie

Er is veel berichtgeving op deze site over Zelfstandig ondernemerschap en wet- en regelgeving. Is het nu echt zo’n complex vraagstuk of maken we het complex? Een ondernemer is iemand die bewust voor het ondernemerschap heeft gekozen. Wat maakt het uit dat hij of zij een tijdje met plezier voor dezelfde opdrachtgever werkzaamheden verricht? Ik pleit voor ‘Eenvoudige Verklaring Arbeidsrelatie’ (EVA).

Graag volgende vragen beantwoorden met ‘ja’ of ‘nee’:

  • Ik heb bewust gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap
  • Ik beschik over meerdere opdrachtgevers
  • Ik ben tevreden over de condities waaronder ik werk

Indien u één of meerdere van deze vragen met ‘nee’ hebt beantwoord, wat is dan voor u van toepassing?

  1. Ik voel me ondernemer, maar het valt me niet mee.
  2. Op papier ben ik ondernemer, maar zo voelt het (nog) niet.
  3. Help! Ik ben een ‘gedwongen’ ondernemer.

Kiest u voor 1) of 2) dan wensen wij u succes bij uw ondernemerschap. Hebt u 3) van toepassing verklaard, dan verzoeken wij u om de naam van de opdrachtgever bij wie u ‘gedwongen’ ondernemer bent.

Carmen de Graaff (ZPACT )


Afhankelijkheid zelfstandige professionals zal toenemen

Nu de economie zich lijkt te herstellen en het aantal vacatures toeneemt wordt de strijd om de juiste professionals te vinden weer heviger. Hoewel de grote schaarste nog even op zich laat wachten is er nu al sprake van selectieve schaarste en met name in de ICT en Techniek.

Dit heeft gevolgen voor de werkgevers die zich uitsluitend oriënteren op de werknemersmarkt. Steeds meer professionals laten het werknemerschap achter zich, maar ook veel nieuwe toetreders ambiëren het werknemerschap niet meer en bieden zich aan als zelfstandige professional.

Deze groep, doorgaans hoogopgeleide zelfstandige professionals, vormt een steeds belangrijkere doelgroep voor het vinden van die schaarse vak-, branche- en organisatiespecifieke kennis en ervaring.

Peter Bargon (Yacht)


Kwaliteit ‘Online Brand’ en reviews interim professionals worden belangrijker

In 2016 zal de interim professional zijn of haar online profiel verder dienen te optimaliseren en verrijken. Diverse platforms bieden bijvoorbeeld al review tools aan. Net als bij Booking, Uber en Airbnb zal het vroeg of laat ook een belangrijke rol gaan spelen bij de matching van interimmer en opdracht. Kern van de idee; interimmers selecteren een beperkt aantal gespecialiseerde platforms en maken daar hun profiel compleet. Vooral reviews om jezelf als interimmer te onderscheiden op kwalitatief vlak kunnen het verschil maken en geven de ‘online brand’ een enorme boost!

Niels van Berkel (Planet Interim)


De Flex van Hotel California

“You can check-out any time you like,But you can never leave!”

De ambitie om de arbeidsmarkt definitief  te veranderen, nestelt zich bij een nieuwe ster aan het firmament.  Iedereen  kan en moet worden bemiddeld.  De wil om iedereen aan zich te binden, maakt aan de limieten van flexibel en vast werk een eind. Big data is de sleutel om de allesomvattende arbeidsmarkt match te maken. De ultieme cumulatieve resource planning komt met rasse schreden dichterbij.

Herbert Prins (Foraneo)


2016: Personal Data Service legt bom onder bestaande businessmodellen

Ik verwacht dat steeds meer coördinerende functies (vraag en aanbod matchen) in peer-to-peer netwerken komen te liggen. Hierbij speelt de Personal Data Service een belangrijke rol waarbij professionals nog maar op één plaats hun profiel hoeven bij te houden en afnemers van diensten via een eigen portaal kunnen zoeken. Transacties worden daarbij uitgevoerd met blockchain principes waarbij ontologie, distributed authority en betekenisvolle, betrouwbare en goed beveiligde data een belangrijke rol spelen.

Paul Bessems (Weconomics fellow en hybride organisatiespecialist)


Integrale aanpak van vast en flex

Voor 2015 had ik aangeven dat Flex meer en meer op de HR agenda terecht zou komen. Dat is aardig uitgekomen.

