"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ZZP’ers, de kracht voor onze economie!

Kleine ondernemingen, waaronder ZZP’ers, houden de economie draaiend. In het veld der Werkgeversreuzen is de lobby voor die kleine ondernemingen hard nodig. Aldus Esther Raats van PZO.

esther persfoto januari 2013 - 1 staand
Esther Raats

Heel recent is een Europees onderzoek  uitgebracht naar de invloed van SME’s (Small, Micro & Medium Enterprises) voor Europa. Jaarlijks toetst de Europese Commissie de invloed van SME’s binnen Europa en enkele partnerlanden. Daarbij wordt gekeken naar de invloed van kleine- en middelgrote ondernemingen op de economie.

Uit het onderzoek van dit jaar blijkt opnieuw de grote relevantie van SME’s voor de economie. Men is al snel geneigd te denken dat de Europese economie wordt gedomineerd door de 20,4 miljoen grote bedrijven, echter blijkt niets minder waar. Ruim 99% van de Europese bedrijven zijn kleine ondernemingen en vooral zij zijn verantwoordelijkheid voor de groei van de economie en het creëren van werkgelegenheid. SME’s verzorgen voor 86 miljoen mensen een baan, dat is 66.5%. Grote bedrijven verzorgen daarentegen 43 miljoen mensen een baan, een marginaal percentage van 33.5%.

Het jaar 2013 zou het eerste jaar zijn dat er duidelijk meer gewicht is toegekend aan de toegevoegde waarde van SME’s. Een mooi resultaat dat de komende jaren verder mag worden uitgebouwd!

Kleine ondernemingen houden economie draaiend

Kleine- en middelgrote ondernemingen, waaronder de circa 800.000 zzp’ers, houden de economie draaiend, staan garant voor innovatie en groei en creëren zodoende welvaart. Een gegeven dat PZO en zzp’ers al veel langer weten. Als voorzitter van PZO heb ik deze belangrijke uitgangspunten al vaker uitgedragen in mijn columns.

De huidige wet- en regelgeving wordt echter in gegeven door een te beperkte focus op deze corporates. Hierdoor doet Nederland zichzelf flink tekort. Binnen het Haagse is men iedere dag volop bezig uitvoering te geven aan de diverse plannen die zijn gepresenteerd tijdens Prinsjesdag alsmede de akkoorden die zijn gesloten. Soms bekruipt mij het gevoel dat men zich in een doolhof begeeft en niet weet waar de uitgang zich bevindt. Dit terwijl organisaties zoals PZO wetenschappelijke inzichten en alternatieven aandragen die tot structurele verandering en verbetering kunnen leiden. Iets dat Nederland hard nodig heeft.

“Large companies pay no taxes but pay lobby. Entrepreneurs pay taxes and have no lobby”

Het wordt mij iedere keer opnieuw duidelijk dat de lobby van PZO broodnodig is. Een brief versturen hier of een gesprek aangaan daar is onvoldoende om het belang van kleine ondernemingen, waaronder zzp’ers, sterker op de kaart te zetten. Daar is veel meer voor nodig. Zoals een professor uit Turijn ook wel zei:  “Large companies pay no taxes but pay lobby. Entrepreneurs pay taxes and have no lobby/no voice”.

Soms voelt PZO zich een muis die tussen dansende olifanten in loopt. Mijn boodschap is dan ook dat men veel verder zou moeten gaan dan hoor en wederhoor, men zou lef moeten tonen om nieuwe ideeën daadwerkelijk in te voeren. Essentieel om Nederland weer welvarend te kunnen maken. Het omarmen van het zelfstandig ondernemerschap, in al haar vormen en haar diversiteit, vormt hier een uitstekend voorbeeld van.

De resultaten uit het onderzoek spreken mijns inziens boekdelen. Er wordt erkend dat SME’s voor 57,6% van toegevoegde waarde zijn voor de groei van de economie. Tijd om deze resultaten ook in Nederland, als land dat zo betrokken is bij de Europese Unie, serieus te gaan nemen. Tijden veranderen en het zelfstandig ondernemerschap is niet meer weg te denken. Dat zouden we nu inmiddels allemaal moeten weten. Stop daarom om dit gegeven weg te duwen, ga ermee aan de slag. Het pensioenoverleg binnenkort met de Staatssecretarissen van Financiën en Sociale zaken geeft mij vertrouwen.

Esther Raats-Coster
Voorzitter PZO

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO