"Exploring the future of work & the freelance economy"

Opdrachtgevers bewuster van tarief externe IT’er

zzperOrganisaties gaan steeds bewuster om met de inhuur van extern IT-personeel. Met name het inzicht in de tariefhoogte is onder sourcingprofessionals verbeterd. Deze groeiende bewustwording heeft te maken met de toenemende mate waarin HR- en inkoopmanagers beter omgaan met hun eigen data en die van andere partijen. Zo gaf 40 procent van de respondenten aan dat zij de uurtarieven vergelijken op basis van eigen administratie en ervaring. Daarna volgt 28 procent die ratecards en manteltarieven gebruikt als referentiepunt. Dit blijkt uit onderzoek,  in samenwerking met onderzoeksbureau Metri, onder 28 organisaties uit de top 100 meest inhurende bedrijven in Nederland.

Ook over de hoogte van de tarieven denken HR- en inkoopmanagers anders dan voorheen. Waar in 2013 meer dan drie kwart van de Nederlandse IT-teams (77%) de tarieven van zelfstandige professionals (zp’ers) te hoog vond, is dit in 2014 met 10 procent afgenomen.

Grens tussen medior en senior vervaagd

Een ander opvallend gegeven uit het onderzoek is een aanzienlijke stijging in het aantal mediorfuncties binnen het IT-domein van organisaties ten opzichte van 2013. Waar in 2013 nog bijna een kwart (21%) van de ingehuurde IT’ers een mediorfunctie had, is dit in 2014 verdubbeld naar 40 procent. Als gevolg hiervan nam het aantal seniorfuncties afgelopen jaar af van 70 procent naar 54 procent. Ook deze verschuiving heeft als achterliggende reden bewustwording. Veel inhurende organisaties kijken kritischer naar de inzet van seniors en zijn zich bewust van het feit dat veel van deze functies ook door mediors ingevuld kunnen worden.

Het is interessant om te zien dat steeds meer HR- en inkoopmanagers bewuster omgaan met de invulling van hun flexibele IT-schil. Toch worden hulpmiddelen zoals ratecards en bemiddelingsbureaus relatief weinig ingezet en organisaties zien hier nog onvoldoende het nut van in. Veel bedrijven zijn naar mijn mening onterecht bang voor de hoge kosten die zij verwachten bij de inzet van een sourcingpartner. Dit terwijl deze partijen ervoor zorgen dat marktconforme tarieven betaald worden. Daarnaast is het inzetten van een sourcingpartner vaak goedkoper. Bedrijven die intern hun sourcing beleggen, hebben namelijk tijd, kosten en resources nodig. Dit terwijl zij dezelfde tarieven betalen als organisaties die met een sourcingpartner werken, inclusief de fee van deze partij. Het uitbesteden aan een derde partij blijkt dus vaak veel voordeliger.

Niels Huismans is als consultant bij FastFlex verantwoordelijk voor Business Development. FastFlex is sinds augustus 2017 onderdeel van Between Staffing Group. FastFlex is een onafhankelijke sourcing partner en managed service provider op het gebied van resourcemanagement. Wij dragen zorg voor de volledige keten van inhuur: van het proactief benchmarken van de inhuurtarieven tot het afwikkelen van alle contractgerelateerde zaken. Niels richt zich vanuit zijn marktexpertise op het creëren van meerwaarde voor huidige en nieuwe klanten. Daarnaast is hij oprichter van Marketives, een website waar hij een vernieuwende kijk op marketing, strategie en management geeft. Voordat Niels aan de slag is gegaan bij FastFlex heeft hij de Master Marketing Management gedaan waarna hij het management traineeship van Young Colfield heeft doorlopen. Hierbinnen is hij o.a. actief geweest als projectmanager bij T-Mobile. Naast zijn werk heeft Niels passie voor sport, film, reizen en culinaire uitspattingen. Bekijk alle berichten van Niels Huismans