Voor 2016 voorspel ik een meer integrale aanpak van vast en flex. Steeds meer platforms ondersteunen dit. HR zal hierbij in de lead zijn. Begin 2016 zal vooral in het teken staan van risk en compliancy. De ontwikkelingen rond de wet DBA maken dat regie op inhuur nog meer aandacht krijgt. De 2e helft van 2016 zal in het teken staan van sterke groei van de flexibele schil. Hoe krijg ik als inlener de juiste professionals binnen?

Rob de Laat (StaffingMS)


Flex 2016: focus op meer rendement

“Meer met minder”. Dat zal voor veel inhurende organisaties de focus worden in 2016. De kosten moeten omlaag, het rendement omhoog. Ook voor ingehuurd personeel. En die verantwoording zal bij flexproviders komen te liggen. Zij zullen inventief moeten worden in het aanbieden van een betere prijs-kwaliteit verhouding. En dat kan alleen met behulp van technologie: digitale oplossingen die klanten meer rendement in inhuur zullen opleveren. Met betrekking tot het inhuurproces gebeurt dit al wel, maar in de kwaliteit van aanbod nog niet of te weinig.

Hierbij kun je denken aan ondersteunende tools die de persoonlijkheid, drijfveren en het cognitieve vermogen van kandidaten in de selectieprocedure testen, zodat de kansen op  rendement bij een inzet worden verhoogd. Daarnaast tools die dat rendement meten (performance management). En niet te vergeten nuttige marktinformatie, verkregen uit geavanceerde data-analyses. Die inhurende organisaties zal helpen een juiste strategie in prijs-kwaliteit neer te zetten.

Jeroen Moerenhout  (IT Staffing)


De sourcing partner claimt zijn positie in 2016

Vorig jaar bombardeerde ik 2015 tot het jaar van de revanche. Dit heb ik ook voor een groot gedeelte terug gezien in de markt. De markt trok aan en de zp’er had meer keuze in zijn opdrachten en opdrachtgevers. De eerste schaarste ontstond en ook inhurende organisaties waren kritischer op hun intermediairs en leveranciers. Veel organisaties durfde die lang uitgestelde aanbesteding in 2015 wel te doen en selecteerde eindelijk weer eens door op hun leveranciers. Voor 2016 voorzie ik een andere revanche.

De sourcing partner claimt in 2016 zijn positie nog duidelijker en neemt daarbij revanche. Revanche op organisaties die alleen maar op kosten gestuurd hebben de afgelopen jaren maar ook revanche op de overheid die het belang van deze partijen niet (h)erkende tijdens ontwikkeling van nieuwe wet en regelgeving. Met de constant veranderede wet en regelgeving is 100% compliancy ingewikkeld maar cruciaal, de verder opkomende schaarste en de toegang van de nieuwe generaties tot de arbeidsmarkt zullen organisaties doen inzien dat dit specialistische werk is en dit niet zelf zouden moeten willen doen.

Sourcing bedrijven die hun meerwaarde kunnen laten zien, die meedenken met de klant en zich als een echte partner gedragen gaan een mooi jaar tegemoet. Na jaren van margedalingen zullen er in 2016 weer sourcing organisaties zijn die hun marge bij hun klanten weten te verhogen door hun meerwaarde nog tastbaarder te maken en hun belangrijke positie in de markt weten te claimen. Inhurende organisatie zullen inzien dat ze niet voor een “duppie” op de eerste rij kunnen zitten.

Niels Huismans (FastFlex)


Meer aandacht voor selectie verandermanagers

Bij interim managers zal meer onderscheid gemaakt worden tussen vervangers en veranderaars. Daaruit volgt een scherpere scheiding in selectiemethoden. Voor vervangers: de commodity manier, met veel nadruk op cv en prijs, vaak begeleid door HR of inkoop. Voor veranderaars: de persoonlijke selectie, met veel aandacht voor de persoonlijkheid en de competentie om daadwerkelijk mensen mee te krijgen in een verandering. Samengevat: prijs versus toegevoegde waarde.’

Michel van Buren (BLMC)


2016: het jaar van er op of er onder voor inhuurmarktplaatsen

2016 wordt het jaar van Erop of eronder voor inhuur-marktplaatsen van de (semi-)overheid:
In de vernieuwde Aanbestedingswet van 2016 gaat de overheid het inhuren via inhuurmarktplaatsen makkelijker maken. Maar doet ze dat alleen voor zichzelf (aanbestedende diensten) of gaat ze ook meer rekening houden met de wensen van de leveranciers op al die meer dan 100 verschillende inhuurmarktplaatsen? Duizenden leveranciers van flexkrachten en tienduizenden zzp’ers zelf, die allemaal graag door de overheid willen worden ingehuurd.

  • Of de overheid gaat echt luisteren naar hun terechte wensen zoals meer transparantie, betere vindbaarheid, meer eenvoud en uniformiteit en dan is er een mooie toekomst voor marktplaatsen weggelegd in het inhuurlandschap.
  • Of het kabbelt voort op de ingeslagen weg waarbij steeds meer leveranciers zich afkeren van de marktplaaten en het als een kil inhuursysteem voor het 2e garnituur wordt gezien waarbij vooral de prijs de hoofdrol speelt.

Mark Bassie (Flex-Beheer)


2016: een saai jaar. Meer van hetzelfde of echte nieuwe ontwikkelingen?

Wat opvalt bij voorspellingen is dat 9 van de 10 keer termen naar voren komen als: nog sterker, intensivering, versneld en trend zet door. Terwijl je juist wilt weten wat echt nieuw is. Wat gaat er anders dan nu plaatsvinden? Welke trendbreuken zijn te verwachten? Daarom zijn analyses –hoe waar ook- als sterkere vraag naar, stijging van de tarifering, samensmelting vast/flex, meer rechten voor de een (flex), minder voor de ander (vast) niet echt verrassend en spannend. Maar wat zal in 2016 echt anders zijn dan de vorige jaren?

Nieuw matchingsysteem a la Uber verovert in snel tempo de markt en zet alles op zijn kop? Tarieven niet meer per uur, maar fixed price per opdracht? Aanbod van weekend tarief om files te vermijden? Of: nieuwe externe op de markt: de hoog opgeleide vluchteling? Het zou kunnen.

Trends als deze zijn te verwachten. Toch leert de ervaring dat het jaren duurt voordat dit soort ontwikkelingen echt doorzet en doorbreekt. Is er dan helemaal niets echt fundamenteel anders in 2016 dan dit jaar? Het antwoord is nee. Bij een volwassen markt is te zien dat veranderingen zelden als een bom inslaan. En misschien is dat we de grootste verandering voor komend jaar: de interim markt is volwassen en omvangrijk geworden en gedraagt zich overeenkomstig. De grilligheid en instabiliteit is verdwenen, de maatschappelijke acceptatie is een feit en de spelers kennen elkaars sterkte en zwakte. 2016: een saai jaar…

Piet Hein de Sonnaville (Schaekel & Partners)


Organisaties die hebben geïnvesteerd in de flexschil gaan daar in 2016 de vruchten van plukken

In 2015 tekende het zich al een beetje af dat bedrijven het weer moeilijker vonden om goede professionals te vinden voor hun projecten, dat zal in 2016 alleen nog maar meer voor gaan komen. Het is een ongeveer zoals “de dag waarvan je wist dat hij zou komen, is eindelijk hier”. Dat het zou gaan gebeuren stond al vast, maar we wisten niet precies wanneer en dan gaat het ineens heel snel. We hebben dit een aantal jaren geleden eerder meegemaakt en ook toen viel op dat het snel kan kantelen van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt.

Organisaties die de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in de relatie met mensen uit de flexibele schil, plukken daar nu hun vruchten van. Anderen die daar nu nog aan moeten beginnen, hebben een achterstand in te halen. Daar ligt de grote uitdaging, hoe zorgen wij ervoor dat we interessant genoeg zijn en blijven voor de professionals die wij zo hard nodig hebben.

Jan-Willem Maas (Bergler Flex Solutions)


2016: het jaar van de stilte voor de storm

2016 wordt volgens mij het jaar van de stilte voor de storm. Op verschillende terreinen.

Ja, de VAR verdwijnt en de Wet DBA komt. Maar pas in 2017 wordt echt duidelijk wat het effect is. Gaat de Belastingdienst er voor zorgen dat het lastiger wordt voor zzp’ers of valt het wel mee? Er komen zeker rechtszaken en Kamervragen over die effecten. Maar niet eerder dan in 2017. En dat komt het echte debat over de toekomst van onze zzp-maatschappij op gang.

Ja, de schaarste aan interim-talent neemt toe in 2016. Maar pas in 2017 gaat dat echt grote gevolgen hebben, zeker voor organisaties die niet geïnvesteerd hebben op opbouwen met relaties arbeidsmarkt.

Ja, technologie heeft al jaren impact op de bemiddelingswereld. Maar ‘you ain’t seen nothing yet’. De echte schok moet nog komen. Niet in 2016. Maar daarna…

2016 het jaar voor de storm dus. En bedenk: het dak repareer je niet tijdens de storm, maar in het jaar er voor! Werk aan de winkel dus in 2016.

Hugo-Jan Ruts (ZiPconomy)

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht