"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

FNV Zelfstandigen: “Interview Ton Heerts (over zzp’ers) in FD is lelijke uitglijder”

FNV Zelfstandigen reageert fel op uitspraken van FNV voorman Heerts over zzp’ers

Bij FNV Zelfstandigen is vandaag met verbazing en irritatie gereageerd op het interview dat FNV voorzitter Ton Heerts vandaag in het FD gaf. FwesseloNV ZZP heeft het over een “lelijke uitglijder”. Heerts ging vanochtend in het FD flink te keer. Hij vindt plannen om zzp’ers toegang te geven tot sociale voorzieningen maar niets en pleit daarbij voor afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Het sociale stelsel is wat hem betreft ‘af’. Verdere wijzigingen ziet hij niet zitten. Daarbij vindt hij dat de belastingbetaler via de zelfstandigenaftrek opdraait voor tariefsubsidie van zzp’ers.

Een reactie van de FNV bond voor diezelfde zelfstandigen kon niet uitblijven. Op hun website schrijft FNV Zelfstandigen onder andere in fel bewoordingen:

“Ton’s expliciete en scherpe stellingname over de zelfstandigenaftrek is verbazingwekkend. Waar Ton nu verwijst naar een ‘bezuiniging’ van 500 miljoen op de zelfstandigenaftrek, ondersteunde de FNV in 2013 de petitie om deze bezuiniging juist ongedaan te maken. Vorige week organiseerden de NVJ en KIEM, beide bij de FNV aangesloten, een hoorzitting over het belang van de zelfstandigenaftrek voor de creatieve sector. Tijdens deze hoorzitting gaf FNV-bestuurder Edwin Bouwens in een genuanceerd betoog aan dat de zelfstandigenaftrek een belangrijk instrument is dat niet zomaar wegbezuinigd mag worden.

Ook het feit dat Ton elke gedachte over het vernieuwen van het sociaal stelsel afwijst is vreemd. In de zeer onlangs door de FNV gepubliceerde belastingnota staat:“De FNV … wil een beter evenwicht in de behandeling van werknemers en zelfstandigen, zowel in de fiscaliteit als in de sociale zekerheid.” …. “Het simpelweg wegbezuinigen van de zelfstandigenaftrek lost de problemen voor de (economisch) afhankelijke zelfstandigen en de schijnzelfstandigen niet op.” …. “Het verhogen van de arbeidskorting biedt evenwel wel de mogelijkheid om de zelfstandigenaftrek inkomensneutraal aan te passen.” …. “Zelfstandigen moeten zich beter kunnen verzekeren tegen risico’s van arbeidsongeschiktheid en pensionering. Zo wordt verzekeren de standaard, zodat de risico’s voor zelfstandigen en voor de samenleving als geheel worden beperkt. (…) Ton’s stellingname absoluut niet maatgevend voor de discussie binnen de FNV over de positie van de zelfstandige. Wij kunnen daarom dan ook niet anders dan concluderen dat dit een forse uitglijder is.

Ton’s stellingname absoluut niet maatgevend voor de discussie binnen de FNV over de positie van de zelfstandige. Wij kunnen daarom dan ook niet anders dan concluderen dat dit een forse uitglijder is. Ton spreekt uit dat zelfstandigen ondernemers zijn en concludeert dat je ondernemers niet in het (bestaande) werknemersstelsel moet proppen. Dat is mooi. Dat hij vervolgens bepleit om verder elke dialoog over het stelsel als “aanval” te zien, doet wat ons betreft volledig onrecht aan de dynamiek op de arbeidsmarkt.”

Met Heerts wil FNV ZZP de schijnzelfstandigheid aanpakken. Dan moet – anders dan wat Heerts wil – via het nadenken over hoe het sociale en fiscale stelsel kan worden vernieuwd “zodat we recht doen aan de nieuwe dynamiek op de (arbeids-)markt en tegelijkertijd voorkomen dat specifieke groepen de dupe worden.” Volgens Heerst is het huidige sociaal stelsen, na de nieuwe ontslagweg, af. Hij heeft het over dat met de ruimte voor zzp’ers er een vernietiging van ons sociaal stelsel dreigt. FNV ZZP directeur Henk Wesselo reageert daar op twitter  op met de uitspraak dat “Echte vernietiging dreigt pas als we stoppen met nadenken en overleggen”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie